Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Odjel izvršenja prekršajnih sankcija
Sudska pisarnica
Stalna Službe
u Pagu
Radno vrijeme
Priopćenja
Provedba Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika
Odluka o osnivanju i imenovanju članova odbora za zaštitu na radu
Obavijesti
Natječaji
Oglasna ploča
Oglas za prijam u državnu službu
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Katalog informacija
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zakon o pravu i pristupu informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Zahtjevi za pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika prava na pristup informacijama
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
Javna nabava
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika
Obavijest o spriječavanju sukoba interesa
Plan javne nabave za tekuću godinu
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi
Profil kupca javne nabave
Etički kodeks
Kodeks sudačke etike
Povjerenik za etiku
Etički kodeks državnih službenika
Izmjena Etičkog Kodeksa Državnih Službenika
Procedura o zaprimanju računa
Proračun
Podrška žrtvama i svjedocima
Zakoni
Prekršajni zakon
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Zakon o izmjenama i dopunama ZSPC-a
Zakon o izmjenama i dopunama ZSPCA-a 80/2013
Zakon o izmjenama i dopunama ZSPC-a 92/2014
Zakon o izmjenama i dopunama ZSPC-a 64/2015
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona 110/15
Naslovnica
Dobrodošli


Dani otvorenih vrata


Prijavu za prisustvovanje u danima otvorenih dana možete preuzeti OVDJE