Javni natječaj: računovodstveni referet

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7- Su-435/18-3
U Slavonskom Brodu, 29.studeni 2018.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/18-04/743, URBROJ: 514-04-01-01-01-18-02 od 12. studenog 2018. Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisuje

 


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
računovodstveni referent – 2 izvršitelja
Mjesto rada: Slavonski Brod


Stručni uvjeti: srednja stručna sprema ekonomske struke, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit,1 godina rada u struci


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

Kompletan tekst natječaja pročitajte ovdje.

 

 

 

Javni natječaj: administrativni referent – sudski zapisničar

REPUBLIKA RHVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSNKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-436/18-3
U Slavonskom Brodu, 29.studenog 2018.


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/18-04/740, URBROJ: 514-04-01-01-01-18-02 od 12. studenog 2018. Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisuje

 


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
administrativni referent – sudski zapisničar – 2 izvršitelja
Mjesto rada: Slavonski Brod

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne,ekonomske ili birotehničke struke, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit,1 godina rada u struci

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

Kompletan tekst natječaja pročitajte ovdje.

 

Javni natječaj: administrativni referent – sudski upisničar

REPUBLIKA RHVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSNKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-437/18-3
U Slavonskom Brodu, 29. studenog 2018.


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/18-04/740, URBROJ: 514-04-01-01-01-18-02 od 12. studenog 2018. Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
administrativni referent – sudski upisničar – 1 izvršitelj
Mjesto rada: Slavonski Brod


Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit, 1 godina rada u struci.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

Kompletan tekst natječaja pročitajte ovdje.

 

 


Dan otvorenih vrata

Odluka o izboru landidata

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7-Su-343/18-11
U Slavonskom Brodu, 23. listopada 2018.

Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u
Slavonskom Brodu na temelju članaka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" broj 112/17 i 12/18 – dalje u tekstu:KU), uz prethodno odobrenje za zapošljavanje namještenika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (Klasa: 119-02/18-04/556, Urbroj: 514-04-01-03-18-02) od 7.rujna 2018. donosi:


O D L U K U


1. EDITA MILJAK iz Slavonskom Broda prima se u radni odnos na određeno
vrijeme (zamjena za bolovanje V.J.) na radno mjesto namještenika IV vrste, uz probni rad 2 mjeseca.
2. Početak rada kao i druga prava i obveze uredit će se ugovorom o radu.


Kompletnu odluku možete pogledati ovdje...

 


O B A V I J E S T

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu oglasa
broj: 7 Su-343/2018-7

U Slavonskom Brodu, 9. listopada 2018.


O B A V I J E S T


Komisija za provedbu oglasa broj 7 Su-343/2018-3 od 12. rujna 2018. za zapošljavanje namještenika/ice na radno mjesto čistač/ica-radno mjesto IV. vrste-jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (mjesto rada Nova Gradiška) obavještava
kandidate da će se razgovor s kandidatima održati:

dana 17. listopada 2018. u 12:00 sati.

Komisija za provedbu oglasa na razgovor poziva slijedeće kandidate:

1. Josipa Bilandžija
2. Sanja Glavaš
3. Željka Lalić
4. Valentina Matošević
5. Edita Miljak
6. Marija Ruškan
7. Vesna Turčin.

Razgovor s kandidatima će se održati u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13, Slavonski Brod, soba 51/II, a prilikom dolaska potrebno je predočiti važeću osobnu iskaznicu.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom.


Komisija za provedbu oglasa


O B A V I J E S T

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu oglasa
broj: 7 Su-343/2018-6

U Slavonskom Brodu, 9. listopada 2018.


O B A V I J E S TKomisija za provedbu oglasa broj 7 Su-343/2018-3 od 12. rujna 2018. za zapošljavanje namještenika/ice na radno mjesto čistač/ica-radno mjesto IV. vrste-jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme (mjesto rada Nova Gradiška) obavještava slijedeće podnositelje prijava da se ne smatraju kandidatima i to iz dalje navedenih razloga:

1. Maja Kovač:
- prijava je nepravovremena,

2. Matija Masnica:
- nema vlastoručno potpisane prijave,

3. Sanja Marjanović:
- prijava nije vlastoručno potpisana,

4. Marijana Katarina:
- nema vlastoručno potpisane prijave,

5. Helena Arić:
- nema vlastoručno potpisane prijave.Komisija za provedbu oglasa


Dodjela bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu


Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i potpredsjednik Vlade RH i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar u utorak, 18. rujna 2018. godine sudjelovali su na svečanosti povodom dodjele bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu obnovit će se postojeća zgrada Općinskog suda u Slavonskom Brodu izgrađena 1974. godine koja ne zadovoljava Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.
U svom obraćanju, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković naglasio je kako očekuje da će obnovljena zgrada Općinskog suda u Slavonskom Brodu postati primjer uspješno provedene prakse, primjenjive na ostale zgrade u pravosuđu koje karakterizira visoka potrošnja energije jer je „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu prvi u nizu ugovora koje Ministarstvo pravosuđa planira potpisati s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru javnog poziva za energetsku obnovu zgrada javnog sektora.“
Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš tom je prigodom kazao: „Iz EU fondova dobili smo mogućnost da milijunska sredstva kanaliziramo u projekte energetske učinkovitosti zgrada. Veliki interes pokazuje da su javni pozivi dobro strukturirani te da potencijalni korisnici uz stručnu pomoć Fonda mogu uspješno prijaviti projekte. Ovim primjerom pokazujemo da država, odnosno resorna ministarstva žele biti „dobar gospodar“ te da brinu o prostorima koje koriste za obavljanje poslova iz djelokruga svoga rada. Energetska obnova i sustavno gospodarenje energijom dovest će do smanjenja troškova, ali će kako zaposlenicima tako i strankama omogućiti ugodniji boravak u ovim prostorima.“

U svom obraćanju potpredsjednik Vlade RH i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar naglasio je „Projekti energetske obnove imaju višestruki učinak. Osim što se ostvaruje ušteda na energentima, treba naglasiti i kako će projekti rezultirati i pozitivnim učinkom na rast građevinskog sektora. U narednom razdoblju planirano je pet milijardi kuna ulaganja u energetsku obnovu, što je prilika za male i srednje građevinske tvrtke. Naš je cilju vratiti građevinski sektor u doba prije krize, što će rezultirati i većim plaćama za građevinske radnike.“

Energetska učinkovitosti pokazatelj je stupnja tehnološkog razvoja, a energetska osviještenost utječe na gospodarski razvoj, očuvanje okoliša i socijalni razvoj cjelokupnog društva te je u korelaciji sa širim reformskim aktivnostima koje se tiču učinkovitosti pravosuđa.

U cilju jačanja učinkovitosti, kao jednom od najvažnijih reformskih mjera, Ministarstvo pravosuđa je pokrenulo racionalizaciju mreže sudova. Tim procesima je, između ostalog, smanjen broj sudova. Danas se provedene racionalizacije dopunjuju dodatnim reformskim aktivnostima usmjerenim na povećanje učinkovitosti sudova kroz poboljšanje radnih uvjeta, renoviranje, adaptiranje i provedbu mjera energetske učinkovitosti zgrada.
Najveći dio zgrada koje čine pravosudnu mrežu ne zadovoljava Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Stoga je cilj izvođenja mjera definiranih projektom energetske obnove zgrade u Slavonskom Brodu postići uštede u proračunskoj energiji za grijanje od skoro 80% i primarnoj energiji od skoro 90%, osuvremeniti izgled zgrade i povećati kvalitetu života i rada u njoj.

Vanjska ovojnica zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu i postojeća stolarija u lošem su stanju, ostvaruju velike toplinske gubitke i ne zadovoljavaju današnje zahtjeve u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.
Stoga se, radi poboljšanja energetskih svojstava zgrade, planira sustavna sanacija svih elemenata vanjske ovojnice zgrade kako bi se zadovoljili važeći tehnički propisi, propisi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te poboljšala toplinska zaštita zgrade, a uz navedeno, izvršit će se mjere poboljšanja učinkovitosti sustava grijanja, kao i ugradnja tehnološki naprednije rasvjete.
Po implementaciji mjera definiranih glavnim projektom energetske obnove, zgrada će biti certificirana u energetski razred B u skladu s današnjim tehničkim propisom, što u proračunskoj energiji za grijanje predstavlja uštede od 79,95%, u dijelu primarne energije nakon energetske obnove 89,27% uštede i smanjenja emisiji CO2 od 90,49% na godišnjoj razini.
Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD USLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7-Su-343/18-3
U Slavonskom Brodu, 12.rujna 2018.


Temeljem članka 61. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj:49/12 - pročišćeni tekst; 37/13, 38/13, 1/15 i 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/556, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 7.rujna 2018. godine, objavljuje


OGLAS


za prijam u državnu službu u Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški, mjesto rada Nova Gradiška, na radno mjesto:

ČISTAČICA

- jedan (1) izvršitelj/ica - na određeno vrijeme do povratka s bolovanja (V.J.)


Stručni uvjeti:
- završena osnovna škola

 

 

Kompletan tekst oglasa pročitajte ovdje:

 


RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7 Su-105/18-14
U Slavonskom Brodu, 28. kolovoza 2018.

Na temelju odredbe članaka 52 i 52 a Zakona o državnim službenicima
"Narodne novine broj 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 61/17) i članka 18 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("NN" 78/17), sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Jasna Krnić donosi


RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA


I. IVONA BOŠNJAKOVIĆ iz Slavonskog Broda, Naselje Andrije Hebrang 7/14,
rođena 31.srpnja 1992. u Novoj Gradiški, OIB: 30427470981, sa završenom strukovnom kvalifikacijom/zanimanje upravni referent u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Slav. Brodu prima se u Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, radno mjesto III vrste, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

II. O danu stupanja na rad izabrani kandidat će biti obaviješten posebnim
rješenjem.


Obrazloženje


Natječaj za prijem u državnu službu na mjesto službenika administrativnog referenta – sudskog zapisničara, radno mjesto III vrste, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme objavljen je u Narodnim novinama, Ministarstvu uprave, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod i oglasnoj ploči suda dana 2.svibnja 2018., sukladno odredbi članka 45 G gore navedenog Zakona.

Prijavu na natječaj je podnijelo 17 kandidata. Kandidat Marko Stojanović, Sanela Dakić, Valentina Rajković, Ljiljana Vukšić Vučković, Dajana Adžić, Valentina Milošević, Ivana Šamal, Suzana Šugh i Sanja Marjanović nisu ispunili uvjete iz natječaja, zbog čega njihove prijave nisu razmatrane.

Na pismeni dio testiranja za natječaj su pristupili slijedeći kandidati: Andreja Kurtović, Božana Božić, Ivona Bošnjaković, Marijana Brčelić, Eva Brađašević, Renata Valčić i Borna Došlić, nisu pristupili Andreja Kurtović, Andrea Smičić i Andrea Valčić.

Komisija za provedbu natječaja, nakon provedenog pismenog testiranja i utvrđenja ostvarenih bodova je utvrdila rang listu kandidata, te su slijedeći kandidati pozvani na intervjuu: Božana Božić, Borna Došlić, Marijana Brčelić, Ivona Bošnjaković i Eva Brađašević, sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi koju rang listu je dostavila sucu ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave.

Nakon zbroja bodova koji su kandidati nakon provedenog testiranja i intervjua ostvarili komisija za provedbu natječaja je utvrdila slijedeće rezultate: Ivona Bošnjaković – 37 bodova, Marijana Brčelić – 36,3 boda, Borna Došlić – 36,3 boda, Božana Božić – 35,6 bodova i Eva Brađašević – 32,6 boda.

Budući je kandidat Ivona Bošnjaković nakon provedenog testiranja i intervjua ostvarila prvo mjesto na rang listi, kako na pismenom dijelu testiranja tako i na intervjuu, te za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49 Zakona o državnim službenicima (dalje Zakon) sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave odlučio je kao i izreci rješenja.

Izabrani natjecatelj će biti obaviješten posebnim rješenjem o danju stupanja na rad.


Sudac ovlašten za obavljanje
poslova sudske uprave

Jasna Krnić