OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA RAZGOVORA S KOMISIJOM
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
Trg pobjede 13
35000 SLAVONSKI BROD


Broj: 7 Su-74/16-21
Slavonski Brod, 3. lipnja 2016. godine
Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme, povodom oglasa objavljenog 8. travnja 2016. godine za radno mjesto administrativni referent- arhivar u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu objavljuje:

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA RAZGOVORA S
KOMISIJOM

Razgovor Komisije sa kandidatima koju su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja održati će se :
dana 8. lipnja 2016. godine u 8,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13, slavonski Brod, soba 62/II kat

Utvrđuje se da su slijedeći kandidati zadovoljili uvjete i ostvarili pravo na pristup razgovoru(intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja:
1. ANDREA MIROSAVLJEVIĆ – 25/30 bodova
2. STJEPAN SERTIĆ – 25/30 bodova
3. IRENA MARIĆ - 23/30 bodova
4. JELENA MARIĆ - 23/30 bodova
5. MARINELA IVANAGIĆ – 22/30 bodova
6. MONIKA STIPETIĆ – 22/30 bodova
7. VLASTA VIDMAR – 21/30 bodova
8. IVANKA BENKOVIĆ – 19/30 bodova
9. MANUELA GRGUREVIĆ – 19/30 bodova
10. MONIKA KESIĆ - 19/30 bodova
11. SVJETLANA ZEČEVIĆ – 18/30 bodova
12. AMIRA KAPIDŽIĆ – 17/30 bodova
13. MARINA ĆURKOVIĆ - 15/30 bodova
Ostali kandidati nisu zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina prilikom testiranja.

Komisija za provedbu postupka prijama
Obavijest o prijamu u državnu službu

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7-Su-146/16-5
U Slavonskom Brodu, 31. svibnja 2016.


Na temelju članka 61 stavak 6 Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05,142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15), Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru ("Narodne novine" 34/11), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012-u daljnjem tekstu ZDS), uz odobrenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA: 119-02/16-04/214, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-02 od 11.travnja 2016.godine zaprimljeno u ovom sudu dana 18.travnja 2016. godine, Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisujeO G L A S


za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme – radno mjesto I vrste

SUDSKI SAVJETNIK - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopustaCijeli tekst obavijesti možete vidjeti ovdje:
Poziv na testiranje
PREDMET: Obavijest o održavanju testiranja


Testiranje kandidata za radno mjesto administrativnog referenta –arhivara (pismeni dio i poznavanje rada na računalu- prijepis i diktat) održat će se dana:

  • 31. svibnja 2016. godine u 8,30 sati (kandidati pod rednim brojem od 1-19)
  • 1. lipnja 2016. godine u 8,30 sati (kandidati pod rednim brojem od 20-38)

u sobi broj 64/II Općinskog suda u Slavonskom Brodu.Na testiranje obavezno ponesite važeću osobnu iskaznicu radi identifikacije, jer u protivnom nećete moći pristupiti testiranju.
Ako ne pristupite testiranju smatrati će se da ste povukli prijavu na javni natječaj.

Komisija za provedbu javnog natječaj

Kompletan tekst obavijesti možete vidjeti ovdje:Obavijest o spajanju sudova
Od 1. travnja 2015. godine dosadašnji Općinski sud u Novoj Gradišci, postaje stalna služba Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Njihovim stranicama možete pristupiti preko slijedećeg linka:

e Predmet
e-Predmet je aplikacija putem koje građani mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.Poveznica na alikaciju je: http://e-predmet.pravosudje.hr/