OGLAS - za prijam u državnu službu namještenika - ČISTAČICA

O G L A S za prijam u državnu službu namještenika ČISTAČ/ICA (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zamjena za bolovanje
Mjesto rada: Labin
Stručni uvjeti: niža stručna sprema ili osnovna škola.
-Oglas

Objavljeno 11.6.2019.

Odluka - radno vrijeme

Radno vrijeme Općinskog suda u Pazinu od 17. lipnja 2019. do 8.rujna 2019. je od 07:00 do 15:00 sati.

-Odluka

Rješenje o prijemu u državnu službu - informatički referent
                                                          RJEŠENJE
U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste informatički referent prima se Dino Červar.
-Rješenje
Rješenje o prijemu u državnu službu - sudski zapisničar
                                                   RJEŠENJE
U državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste administrativni referent - sudski zapisničar primaju se Nina Jerončić, Kristina Varga, Ana Boneta, Maja Cvitko i Eni Cerovac.
-Rješenje
Rješenje o prijemu - na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent

U državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent u Zemljišnoknjižnom odjelu Poreč na ođređeno vrijeme od godine dana zbog privremenog povećanja opsega poslova primaju se Morena Brčić Lapaš i Điliola Leporiz. 
Neće se izvršiti prijam za dva radna mjesta III. vrste zemljišnoknjižni referent u Zemljišnoknjižnom odjelu Buje na određeno vrijeme od godine dana.

-Rješenje

Rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme

                                                            RJEŠENJE
U državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto III. vrste administrativni referent - sudski zapisničar na određeno vrijeme prima se Kristina Varga

-Rješenje

Postupak dopune zemljišne knjige za k. o. Draguć
Općinski sud u Pazinu objavljuje da je na temelju odluke Ministarstva pravosuđa o dopuni zemljišne knjige klase: 932-01/14-01/595 ur. broj: 514-04-03-02-14-05 od dana 17. travnja 2014. godine, odluke o izmjeni odluke o dopuni zemljišne knjige klase: 932-01/14-01/595 urbroj 514-04-03-02-14-05 od dana 16. lipnja 2014. godine, te odluke Općinskog suda u Pazinu, Ureda predsjednika posl. br. 13 Su 850/14-2 od dana 17. rujna 2014. godine, otvoren postupak dopune zemljišne knjige za k. o. Draguć i sastavljen novi zk. ul. br. 1243 za k. č. br. 388 zgr., čime je otvoren ispravni postupak glede tog dijela zemljišnih knjiga za k. o. Draguć. Uvid u taj zk. ul. može se izvršiti u zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda. Od dana otvaranja tog zk. ul. će samo upisi u zemljišnu knjigu proizvoditi one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige. Sve osobe koje smatraju da bi u taj zk. ul. trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju se da zemljišnoknjižnom odjelu ovog suda stave svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u roku od mjesec dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama. Dok taj rok ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitim i potpunim pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost i potpunost. Istekom roka za ispravak smatra se da je zemljišna knjiga u odnosu na novootvoreni zk. ul. istinita i potpuna pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju pravnu zaštitu. Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.
U Pazinu dana 20. listopada 2014. godine.