OGLAS - obnova dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci

Republika Hrvatska                                                              

Općinski sud u Vinkovcima

Broj:  Z-3076/2019

 

Vinkovci, 25. travnja 2019.

 

Općinski sud u Vinkovcima OIB 77561654785 temeljem odredbe članka 186 a Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.), objavljuje

 

 

OGLAS

 

 

I          Općinski sudu u Vinkovcima u zemljišnoknjižnom predmetu obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci, pokrenute na temelju Odluke o obnovi dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci RH, Ministarstva pravosuđa broj Klase:932-01/07-01/557 od 23. prosinca 2013. godine, javno objavljuje da je zemljišna knjiga za katastarsku općinu Nijemci obnovljena u dijelu i to za  slijedeće kč.br..
Rang lista kandidata - prijepis teksta - 24.4.2019.

REZULTATI PROVJERE BRZINE I TOČNOSTI U PRIJEPISU

prijavljenih na javni natječaj ovog suda objavljen u „Narodnim novinama“ br. 32/2019 od 29. ožujka 2019. za prijem u državnu službu na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme,

održano 24. travnja 2019.


REDNI KANDIDAT BROJ
BROJ BODOVA
1. Grabar Ivana 10
2. Turković Marija 7
3. Ambroš Tihana 6

4. Andabak Marija 4
5. Konjarević Kristina 0
6. Dujmić Anita 0Kandidati su zadovoljili na testiranju ako su dobili najmanje 5 bodova.


- cijeli dokument -

 

.

Rang lista kandidata - pismeni dio - 18.4.2019.Rang lista kandidata - pismeni dio - 18.4.2019.


- cijeli dokument -

 


Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju provjeri znanja u brzini i točnosti u prijepisu, koje će se održati dana 24. travnja 2019. u 09,00 sati u Općinskom sudu u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 17.

 

.Otvaranje zemljišne knjige za dio katastarske općine Nijemci

Broj: 13 Su-180/2019-1
Vinkovci, 15. travnja 2019.

 


Općinski sud u Vinkovcima po sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave Ivanu Katičiću, u postupku obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci, na temelju članka 186. stavka 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10. - Odluka USRH, 55/13., 60/13. i 108/17.), donosi

 

O D L U K U
o otvaranju zemljišne knjige za dio katastarske općine Nijemci

 

 

- cijeli tekst odluke -

.


Obavijest kandidatima - vrijeme testiranja i popis

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA 

I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

 

za natječaj objavljen 29. ožujka 2019. godine u "Narodnim novinama" broj 32/2019 na web stranicama Ministarstva uprave i Općinskom suda u Vinkovcima  te putem nadležne službe za zapošljavanje, radi  prijama u državnu službu u Općinski sud u Vinkovcima na radno mjesto

- administrativni referent - sudski zapisničar - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

 

Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji su prijave podnijeli pravovremeno te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete, obavještavaju se da će se testiranje  kandidata održati u prostorijama Općinskog suda u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 17     

                      

18. travnja  2019. s početkom u 9.00 sati


.
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar (2 izvršitelja)

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


SUDSKA PISARNICA
administrativni referent-sudski zapisničar -2 (dva) izvršitelja

NAPOMENA: rok za prijavu teče od 29. ožujka 2019. do 6. travnja 2019.

 

Objavljeno:

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje

2. Narodne novine 32/2019 od 29. ožujka 2019.

 

- cijeli tekst oglasa -

 

- Pravni izvori i opis poslova -

 

.

STRANICA U IZRADI

Stranica u izradi!!!

.