Glavni izbornik
Naslovnica
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.
Unutarnje ustrojstvo
URED PREDSJEDNIKA SUDA
SUDSKI ODJELI
SUDSKA PISARNICA
OVLAŠTENE OSOBE
Kontakt
Nadležnost
MREŽA SUDOVA
Savjetovanja/Bilten
BILTEN VPSRH br.1
ARHIVA
Javna nabava
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
PLAN NABAVE ZA 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016. - DOPUNA PLANA
PLAN NABAVE ZA 2016.
PLAN NABAVE ZA 2015.
PLAN NABAVE ZA 2014.
PLAN NABAVE ZA 2013.
OBAVIJEST 2018.
OBAVIJEST 2017.
KOMISIJA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU
OVLAŠTENE OSOBE KORISNIKA ZA SURADNJU SA SDUSJN
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNIH SPORAZUMA
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2019.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 31.12.2018.
Registar Ugovora sklopljenih temeljem OS sa 30.06.2018.
REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 30.06.2019.
Registar Ugovora - jednostavna nabava sa 31.12.2018.
Registar Ugovora - Jednostavna nabava sa 30.06.2018.
Projekti
IPA 2009
CARDS 2004
Dokumenti
Financijski izvještaji
Natječaji-oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA
JAVNI NATJEČAJ-15.05.2019.
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
DOPUNA OBAVIJESTI KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU RAZGOVORA
OGLAS - VOZAČ
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika - Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća
CARDS 2004

 

CARDS 2004CARDS 2004 je projekt koji je vodila Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) u tijesnoj suradnji s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom i Pravosudnom Akademijom. Projektni proračun ( 1 milijun EUR-a, cca. 7,3 milijuna HRK) financirala je EU u sklopu CARDS 2004 programa. Uz twinnig projekt financirana je i nabava opreme ( 1,5 milijuna EUR-a) koja je bila u najvećim dijelom upotrijebljena za nabavu centralnog servera za potrebe „E-spisa“ i opreme za potrebe državnog odvjetništva, a u manjem dijelu i za informatičku opremu prekršajnih sudova. Projekt CARDS 2004 započeo je u rujnu 2007. godine, a završio u studenom 2009. godine.

Cilj projekta bio je poboljšati rad i funkcioniranje hrvatskog pravosudnog sustava te doprinijeti vladavini prava. Svrha projekta bila je implementirati poboljšanja rada i funkcioniranje prekršajnih sudova.

Projekt se sastojao od tri komponente i bitno je pridonio smanjenju zaostataka na prekršajnim sudovima. U 2008. godini prekršajni sudovi sudjelovali su sa 63% (skoro 52.000 više riješenih predmeta) u cjelokupnom smanjenju zaostataka u Hrvatskoj. U prvoj komponenti koja se odnosila na zakonodavstvo na temelju dobrih praksa u pojedinim europskim zemljama izrađene su konkretne preporuke za izmjene i dopune zakonodavstva koje bi još više doprinijele učinkovitosti i kvaliteti prekršajnog sudovanja. Druga komponenta obuhvaćala je analizu interne organizacije i radne metode Prekršajnih sudova uključujući plan aktivnosti za poboljšavanje, izradu upravljanja strategijom edukacije i modula edukacije za suce i sudsko osoblje.

Na temelju projekta i u suradnji s pojedinim prekršajnim sudovima izrađeni su brojni materijali i konkretni akcijski planovi za smanjenje zaostataka na pojedinim prekršajnim sudovima i Visokom prekršajnom sudu. Iskazalo se da većina prekršajnih sudova radi u uvjetima koji su ispod europskih standarda i da će Ministarstvo pravosuđa morati pripremiti konkretan plan za poboljšanje uvjeta rada. Novi Prekršajni zakon i konkretni akcijski planovi doprinijeli su smanjenju zaostataka u 2008. godini za 14%. Samo Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske tijekom 2008. i 2009. godine smanjio je za više od 50.000 broj neriješenih predmeta, odnosno s broja od 98.923 neriješena predmeta na dan 31. prosinca 2007. godine, na broj od 47.518 neriješena predmeta na dan 31. prosinca 2009. godine.

Također, kao značajna novina uvedeno je sustavno mjesečno praćenje rada prvostupanjskih prekršajnih sudova od strane Visokog prekršajnog suda RH i poduzimanje mjera za poboljšanje stanja u sudovima u kojima je dolazilo do pogoršanja ažurnosti ili povećanja broja neriješenih predmeta.

Nadalje, tijekom provedbe projekta izrađene su i različite funkcionalne specifikacije za izgradnju pojedinih programskih modula, koje su omogućile još veću učinkovitost rada prekršajnih sudova, te njihovo spajanje i povezivanje s vanjskim informacijskim sustavima.

Na završnom sastanku održanom dana 26. studenog 2009. g, na kojem su sudjelovali predstavnici delegacije Europske Komisije u Republici Hrvatskoj, Ministar pravosuđa Republike Hrvatske dr. Ivan Šimonović, Šef Delegacije Europske Komisije u Republici Hrvatskoj g. Paul Vandoren, Veleposlanik Republike Njemačke dr. Bernd Fischer, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske g. Branko Hrvatin, predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske g. Zoran Potočki, voditelj projekta g. Hans-Ulrich Borchert i twining savjetnik g. Rado Brezovar, prezentirani su rezultati dvogodišnjeg CARDS 2004 projekta.