PLAN NABAVE ZA 2013.

REPUBLIKA HRATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Zagreb, Augusta Šenoe 30
Broj: 17-Su-362/13-2.
Zagreb, 21.svibnja 2013.


Na temelju čl.20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) objavljuje se:


PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2013.

 

predmet nabave evidencijski broj nabave procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a vrsta postupka ugovor/OS planirani početak postupka planirano trajanje ugovora/OS napomena
toneri za printere i fax uređaje  

88.000,00

105.000,00

otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi lipanj/srpanj 12 mjeseci  
opskrba plinom  

80.000,00

90.000,00

otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi kolovoz/rujan 12 mjeseci  
električna energija (opskrba)   50.000,00 bagatelna nabava        
električna energija HEP (mrežarina   43.000,00 pregovarački postupak bez prethodne objave        
uredski materijal   33.000,00 bagatelna nabava        
telefonske usluge   55.000,00 bagatelna nabava        
štampani materijal (omot spisa i dr.)   35.000,00 bagatelna nabava        
materijal za higijenske potrebe   30.000,00 bagatelna nabava        
usluge održavanja sustava grijanja/hlađenja   23.000,00 bagatelna nabava        
poštanske usluge   110.000,00 postupak JN/provodi MP ugovor temeljem OS ev.br. 3/2010   do 15. rujna 2013.  

 

Predsjednik suda:

 

Zoran Potočki