Dan otvorenih vrata

 

 

 

DAN OTVORENIH VRATA 28.10.2016

 

 


Izbori 2016.
Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u svrhu kandidiranja na izborima za Hrvatski sabor.

Poziv na intervju
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
URED PREDSJEDNIKA

Poslovni broj: 10-Su-65/2016-15
U Slavonskom Brodu, na dan 13. srpnja 2016.


Općinski sud u Slavonskom Brodu, po predsjedniku Općinskog suda u Slavonskom Brodu radi provedbe postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavljuje da formalne uvjete iz Javnog poziva od 3. lipnja 2016. godine, ispunjavaju slijedeći kandidati:

1. Mariela Tomas iz Slavonskog Broda, Ivana Velikanovića 12, OIB 12410539870,
2. Marina Lović iz Slavonskog Broda, Nas.A.Hebranga 6/9, OIB 74882830989,
3. Marina Mihić iz Gundinaca, Zagrebačka 200, (OIB 78096894952),
4. Zorica Kljenak iz Slavonskog Broda, Nas.Jelas 1 B, OIB 58805190187,
5. Željka Marjanović iz Bukovlja, Slavonska 70, OIB 98871113968,
6. Sanja Matić iz Donjih Andrijevaca, Kolodvorska 62, OIB 45038174525,
7. Veronika Lucić iz Gornje Vrbe, Ž. Agatića 25, OIB 22185073364,
8. Davor Škalabrin iz Slavonskog Broda, P. Krešimira IV 2, OIB 51638547545,
9. Rebeca Cindrić, Ivankovo, Gorjani 279/B, OIB 71727925041,
10. Martina Drmić iz Slavonskog Broda, M. Ivanića 32, OIB 25451571384,
11. Marina Kučinić iz Starog Topolja, I.L.Ribara 81, OIB 17031666541,
12. Ivan Kulaš iz Oprisavaca, Savska ulica 45, OIB 13307477367.


Na intervju se pozivaju kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Intervju će se održati dana


22. srpnja 2016. godine u 9,30 sati u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, soba broj 52/II,

Cijelu obavijest možete pogledati ovdje:
Obavijest o testiranju
Republika Hrvatska
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Komisija za provedbu oglasa
broj: 7 Su-146/16-9

U Slavonskom Brodu, 27. lipnja 2016.O B A V I J E S T


Komisija za provedbu oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme – radno mjesto I. vrste – SUDSKI SAVJETNIK – jedan izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta (poslovni broj: 7 Su-146/16-5 od 31. svibnja 2016.) obavještava kandidate koji su se prijavili na navedeni oglas da će se testiranje – provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) koje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH), Ovršnog zakona i Zakona o parničnom postupku održati dana 4. srpnja 2016. u 8,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Slavonskom Brodu, u sobi broj 2, prizemlje (velika vijećnica).

Cijeli tekst obavijesti možete pogledati ovdje
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA RAZGOVORA S KOMISIJOM
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
Trg pobjede 13
35000 SLAVONSKI BROD


Broj: 7 Su-74/16-21
Slavonski Brod, 3. lipnja 2016. godine
Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme, povodom oglasa objavljenog 8. travnja 2016. godine za radno mjesto administrativni referent- arhivar u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu objavljuje:

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA RAZGOVORA S
KOMISIJOM

Razgovor Komisije sa kandidatima koju su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja održati će se :
dana 8. lipnja 2016. godine u 8,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13, slavonski Brod, soba 62/II kat

Utvrđuje se da su slijedeći kandidati zadovoljili uvjete i ostvarili pravo na pristup razgovoru(intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja:
1. ANDREA MIROSAVLJEVIĆ – 25/30 bodova
2. STJEPAN SERTIĆ – 25/30 bodova
3. IRENA MARIĆ - 23/30 bodova
4. JELENA MARIĆ - 23/30 bodova
5. MARINELA IVANAGIĆ – 22/30 bodova
6. MONIKA STIPETIĆ – 22/30 bodova
7. VLASTA VIDMAR – 21/30 bodova
8. IVANKA BENKOVIĆ – 19/30 bodova
9. MANUELA GRGUREVIĆ – 19/30 bodova
10. MONIKA KESIĆ - 19/30 bodova
11. SVJETLANA ZEČEVIĆ – 18/30 bodova
12. AMIRA KAPIDŽIĆ – 17/30 bodova
13. MARINA ĆURKOVIĆ - 15/30 bodova
Ostali kandidati nisu zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina prilikom testiranja.

Komisija za provedbu postupka prijama
Obavijest o prijamu u državnu službu

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 13
URED PREDSJEDNIKA
Poslovni broj: 7-Su-146/16-5
U Slavonskom Brodu, 31. svibnja 2016.


Na temelju članka 61 stavak 6 Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05,142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15), Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru ("Narodne novine" 34/11), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012-u daljnjem tekstu ZDS), uz odobrenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA: 119-02/16-04/214, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-02 od 11.travnja 2016.godine zaprimljeno u ovom sudu dana 18.travnja 2016. godine, Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisujeO G L A S


za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme – radno mjesto I vrste

SUDSKI SAVJETNIK - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopustaCijeli tekst obavijesti možete vidjeti ovdje:
Poziv na testiranje
PREDMET: Obavijest o održavanju testiranja


Testiranje kandidata za radno mjesto administrativnog referenta –arhivara (pismeni dio i poznavanje rada na računalu- prijepis i diktat) održat će se dana:

  • 31. svibnja 2016. godine u 8,30 sati (kandidati pod rednim brojem od 1-19)
  • 1. lipnja 2016. godine u 8,30 sati (kandidati pod rednim brojem od 20-38)

u sobi broj 64/II Općinskog suda u Slavonskom Brodu.Na testiranje obavezno ponesite važeću osobnu iskaznicu radi identifikacije, jer u protivnom nećete moći pristupiti testiranju.
Ako ne pristupite testiranju smatrati će se da ste povukli prijavu na javni natječaj.

Komisija za provedbu javnog natječaj

Kompletan tekst obavijesti možete vidjeti ovdje:Obavijest o spajanju sudova
Od 1. travnja 2015. godine dosadašnji Općinski sud u Novoj Gradišci, postaje stalna služba Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Njihovim stranicama možete pristupiti preko slijedećeg linka:

e Predmet
e-Predmet je aplikacija putem koje građani mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.Poveznica na alikaciju je: http://e-predmet.pravosudje.hr/