Oglas - sudski zapisničar - određeno


Broj: 7 Su-568/2019-4.
U Vinkovcima, 7. listopada 2019.

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 


Općinski sud u Vinkovcima, Stalna služba u Županji, Sudska pisarnica

- administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja

 

- cijeli oglas -

 

- pravni izvori -

 

.

RANG LISTA KANDIDATA 28.06.2019.

 

RANG LISTA KANDIDATA

 

- cijeli dokument -

 

.

Rang lista kandidata nakon provjere brzine i točnosti prijepisa i POZIV

Rang lista kandidata nakon provjere brzine i točnosti prijepisa


VRIJEME ODRŽAVANJA RAZGOVORA
s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju iz provjere brzine i točnosti u prijepisu 

 

 

održati će se dana 26. lipnja 2019. u 8,00 sati

 

u Općinskom sudu u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 17. REDNI KANDIDAT BROJ
BROJ BODOVA
1 Turković Marija 10
2 Konarević Kristina   10
3 Grubiša Vedrana  10
4 Stanković Vlatka   10
5 Balić Ivona  10
6 Sesar Dejana  9
7 Biuklić Ivana  9
8 Erceg Aneta  9
9 Maršić Jasmina  9
10 Rugašević Ana  9
11 Kesegić Ana-Marija  8
12 Kljunić Ljubica  8
13 Petrinić Ana  8
14 Reljanović Mirela  8
15 Štefanac Katarina  8
16 Hajduk Anita  8
17 Horvatović Andrea  8
18 Radman Smilović Lana  7
19 Andabak Marija  7
20 Simić Jelena  5
-------- ------------------------- --------------
21 Peh Željka  0
22 Nad Matea  0
23 Bradić Đurđica  0
24 Luburić Martina  0

Rang lista kandidata nakon pisanog dijela ispita i POZIV

Rang lista kandidata nakon pisanog dijela ispita održanog 18.06.2019.


Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju provjeri znanja u brzini i točnosti u prijepisu, koje će se održati dana:

24. lipnja 2019. u 9,00 sati u Općinskom sudu u Vinkovcima,

Trg bana Josipa Šokčevića 17.


REDNI KANDIDAT ZAKON O SUDSKI UKUPAN BROJ
BROJ SUDOVIMA POSLOVNIK BODOVA 
1 Sesar Dejana 10 10 20
2 Konjarević Kristina 10 8 18
3 Turković Marija  10 8 18
4 Bradić Đurđica   9 9 18
5 Grubiša Vedrana 9 9 18
6 Kljunić Ljubica 9 8 17
7 Reljanović Mirela  9 7 16
8 Erceg Aneta 7 9 16
9 Balić Ivona  8 7 15
10 Štefanac Katarina 8 7 15
11 Luburić Martina  6 8 14
12 Andabak Marija  7 7 14
13 Biuklić Ivana  7 7 14
14 Hajduk Anita  8 6 14
15 Horvatović Andrea  7 7 14
16 Kesegić Ana-Marija 8 6 14
17 Peh Željka  8 6 14
18 Radman Smilović Lana 7 7 14
19 Simić Jelena  7 7 14
20 Nad Matea 6 7 13
21 Maršić Jasmina  8 5 13
22 Petrinić Ana  7 6 13
23 Rugašević Ana  7 6 13
24 Stanković Vlatka  8 5 13
25 Ostružnjak Ivana  7 5 12
-------- --------------------- --------- --------- -----------
26 Dejanović Magdalena 4 7 11
27 Krešić Marijana  7 4 11
28 Šnur Željka  7 4 11
29 Vukojević Anita  8 3 11
30 Zalaj-Bićanić Ivana 7 4 11
31 Bajić Marina  6 4 10
32 Pecikozić Marina  6 4 10
33 Vućić Željka  7 3 10
34 Jurić Dora  5 4 9
35 Knez Ivana  5 4 9
36 Uglješić Romana  6 3 9
37 Jukić Ana  5 3 8
38 Horvat Ivona  5 0 5
.
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar (4 izvršitelja)

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 


SUDSKA PISARNICA
administrativni referent-sudski zapisničar - 4 (četiri) izvršitelja


NAPOMENA: rok za prijavu teče od 22. svibnja 2019. do 30. svibnja 2019.

 

Objavljeno:

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
2. Narodne novine 52/2019 od 22. svibnja 2019.


- cijeli tekst oglasa -

- Pravni izvori i opis poslova -

.

Rješenje o prijemu u državnu službu 7 Su-85-2019-104

 

Broj: 7-Su-85/2019-104
Vinkovci, 3. svibnja 2019

 

rješenje o prijmu u državnu službu

 

I. Utvrđuje se da su, nakon provedenog postupka javnog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 32/2019 od 29. ožujka 2019. za prijam službenika u državnu službu na radno mjesto administrativni referent sudski zapisničar – 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme, izabrane kandidatkinje:
1. Tihana Ambroš, ima odgovarajuću srednju stručnu spremu, više od godine radnog iskustva u struci, nema položen državni stručni ispit, ali ga je dužna položiti u zakonskom roku.
2. Ivana Grabar, ima odgovarajuću srednju stručnu spremu, više od tri godine radnog iskustva na poslovima zapisničara u sudu, ima položen državni stručni ispit za administrativnog referenta.

 

- CIJELI DOKUMENT -

 

Javna objava rješenje o prijemu u državnu službu - Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

Objavnljeno: 3.5.2019.

Dostava se smatra izvšrenom: 13.5.2019.

Narodne novine: 32/2019

- LINK -.

 

OGLAS - obnova dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci
Republika Hrvatska                                                             
Općinski sud u Vinkovcima
Broj:  Z-3076/2019

Vinkovci, 25. travnja 2019.

Općinski sud u Vinkovcima OIB 77561654785 temeljem odredbe članka 186 a Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.), objavljuje


OGLAS

 
I          Općinski sudu u Vinkovcima u zemljišnoknjižnom predmetu obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci, pokrenute na temelju Odluke o obnovi dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci RH, Ministarstva pravosuđa broj Klase:932-01/07-01/557 od 23. prosinca 2013. godine, javno objavljuje da je zemljišna knjiga za katastarsku općinu Nijemci obnovljena u dijelu i to za  slijedeće kč.br.


.
Rang lista kandidata - ukupna - 24.04.2019

RANG LISTA KANDIDATA

 

Nakon provedenog testiranja kandidata vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Vinkovcima, Komisija za provedbu javnog natječaja nakon obavljenog pismenog dijela testiranja, provedene provjere brzine i točnosti u prijepisu na osobnom računalu i razgovora (intervjua) objavljuje slijedeću rang listu:Uz rang listu priložiti će se izvješće o provedenom postupku čelniku tijela, kojega potpisuju svi članovi komisije.

 


                   Komisija za provedbu javnog natječaja 


- cijeli dokument -

.