OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA PRAVOSUĐA 2018. - DAN OTVORENIH VRATA 25.10.2018.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI PREKRŠAJNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Ured Predsjednika
Broj: 26-Su-784/18.
Zagreb, 17. listopad 2018.

PREDMET: Obilježavanje Europskog dana pravosuđa 2018. 
                     „Dan otvorenih vrata“ 25. listopada 2018. od 10,00 do 13,00 sati                                                                 JAVNI POZIV


- svim zainteresiranim osobama,
- skupinama osoba,
- svim zainteresiranim institucijama izvan pravosuđa,

kojima se omogućuje 25. listopada 2018. u vremenu od 10,00 – 13,00 sati slobodan pristup u prostore Visokog prekršajnog suda RH.

U sklopu toga omogućuje se:
- razgledavanje svih prostorija suda,
- pojedinih ustrojstvenih jedinica suda (sudske uprave, prijemne službe, sudske pisarnice, službe prijepisa, službe otpreme i dr.), prema iskazanoj želji posjetitelja,
- upoznavanje s procesom cjelokupnog rada u sudu (od zaprimanja spisa, donošenja odluke u spisu i njegove otpreme prvostupanjskom sudu) ili pojedine ustrojstvene jedinice suda (prema želji posjetitelja),
- odgovori na pitanja posjetitelja u vezi procesa rada u sudu (pitanja i odgovori o pojedinom konkretnom spisu nisu mogući),
- posjetitelji će moći izraziti svoje dojmove, dati određene prijedloge, komentare ili preporuke pisanim putem na obrascu koji će biti dostupan svakom posjetitelju,
- u cilju što uspješnije provedbe ove manifestacije, ukoliko će biti zainteresiranih većih skupina za posjet sudu, moli se obavijest o tome sudu do 24. listopada 2018. elektroničkim putem,

Elektronički kontakt i traženje informacija moguć je:

telefoni: 01/4807-545, Gordana Korotaj, sutkinja - glasnogovornica suda
               01/4807-517, Karmen Novak-Hrgović, sutkinja – predsjednica suda

e-mail: Gordana.Korotaj@vpsrh.pravosudje.hr 
              Karmen.Novak@vpsrh.pravosudje.hr

Napomena: svaka grupa/osoba treba proći sigurnosni pregled na ulazu u sud. 

 


                                                                                                     Predsjednica suda

                                                                                                    Karmen Novak-HrgovićDostaviti:

-WEB-stranica VPSRH,

medijima: HRT, NOVA TV, RTL, Večernji list, Jutarnji list

Priopćenje za javnost

Zagreb, 22. veljače 2017.

U povodu višekratno iznesenih netočnih tvrdnji u sredstvima javnog priopćavanja o „uputama koje su suci dobili za postupke protiv banaka“ i navodnom postojanju materijala koji bi bio napravljen „kao uputa sucima prekršajnih sudova kako da se postave u prekršajnim postupcima protiv banaka“, a radi pravilnog izvještavanja javnosti, nalazimo potrebnim priopćiti da Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske ni u jednom slučaju, pa tako ni u vezi postupaka koji se tiču prekršaja iz Zakona o potrošačkom kreditiranju, nije davao upute sucima prekršajnih sudova kojima bi utjecao na njihovu neovisnost i slobodu u suđenju i donošenju odluke u pojedinom predmetu.


Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u skladu sa člankom 27. stavkom 1. Zakona o sudovima, isključivo putem svojih odluka ukazuje nižem sudu na nedostatke koje je uočio prigodom odlučivanja o pravnom lijeku te u skladu sa člankom 27. stavkom 2. Zakona o sudovima organizira zajedničke sastanke radi razmatranja pitanja primjene zakona i problema koji se javljaju u suđenju.


Naime, odredbom članka 27. stavkom 1. Zakona o sudovima propisano je: „Viši sud dužan je nižem sudu ukazati na nedostatke koje je uočio prigodom odlučivanja o pravnom lijeku ili na drugi način.“, dok je stavkom 2. propisano: „Viši sud može tražiti od nižeg suda podatke u svezi s primjenom zakona, problemima koji se javljaju u suđenju, praćenju i proučavanju sudske prakse te druge podatke, a može izvršiti i neposredan nadzor nad radom tog suda i pojedinih sudaca, kao i organizirati zajedničke sastanke radi razmatranja navedenih pitanja.“.


Na temelju ovlasti koje proizlaze iz citiranog članka 27. stavka 2. Zakona o sudovima, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je održao sastanak na kojem se raspravljalo o problemima u vezi s pravilnom primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju.


Glasnogovornica VPSRH
sutkinja Gordana Korotaj