Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Odjel izvršenja prekršajnih sankcija
Sudska pisarnica
Stalna Službe
u Pagu
Radno vrijeme
Priopćenja
Provedba Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o osnivanju i imenovanju članova odbora za zaštitu na radu
Obavijesti
Natječaji
Oglasna ploča
Oglas za prijam u državnu službu
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Katalog informacija
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zakon o pravu i pristupu informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Zahtjevi za pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika prava na pristup informacijama
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
Javna nabava
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika
Obavijest o spriječavanju sukoba interesa
Plan javne nabave za tekuću godinu
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi
Profil kupca javne nabave
Etički kodeks
Kodeks sudačke etike
Povjerenik za etiku
Etički kodeks državnih službenika
Izmjena Etičkog Kodeksa Državnih Službenika
Procedura o zaprimanju računa
Proračun
Podrška žrtvama i svjedocima
Zakoni
Prekršajni zakon
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama ZSPC-a
Zakon o izmjenama i dopunama ZSPCA-a 80/2013
Zakon o izmjenama i dopunama ZSPC-a 92/2014
Zakon o izmjenama i dopunama ZSPC-a 64/2015
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona 110/15
Ured predsjednika suda

 

 

 

 

v.d. Predsjednica suda

Jadranka Nižić-Peroš

 

 

 

 

 

1.1. Tajništvo i pisarnica sudske uprave

 Ured predsjednika suda

Upravitelj pisarnice sudske uprave

Ivana Vojvodić

e-mail: ivana.vojvodic@pszd.pravosudje.hr

 

tel. 023/292-151, 292-152   fax. 023/292-220

U uredu predsjednika suda stranke se primaju utorkom

od 9,00 do 12,00 sati

 

 

 

 

SUCI

sudac Nada Olić (3)

sudac Maria Stopfer - Mišetić (4)

sudac Ankica Karuc (5)

sudac Davor Dubravica (6)

sudac Iva Brakus (7)

sudac Teodora Projić - Škovrlj (8)

sudac Ksenija Bratković (9)

sudac Senka Vrdoljak (11)

sudac Nediljka Dereta (12)

sudac Jadranka Nižić - Peroš, izvršenje prek. sank. (13)

sudac Dubravka Škalabrin - Šarić (14)

sudac Mitra Meštrović (15)

sudac Lorinda Tolić (20)

sudac Magda Troskot (21)

sudac Neven Troskot (22)

sudac Slaven Vrdoljak (23)

 

 

 

 

SUDSKI SAVJETNICI

viši sudski savjetnik Danijela Števanja (18)

sudski savjetnik  Đurđica Gašparović Gazić (10)

sudski savjetnik Milena Lokin (2)

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Pododsjek računovodstvenih poslova

Voditeljica

Željka Vrkić

tel. 023/292 - 146

e-mail: zeljka.vrkic@pszd.pravosudje.hr