Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
Zagreb, Augusta Šenoe 30
Broj: 17-Su-252/14
Zagreb, 27. ožujka 2014.

 

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

 

Redni broj Evidencijski broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave u kunama Napomena
1.   Toneri za printere i fax uređaje
72.000,00
 
2.   Štampani materijal (kuverte i omoti spisa)
30.000,00
 
3.   Uredski materijal (papir, olovke, registratori, itd.)
30.000,00
 
4,   Materijal za higijenske potrebe
20.000,00
 
5.   Električna energija
55.000,00
Ugovor o JN sklopljen temeljem OS do 31.12.2015.
6.   Usluga korištenja elektro mreže (mrežarina)
45.000,00
 
7.   Plin
75.000,00
 
8.   Usluge telefona i telefaksa u fiksnoj mreži
55.000,00
 
9.   Poštanske usluge
125.000,00
 
10.   Usluge održavanja sustava grijanja i klima uređaja
20.000,00