Unutarnje ustrojstvo

 

 Voditeljica stalne službe u Petrinji

 Marija Vukić

 

Suci:

 Marija Vukić

 Renata Žličarić

 Gordana Muža Andreić

 Drenka Kreštelica-Pavletić

 Bojana Zagorac-Gršić

 Blaženka Navara

 

Voditelj sudske pisarnice

 Branko Miljević

 

Zemljišnoknjižni odjel Stalne službe u Petrinji

 Zemljišnoknjižni referenti:

 Željka Smolković

 Željka Kozarić

 Andrea Šubić

 Dijana Vuković