Bilten VPSRH br. 2

Bilten Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske broj 2

 

Sadržaj:

 1. Specijalističko savjetovanje sudaca općinskih prekršajnih sudova i sudaca općinskih sudova koji rade na prekršajnim predmetima,održano u Osijeku od 14. do 16. listopada 2019.

  - Izvršenje prekršajnih sankcija

  - Nezakoniti dokazi - bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz čl. 195. st. 1. toč. 10. Prekršajnog zakona

  - Novosti u području gospodarskih prekršaja

  - Oduzimanje predmeta prekršaja prema Prekršajnom zakonu i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

  - Pojedinačna potreba procjene žrtve u postupcima zbog nasilja u obitelji

  - Pravo na pravično suđenje u prekršajnom postupku

  - Prekoračenje optužbe - bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz čl. 195. st. 1. toč. 6. Prekršajnog zakona

  - Prekršajni postupak prema maloljetnim počiniteljima prekršaja s osvrtom na Direktivu (EU) 2016-800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016.

  - Zakon o računovodstvu - sudska praksa vezana uz obvezu dostave financijeks dokumentacije FINA-i

  - Zakon o sigurnosti prometa na cestama

  - Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - prekršaj s obilježjima govora mržnje i posebno s osvrtom na preventivnu mjeru iz čl. 34.a

 2. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti – 2019.

 3. Najvažnija pravna shvaćanja/zaključci Odjela za prekršaje iz područja gospodarstva i financija – 2019.

 4. Odluke ESLJP – skraćeno

 5. Odluke Ustavnog suda RH

 6. Odluka VPSRH Gž-954/19
  - zastarni rok za prekršaj iz čl. 47. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji


 7. Odluka VPSRH FPž-1909/2019
  - Sankcioniranje okrivljene odgovorne osobe za prekršaj iz članka 42. stavka 1. točke 34. i stavka 2. Zakona o računovodstvu, u situaciji kad je pravna osoba prestala postojati prije proteka roka za dostavu financijskog izvješća Financijskoj agenciji