Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Odluka - obvezno korištenje maski za lice svim zaposlenicima suda i strankama
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Zaprešiću
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Jastrebarskom
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - preventivne mjere
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela Nova - Zona II
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora - sudski savjetnici (7Su-993/19, 18.09.20)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - sudski zapisničar (7Su-993/2020, 18.9.20.)
Javni natječaj - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-106/2020-10, 11.9.2020.)
Oglas - prijam u državnu službu - više radnih mjesta (7 Su-993/2019, 1.9.20)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Mirenje
Javna nabava
Javna dražba
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Arhiva
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
43. Z-473/19

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL SAMOBOR
Obrtnička 2O G L A S


Temeljem čl. 186.a Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010., 55/2013., 60/2013. i 108/2017.) Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, po službenoj dužnosti, u zemljišnoknjižnom postupku obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Stupnik novi i to kao zemljišne knjige vođene u elektroničkom obliku pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, objavljuje da je sa danom 21. veljače 2020. godine otvorena novoosnovana zemljišna knjiga za k.o. Stupnik novi.

 Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Stupnik novi u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, Samobor, Obrtnička 2, svakog radnog dana od 12,00 sati do 15,00 sati, ili putem Internet pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske – http://www.pravosudje.hr ili na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract, a uvid u katastarske planove za k.o. Stupnik novi mogu izvršiti u Državnoj geodetskoj upravi - Područnom uredu za katastar Zagreb – Odjel za katastar nekretnina Samobor, Samobor, Perkovčeva 20, svakog radnog dana od 12,00-14,00 ili putem Internet pretraživača na adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=publicCadastreParcel.

Stara zemljišna knjiga za k.o. Stupnik u dijelu katastarskih čestica od kojih je formirana nova k.o. Stupnik novi (Zona I) zaključuje se sa danom 21. veljače 2020. godine i stavlja izvan uporabe, jer je zemljišna knjiga za k.o. Stupnik novi  stupila na njeno mjesto.

Od dana 21. veljače 2020. godine, samo će upisi u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Stupnik novi,  proizvoditi pravne učinke u vezi stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige. 
 

Sa danom 21. veljače 2020. godine kao danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige za k.o. Stupnik novi (Zona I), otvoren je ispravni postupak glede novoosnovane zemljišne knjige, pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku za ispravak od 2 mjeseca tj. zaključno do 21. travnja 2020.godine. Prijave i prigovori podnose se pisano Općinskom sudu u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižnom odjelu Samobor.
 

Dok ne istekne ovaj oglasom određeni rok za prijave i prigovore do 21. travnja 2020. godine ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni, te se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige.


Rok za prigovore se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da tužbom za brisanje zahtijeva brisanje nevaljana upisa kojim je povrijeđena u svom pravu.
 

Popis katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica koje su obuhvaćene u postupku sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Stupnik novi (zona I) možete pogledati ovdje.
 

SUDAC:
Darko Župančić, v. r.