Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo
Ured predsjednika
Odjeli
Pisarnice
ZK odjel
O zemljišnim knjigama
Rad ZK odjela
ZK izvadak
Plaćanje pristojbe
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Plan prijma
Natječaji i oglasi
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU - računovodstvrni referent
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU - UPISNIČAR
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU - ZAPISNIČAR
OBAVIJEST o testiranju - računovodstveni referent
OBAVIJEST tko se ne smatra kandidatom - računovodstveni referent
Odluka o imenovanju komisije - računovodstveni referent
OBAVIJEST kandidatima koji ispunjavaju uvjete, upućivanje na testiranje - zapisničar - ISPRAVAK
OBAVIJEST kandidatima koji ispunjavaju uvjete, upućivanje na testiranje - upisničar - ISPRAVAK
OBAVIJEST tko se ne smatra kandidatom - zapisničar - ISPRAVAK
OBAVIJEST tko se ne smatra kandidatom - upisničar - ISPRAVAK
OBAVIJEST kandidatima koji ispunjavaju uvjete, upućivanje na testiranje - zapisničar
OBAVIJEST kandidatima koji ispunjavaju uvjete, upućivanje na testiranje - upisničar
OBAVIJEST kandidatima - zapisničar - poziv na testiranje
OBAVIJEST kandidatima - upisničar - poziv na testiranje
OBAVIJEST tko se ne smatra kandidatom - zapisničar
OBAVIJEST tko se ne smatra kandidatom - upisničar
Odluka o imenovanju komisije - upisničar
Odluka o imenovanju komisije - zapisničar
Obavijest o plaći i pravnim izvorima - zapisničar
Obavijest o plaći i pravnim izvorima - upisničar
Obavijest o plaći i pravnim izvorima - računovodstvo
Javni natječaj
Javni natječaj
Javni natječaj
OGLAS - zapošljavanje - domar
OBAVIJEST kandidatima - domar
OBAVIJEST kandidatima - domar
Ogas za zsanivanje radnog odnosa - domar
Javni natječaj za prijam u državnu službu - sudski zapisničar
Obavijest o plaći i pravnim izvorima - zapisničar
Javni natječaj za prijam u državnu službu - ZK referent
Obavijest o plaći i pravnim izvorima - ZK referent
Javna nabava
Izjava čelnika tijela
Preuzimanje dokumentacije
Plan nabave
Fiskalna odgovornost
Financijski izvještaji
Procedura zaprimanja i plaćanja računa
Linkovi
Dokumenti
Izvod iz KE
Uredba o javnim ispravama
Odluke
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Pravo na pristup informacijama
Izvješća
Kontakt
OGLASNA PLOČA
SUDSKI TUMAČI I PREVODITELJI

VJEŠTACI

Popis sudskih vještaka

GENERALNE PUNOMOĆI
Obavijest - poziv na testiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Broj: 7 Su-141/2019-30
Slavonski Brod, 18. lipnja 2019.

 

 

O B A V I J E S T

 

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog  u "Narodnim novinama" broj 54/2019 od 29. svibnja 2019., putem nadležne službe za zapošljavanje, na web- stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu te na web- stranici Ministarstva uprave, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste- administrativni referent – sudski zapisničar -1 izvršitelj/ca, (mjesto rada Nova Gradiška), nakon što je utvrdila listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, slijedeće kandidate upućuje na testiranje i intervju:

 

 

1.      Renata Vlaović

2.      Ana Mičević

3.      Iva Benakić

4.      Snježana Đukić

5.      Iva Keser

6.      Ana Klobučar

7.      Marija Colić

8.      Tomislav Čvorić

9.      Iva Kovačević

10.  Lucija Mijatović

11.  Eva Brađašević

12.  Dajana Adžić

13.  Marijana Orešić

 

 

Testiranje će se održati:  

 

25. srpnja 2019. s početkom u 8,30 sati

 

u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, u prostorijama  Stalne službe u Novoj Gradiški, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 6

 

 Testiranje kandidata:

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata dosadašnjeg rada utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije za provedbu javnog natječaja s kandidatima.

U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati čije su prijave pravodobne i potpune , a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a sastoji se od pismenog testa poznavanja
Zakona o sudovima i Sudskog poslovnika.

 

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja i sposobnosti pisanja na računalu.

Način i sadržaj testiranja provode se sukladno odredbama članka 11. - 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi "Narodne novine" broj: 78/2017)


Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje:

 

- Zakon o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18)
-   Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17,    33/17–ispravak34/17,57/17,101/18i119/18)

 

 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata, a ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

 

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.Način testiranja:

 


Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja njihovog identiteta kandidati će biti pisano testirani o poznavanju Zakona o sudovima i Sudskog poslovnika u trajanju od 30 minuta, a nakon toga provjera znanja i sposobnosti pisanja na računalu; 10 minuta prijepis i 3 minute pisanje po diktatu.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pisane provjere znanja kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Komisija neće bodovati.
Za pisanu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su na pisanoj provjeri znanja ostvarili najmanje 5 bodova. Razgovor s Komisijom se boduje od 0 do 10 bodova te je kandidat zadovoljio na razgovoru s Komisijom ukoliko je ostvario najmanje 5 bodova.

Sukladno odredbi čl. 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/2017) kandidat koji je ostvario najmanje 5 bodova na prvoj fazi testiranja biti će upućen na drugu fazu testiranja. Kandidati koji na dijelu provjere nisu zadovoljili ne mogu sudjelovati u daljnjem postupku.


 

Komisija za provedbu javnog natječaja

Obavijest o neispunjavanju uvjeta

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Broj: 7 Su-141/2019-31
Slavonski Brod, 18. lipnja 2019.

 

O B A V I J E S T

 

 Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog  u "Narodnim novinama" broj 54/2019 od 29. svibnja 2019., putem nadležne službe za zapošljavanje, na web- stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu te na web- stranici Ministarstva uprave, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste- administrativni referent – sudski zapisničar -1 izvršitelj/ca, (mjesto rada Nova Gradiška), obavještava slijedeće podnositelje prijava da se ne smatraju kandidatima i to iz  navedenih razloga:

                

1.      Gordana Marosavljević:

-          prijava je nepravovremena (zaprimljena je 07. lipnja 2019., a poslana je običnom poštom dana 6. lipnja 2019),

 

2.      Antonija Grozdanović:

-          nema srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

 

3.       Valerija Bator:

-          prijava je nepravovremena (zaprimljena je 10. lipnja 2019., a poslana je običnom poštom dana 6. lipnja 2019)

 

4.      Suzana Ilić:

-          nema vlastoručno potpisane prijave, nema srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

           

5.       Tomislav Rakonić:

-          nema srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

  

6.        Dejan Križić:

-          nema srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

 

7.            Valentina Miletić:

-              nema srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

 

8.            Ivana Radišić:

-              prijava je nepravovremena (zaprimljena je 10. lipnja 2019., a poslana je običnom poštom dana 6. lipnja 2019)

 

9.            Marijana Ivanišević:

-              nema srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili birotehničke struke

 

 

 

 

                                                                            

Predsjednica Komisije za provedbu javnog natječaja

 

Gordana Mahovac, mag. iur

Odluka o izboru kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Trg pobjede 13

35000 Slavonski Brod

Ured predsjednika

Poslovni broj: 7 Su-140/2019-56

Slavonski Brod, 17. lipnja 2019.

 

 

 

 

            Predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu, na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) i članka 4. stavak 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18, 2/19), u svezi članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17), u postupku prijama u državnu službu radi zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu, donosi

 

 

O D L U K U

 

 

            1. Neven Boček iz Slavonskog Broda, Matije Gupca 32, prima se u državnu službu radi zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu sa namještenikom na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Slavonskom Brodu, na radno mjesto III. vrste domar- namještenik (Ured predsjednika suda, c) tehnički i pomoćni poslovi rbr. 17).

 

            2. Imenovanom se utvrđuje obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

            3. Ako imenovani ne zadovolji na probnom radu, otkazat će mu se ugovor o radu, u roku osam dana od isteka probnog rada.

 

            4. Nakon izvršnosti ove Odluke sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu.   

 

 

Obrazloženje

 

            Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisao je pod brojem 7 Su-140/2019-27 dana 9. svibnja 2019. Oglas za zasnivanje radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu sa namještenikom na neodređeno vrijeme za radno mjesto III. vrste – domar (namještenik) - jedan izvršitelj. Navedeni Oglas objavljen je 13. svibnja 2019. na oglasnoj ploči i web stranici ovoga suda i putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

           

U Oglasu je navedeno da kandidati osim ispunjavanja općih uvjeta za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima, uz nepostojanje zapreka iz članka 49. Zakona o državnim službenicima, moraju ispunjavati i poseban uvjet za prijam: srednja stručna sprema tehničkog ili industrijskog smjera.

           

Predsjednik suda imenovao je Komisiju za provedbu Oglasa (dalje: Komisija).

           

Na temelju objavljenog Oglasa za navedeno radno mjesto zaprimljeno je ukupno 20 prijava.

           

Komisija je utvrdila da je 15 kandidata podnijelo pravodobne i potpune prijave i da oni ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, pa je Komisija te kandidate uputila na razgovor.

           

Komisija je također utvrdila da se pet podnositelja prijava ne smatraju kandidatima u postupku (nepotpune prijave, prijava bez odgovarajuće srednje škole).

           

Razgovor Komisije sa kandidatima održan je 5. lipnja 2019.

 

Razgovoru je pristupilo deset kandidata. Kandidati koji nisu pristupili razgovoru s Komisijom više se ne smatraju kandidatima u ovom postupku.

 

Svaki član Komisije ocijenio je svakog kandidata bodovima od 0 do 10, tako da je svaki kandidat mogao ukupno ostvariti 30 bodova. U razgovoru s kandidatima Komisija je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

 

Nakon obavljenog razgovora Komisija je utvrdila rang-listu kandidata, koju je uz Izvješće o provedenom razgovoru s kandidatima dostavila predsjedniku suda.

           

Izabrani kandidat je na razgovoru s Komisijom ostvario ukupno 21 bod. Isti ispunjava sve uvjete za prijam u državnu službu radi zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu, što je utvrđeno na temelju dokumentacije koja je priložena uz prijavu na Oglas. Izabrani kandidat ima završenu srednju školu IV. stupnja, struka strojarstvo – strojarski tehničar, a  prije izbora je predočio izvornike dokumenata. Izabrani kandidat ima prebivalište u Slavonskom Brodu, Matije Gupca 32, što je udaljenost zračne linije do ovog suda oko 200 do 300 metara, što mu olakšava svakodnevni dolazak na posao, osobito u okolnostima predviđa dvosmjenski rad.

           

Sud je po službenoj dužnosti provjerio nepostojanje zapreka za izbor kandidata iz članka 49. točka a) Zakona o državnim službenicima, osim da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Na okolnost da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, izabrani kandidat je dostavio uvjerenje nadležnog suda. Isti ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se izabire, što je utvrđeno uvidom u dostavljenu liječničku svjedodžbu.

           

Probni rad u trajanju od dva mjeseca utvrđen je na temelju članka 5. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

           

Ako izabrani kandidat ne zadovolji na probnom radu, otkazat će mu se ugovor o radu u roku osam dana od isteka probnog rada.

           

U skladu s odredbom članka 4. stavak 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, ova odluka dostavlja se kandidatima prijavljenima na Oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu http://sudovi.pravosudje.hr/ossb

            Dostava ove Odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave Odluke.

           

Na temelju odredbe članka 4. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, po izvršnosti ove Odluke sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu.

 

            Uzimajući u obzir sve navedeno, odlučeno je kao u izreci.

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke kandidat u postupku ima pravo prigovora predsjedniku ovoga suda u roku od osam dana od dana dostave Odluke. Prigovor se može predati Općinskom sudu u Slavonskom Brodu – Ured predsjednika suda, Slavonski Brod, Trg pobjede 13, neposredno u pisanom obliku ili poslati preporučeno poštom.

 

 

 

 Predsjednik suda

 

                                                                                                                       Vedran Pavelić
Odluka o obustavi provedbe javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13

URED PREDSJEDNIKA

Poslovni broj: 7 Su-437/2018-98

Slavonski Brod, 17. lipnja 2019.

 

 

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18), članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17) u svezi sa člankom 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine 78/17), predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu Vedran Pavelić donosi

 

O D L U K U

o obustavi provedbe postupka Javnog natječaja

 

 

I.

 

Obustavlja se provedba postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 106/2018 od 30. studenog 2018., te na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Slavonskom Brodu za radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski upisničar.

 

II.

 

Postupak provedbe Javnog natječaja za prijam za u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Slavonskom Brodu za radno mjesto III. vrste administrativni referent - sudski upisničar se obustavlja jer se ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja.

 

III.

 

Ova Odluka bit će objavljena na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

 

 

Obrazloženje

 

            Sutkinja ovlaštena obavljati poslove sudske uprave Jasna Krnić dana 30. listopada 2018. zatražila je odobrenje za jednog administrativnog referenta - upisničara, a 12. studenog 2018. od Ministarstva pravosuđa, odobrenje je i dobila, s obrazloženjem da se odobrenje daje kako bi se popunilo upražnjeno mjesto upisničara.

 

            Nakon toga, i to 20. veljače 2019. sutkinja ovlaštena obavljati poslove sudske uprave Jasna Krnić donijela je Prijedlog pravilnika o unutarnjem redu Općinskog suda u Slavonskom Brodu u kojem je predvidjela za cjelokupan Općinski sud u Slavonskom Brodu 10 administrativnih referenata – upisničara. 

 

            Suglasnost na navedeni Prijedlog pravilnika dobila je od Ministarstva pravosuđa 28. ožujka 2019.

 

            Dakle, važeći je onaj Pravilnik o unutarnjem redu prema kojemu je sutkinja ovlaštena obavljati poslove sudske uprave Jasna Krnić predvidjela 10 administrativnih referenata - upisničara.

 

            Na dan izrade ove Odluke popunjeno je svih 10 mjesta administrativnih referenata - upisničara, a to su slijedeće osobe: Gordan Mikuš, Antun Mirković, Darija Stojanović, Štefica Ćosić, Adela Sekić, Mira Kruljac, Zdravka Tripić, Katarina Keser, Katarina Konjević i Marina Franić.

            Kako je svih 10 mjesta administrativnih referenata – upisničara za Općinski sud u Slavonskom Brodu popunjeno, valjalo je riješiti kao u izreci, jer su se u odnosu na traženje odobrenja za prijam u službu i dobivanja tog odobrenja (12. studeni 2018.) promijenile okolnosti koje se ogledaju u činjenici da je na snagu stupio Pravilnik o unutarnjem redu po kojem su sva mjesta za administrativog referenta – upisničara popunjena, pa bi eventualni prijam u državnu službu po ovom Javnom natječaju predstavljao prekoračenje dopuštenog broja administrativnih referenata – upisničara, što nije dopušteno.

 

 

Predsjednik suda

                                                                        

Vedran Pavelić

Obavijest kandidatima - ZK referent - testiranje

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Trg pobjede 13

35000 Slavonski Brod

 

Komisija za provedbu javnog natječaja

broj: 7 Su-232/2019-44

 

U Slavonskom Brodu, 12. lipnja 2019.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-232/2019-44 od 27. svibnja 2019. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste-zemljišnoknjižni referent-1 izvršitelj/ca, (mjesto rada Slavonski Brod), nakon što je utvrdila listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, slijedeće kandidate upućuje na testiranje i intervju:

 

1.       Božica Franić

2.       Valentina Rajković

3.       Terezija Maoduš

4.       Iva Benakić

5.       Marina Černecki

6.       Ana Mičević

7.       Jasna Lukić

8.       Dragana Bilić

9.       Marina Lović

10.   Josipa Pavlović

11.   Antonija Musić

12.   Tomislav Čvorić

13.    Renata Đaković

14.    Gordana Vuković

15.    Vlasta Vidmar

16.    Manda Čuljak

17.    Mirela Bodlović

18.    Dajana Adžić

19.    Marija Pali

20.    Marina Jerković

21.    Ivana Hrgota

22.    Marija Colić

23.    Anita Colić

24.    Ljilja Ivanković

25.    Marija Divić

26.    Ivana Domorad

27.    Sanja Matić

28.    Kamelija Kopić

29.   Valentina Miletić

 

 

 

Testiranje će se održati 5. srpnja 2019. godine, u prostorijama Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13. Kandidati od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 15 dužni su na testiranje pristupiti u 8,30 sati a kandidati od rednog broja 16 do rednog broja 29 dužni su na testiranje pristupiti u 9,30 sati.

 

Prije testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti važeća isprava radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica, putovnica). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata i rezultata o dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja (pisani dio) i razgovora (intrvjua) Komisije s kandidatima.

 

Na pisani dio testiranja upućeni su svi gore navedeni kandidati (članak 11. stavak 5. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Narodne novine 78/2017, dalje u tekstu: Uredba).

 

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta u obliku pisanog testa za čije rješavanje kandidati imaju na raspolaganju 45 minuta.

 

Pisani dio testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je na navedenoj provjeri dobio najmanje 5 bodova.

 

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

 

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno koristiti se literaturom ili zabilješkama, koristiti mobitel i druga komunikacijska sredstva niti napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, a nije dopušteno razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i rad. Kandidati koji  se ne budu pridržavali naprijed navedenoga, bit će udaljeni s testiranja, a njihove rezultate Komisija neće ocjenjivati i smatrat će se da su takvi kandidati povukli prijavu na javni natječaj.

 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u na pisanom dijelu testiranja (članak 14. stavak 1. i 2. Uredbe).

 

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

 

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju/razgovoru više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

 

 

 

                                                          Komisija za provedbu javnog natječaja
Obavijest kandidatima - ZK referent - tko se ne smatra kandidatom

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Trg pobjede 13

35000 Slavonski Brod

 

Komisija za provedbu javnog natječaja

broj: 7 Su-232/2019-43

U Slavonskom Brodu, 12. lipnja 2019.

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

            Komisija za provedbu javnog natječaja broj 7 Su-232/2019-1 od 27. svibnja 2019. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste-zemljišnoknjižni referent – 1 izvršitelj/ca (mjesto rada Slavonski Brod) obavještava slijedeće podnositelje prijava da se ne smatraju kandidatima i to iz dalje navedenih razloga:

 

 

           

1.      Ivana Radišić:

-          prijava je nepravovremena (zaprimljena je 10. lipnja 2019., a poslana je običnom poštom dana 6. lipnja 2019),

 

2.      Gordana Marosavljević:

-          prijava je nepravovremena (zaprimljena je 07. lipnja 2019., a poslana je običnom poštom dana 6. lipnja 2019),

 

3.      Ana Tomić:

-          prijava je nepravovremena (zaprimljena je 07. lipnja 2019., a poslana je običnom poštom dana 5. lipnja 2019),

 

4.       Suzana  Ilić:

-          nema vlastoručno potpisane prijave

 

5.      Kristina Tekić Ćepka:

-          nema vlastoručno potpisane prijave

           

6.       Zdenko Barišić

-          nema srednju stručnu spremu upravne , ekonomske ili geodetske struke

  

7.        Sanja Rubil:

-          nema srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili geodetske struke

 

 

 

                                                            

Predsjednica Komisije za provedbu javnog natječaja

 

Željka Koporčić dipl. iur.

Javni natječaj za prijam u državnu službu - ZK referent

Javni natječaj za prijam u državnu službu - ZK referent


Obavijest o plaći i pravnim izvorima - ZK referent

Obavijest o plaći i pravnim izvorima - ZK referent


Javni natječaj za prijam u državnu službu - sudski zapisničar

Javni natječaj za prijam u državnu službu - sudski zapisničarObavijest o plaći i pravnim izvorima - zapisničar

Obavijest o plaći i pravnim izvorima - zapisničar: