Uvjerenja
Uvjerenje da se protiv fizičke ili pravne osobe koja podnosi zahtjev u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak po mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtijeva izdavanje takvog uvjerenja do ostvarivanja organizacijskih i tehničkih preduvjeta za izdavanje uvjerenja neovisno o prebivalištu/sjedištu osobe, izdaje se u sobi desno u prizemlju, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 12, Petrinja.

Radno vrijeme: 8,00 – 13,00 sati
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: 044/525-801NAPOMENA: Uvjerenja se izdaju i u Stalnim službama u Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini i Petrinji prema mjestu prebivališta. 


                                                                Obrazac „zahtjev“