Rješenje o prijmu u državnu službu administrativnog referenta - sudskog zapisničara

.

 

Rješenje o prijmu u državnu službu

administrativnog referenta - sudskog zapisničara

2 (dva) izvršitelja

 

.

Ukupna rang lista

 

 

.

Ukupna rang lista kandidata

administrativni referent - sudski zapisničar

 

.

Rezultati provjere brzine i točnosti u prijepisu

 

 

.

Rezultati provjere brzine i točnosti u prijepisu

od 21. srpnja 2020.

 

administrativni referent - sudski zapisničar

 

.

 

 

Rezultati pisane provjere - administrativni referent - sudski zapisničar

 

.

REZULTATI

pisane provjere poznavanja Sudskog poslovnika i Pravilnika o radu u sustavu eSpisa

za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar

 

Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar

 

 

                                 Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja

                                    - administrativni referent - sudski zapisničar-

Rang lista kandidata - radno mjesto dostavljač
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima za radno mjesto dostavljač

Republika Hrvatska
Općinski sud u Vinkovcima
Komisija za provedbu oglasa

Broj: 7 Su-143/2020-26.
Datum objave: 26. lipnja 2020.

Komisija za provedbu oglasa objavljuje

                                       VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA RAZGOVORA

s kandidatima prijavljenim na oglas za prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto dostavljač – 1 izvršitelj objavljen dana 12. ožujka 2020. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općinskog suda u Vinkovcima.

Održavanje razgovora s kandidatima održat će se dana

2. srpnja 2020. godine u Općinskom sudu u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića
17, s početkom u 9,00 sati

 

Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru s Komisijom:

1. Bradarić Vinko
2. Budimir Josip
3. Dugandžić Helena
4. Gubina Željko
5. Kikić Tomislav
6. Kojić Daria
7. Košutić Anita
8. Orešković Jakov
9. Petrik Jadranko
10. Radić Vlatka
11. Rudić Lorra
12. Sabol Josip
13. Šimudvarac Stana
14. Šljokić Vukašin

                                                                                               Komisija za provedbu oglasa

 

 

cijeli tekst pozivaJavni natječaj - administrativni referent sudski zapisničar - 2 (dva) izvršitelja


Republika Hrvatska
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
32100 Vinkovci
Ured predsjednika

Broj: 7 Su-140/2020-6.
Vinkovci, 25. lipnja 2020.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/20-04/218 Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-05 od 8. lipnja 2020., Općinski sud u Vinkovcima raspisuje

                                                                    JAVNI NATJEČAJ
                                          za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


SUDSKA PISARNICA
administrativni referent – sudski zapisničar -2 (dva) izvršitelja
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
– jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
¬ – dobro poznavanje rada na osobnom računalu (program Word i Excel)
– položen državni stručni ispit

 

 

cijeli tekst javnog natječaja

 

pravni izvori i opis poslova

 

Rokovi teku od 26. lipnja 2020. objavom u Narodnim novinama


Obavijest za kandidiranje za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. godine

Obavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja za kandidiranje za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. godineObavijest o načinu izdavanja potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog uvjerenja

 

 


Odluka 2 Su-163/2020-45. od 22. svibnja 2020.

 

 

                                            Odluka 2 Su-163/2020-45. od 22. svibnja 2020.

 

 

 

.