Radno vrijeme

 

RADNO VRIJEME SUDA – PRIJAM STRANAKA

Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave prima stranke ponedjeljkom od 9,00 do 11,00 sati.


U prijamnoj i izvanparničnoj pisarnici stranke se primaju svakog radnog dana od 8,00 do 13,00 sati, uz prekid za vrijeme dnevnog odmora.


U ostalim pisarnicama i u sudskom registru stranke se primaju svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, uz prekid za vrijeme dnevnog odmora.