Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Odluka - obvezno korištenje maski za lice svim zaposlenicima suda i strankama
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Zaprešiću
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Jastrebarskom
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - preventivne mjere
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela Nova - Zona II
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Mirenje
Javna nabava
Javna dražba
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Arhiva
Radno vrijeme

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL


RADNO VRIJEME:
- ponedjeljak:
08.00 - 12.00 h i 13.00 - 15.00 h
- građanstvo, odvjetnici, javni bilježnici, geodeti

- utorak, srijeda, četvrtak, petak:
08.00 - 12.00 h - građanstvo
13.00 - 15.00 h - odvjetnici, javni bilježnici, geodeti

tel. 01/2356-883
tel. 01/2356-801


PRIJEMNA PISARNICA
(Napomena: Prijemna pisarnica ne zaprima zemljišnoknjižne podneske jer se isti zaprimaju u Zemljišnoknjižnom odjelu u vremenu kako je navedeno)

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak - petak
08.00 - 15.00 h
tel: 01/2356-899
      01/2356-897
fax: 01/2356-881


PARNIČNA PISARNICA

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak - četvrtak
08.00 - 14.00 h

tel. 01/2356-812
tel. 01/2356-893
tel. 01/2356-894
tel. 01/2356-855


OVRŠNA PISARNICA

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak - četvrtak
08.00 - 14.00 h

tel. 01/2356-854
tel. 01/2356-813


KAZNENA PISARNICA

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak - četvrtak
08.00 - 14.00 h

tel. 01/2356-880


IZVANPARNIČNA I OSTAVINSKA PISARNICA

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak - četvrtak
08.00 - 14.00 h

tel. 01/2356-853


OVJERA ISPRAVA ZA UPOTREBU U MEĐUNARODNOM PROMETU

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak - petak
08.00 - 14.00 h
soba 303, 3 kat


IZDAVANJE UVJERENJA O NEVOĐENJU KAZNENOG I PREKRŠAJNOG POSTUPKA

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak - petak
08.00 - 14.00 h,
Pauza: 11.00 - 11.30 h
prizemlje