Trgovački sud u Dubrovniku

 

 

 

Temeljem Zakona o područjima i sjedištima sudova (N.N. 67/18) koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, Trgovački sud u Dubrovniku počinje sa radom za područje Dubrovačko - neretvanske županije.