Poziv na testiranje
PREDMET: Obavijest o održavanju testiranja


Testiranje kandidata za radno mjesto administrativnog referenta –arhivara (pismeni dio i poznavanje rada na računalu- prijepis i diktat) održat će se dana:

  • 31. svibnja 2016. godine u 8,30 sati (kandidati pod rednim brojem od 1-19)
  • 1. lipnja 2016. godine u 8,30 sati (kandidati pod rednim brojem od 20-38)

u sobi broj 64/II Općinskog suda u Slavonskom Brodu.Na testiranje obavezno ponesite važeću osobnu iskaznicu radi identifikacije, jer u protivnom nećete moći pristupiti testiranju.
Ako ne pristupite testiranju smatrati će se da ste povukli prijavu na javni natječaj.

Komisija za provedbu javnog natječaj

Kompletan tekst obavijesti možete vidjeti ovdje:Obavijest o spajanju sudova
Od 1. travnja 2015. godine dosadašnji Općinski sud u Novoj Gradišci, postaje stalna služba Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Njihovim stranicama možete pristupiti preko slijedećeg linka:

e Predmet
e-Predmet je aplikacija putem koje građani mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.Poveznica na alikaciju je: http://e-predmet.pravosudje.hr/