Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
PLAN NABAVE ZA 2013.

REPUBLIKA HRATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Zagreb, Augusta Šenoe 30
Broj: 17-Su-362/13-2.
Zagreb, 21.svibnja 2013.


Na temelju čl.20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) objavljuje se:


PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2013.

 

predmet nabave evidencijski broj nabave procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a vrsta postupka ugovor/OS planirani početak postupka planirano trajanje ugovora/OS napomena
toneri za printere i fax uređaje  

88.000,00

105.000,00

otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi lipanj/srpanj 12 mjeseci  
opskrba plinom  

80.000,00

90.000,00

otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi kolovoz/rujan 12 mjeseci  
električna energija (opskrba)   50.000,00 bagatelna nabava        
električna energija HEP (mrežarina   43.000,00 pregovarački postupak bez prethodne objave        
uredski materijal   33.000,00 bagatelna nabava        
telefonske usluge   55.000,00 bagatelna nabava        
štampani materijal (omot spisa i dr.)   35.000,00 bagatelna nabava        
materijal za higijenske potrebe   30.000,00 bagatelna nabava        
usluge održavanja sustava grijanja/hlađenja   23.000,00 bagatelna nabava        
poštanske usluge   110.000,00 postupak JN/provodi MP ugovor temeljem OS ev.br. 3/2010   do 15. rujna 2013.  

 

Predsjednik suda:

 

Zoran Potočki