Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Sveta Nedjelja
Oglas - ispravni postupak k.o. Kerestinec
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela (Zona I)
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Pisarovina I - dovršeno
k.o. Pojatno - dovršeno
k.o. Cvetković - dovršeno
k.o Pisarovina II - dovršeno
k.o. Sveta Nedjelja - dovršeno
k.o. Kerestinec - dovršeno
k.o. Blato - dovršeno
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. zap. na neodr. - (7Su-1037/19)
Ispravak javnog natječaja (7Su-1037/2019, 21.02.2020.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - sud. zapisničar (7Su-993/19, 14.2.20.)
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora za sud. savjetnike (7Su-993/19,14.2.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - viši zk ref. (7Su-969/19-26, 12.02.2020.)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu - sud. zap. (7 Su-1037/19, 07.02.2020.)
Rješenje o prijmu u drž. službu na odr. vrijeme - adm. ref. -upisničar (7Su-996/19-48, 22.01.2020.)
Oglas i obavijest za prijam u drž. službu -sud.savj., sud. zap.(7 Su-969/2019., 22.01.2020.)
Obavijest o održavanju testiranja i ragovora - viši ZK referent (7Su-969/19-16 ; 20.01.2020)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. - upisničar (7Su-966/19, 3.1.2020.)
Javni natječaj i obavijest - viši zk referent (7Su-696/19, 13.12.2019.)
Oglas za prijam u drž. službu na odr. vrijeme - adm. referent - upisničar (7Su-966/19-3, 28.11.19.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19-35, 21.11.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Priopćenje za javnost - K-418/19
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave SP-11/20 od 17. veljače 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Priopćenje za javnost - K-418/19

Slijedom višestrukih novinarskih upita o sadržaju sudskih odluka u kaznenom predmetu koji se kod ovog suda vodi pod poslovnim brojem K-418/19 protiv okrivljenika I.Đ. Općinski sud u Novom Zagrebu daje sljedeće

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

U kaznenom postupku koji se kod ovog suda vodi pod poslovnim brojem K-418/19 protiv okrivljenika I.Đ. sud je dana 28. listopada 2019. godine donio presudu kojom je okrivljenik proglašen krivim za počinjenje kaznenih djela protiv javnog reda (protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma), protiv opće sigurnosti (dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom) i protiv imovine (oštećenje tuđe stvari) te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od njegovog uhićenja dana 26. lipnja 2019. pa nadalje. Navedena presuda potvrđena je presudom Županjskog suda u Karlovcu od 17. prosinca 2019. godine te je time postala pravomoćna.

 

Okrivljenik je osuđen jer je u svibnju 2019. godine sa ciljem da se nepripadno materijalno okoristi, a angažiran od strane treće osobe da za novčani iznos većem broju stranih državljana olakša da ilegalno borave i kreću se po teritoriju RH te da ilegalno uđu u druge države članice EU, ušao u RH, u iznajmljeno teretno vozilo ukrcao 33 strana državljana, znajući pritom da isti ilegalno borave u RH, te ih prevozio autocestom, a nakon što su ga policijski službenici uočili i više puta uporabom svjetlosnih i zvučnih signala te naglim manevrima vozilom i blokadama prolaza kroz naplatne postaje pozvali da se zaustavi te pokušali zaustaviti, onemogućavao istima da ga zaobiđu i zaustave pri čemu se pristajući da ugrozi tjelesni integritet policijskih službenika i 33 strana državljana koje je prevozio prednjim dijelom kombija u više navrata teretnim vozilom kojim je upravljao zaletio i udario u stražnji dio službenih policijskih vozila te u vožnji probio pokretnu rampu na naplatnoj postaji pri čemu su oštećeni rampa, kamera sustava video nadzora i policijska vozila dok su policijski službenici zadobili tjelesne povrede.

 

Odmjeravajući kaznu sud je na strani okrivljenika kao olakotne okolnosti cijenio činjenicu da je isti priznao krivnju, izraženo žaljenje i kajanje, da je okrivljenik otac dvoje malodobne djece, uz napomenu da njegovo psihičko stanje u vidu poremećaja ličnosti i depresije nije opravdanje njegovog protupravnog postupanja, dok je kao otegotne okolnosti uzeo u obzir veliki stupanj kriminalne volje, bezobzirnost i upornost u vršenju djela, činjenicu da je svojim postupanjem ugrozio živote čak 33 osobe, odnosno emigranta koje je prevozio u kombiju, kao i da je ugrozio i živote službenih osoba - policajaca, te se po mišljenju ovog suda svrha kažnjavanja, specijalna i generalna prevencija može postići jedino izrečenom jedinstvenom bezuvjetnom kaznom zatvora od 4 (četiri) godine, koja kazna će utjecati na okrivljenika i na druge, da se ne vrše ovakva i slična kaznena djela, pogotovo obzirom na sve veću pojavnost ovakvih djela.

 

Presudom je okrivljeniku naloženo i da oštećenima isplati novčane iznose na ime njihovih imovinskopravnih zahtjeva.

 

Pravomoćnim rješenjem ovog suda od 28. listopada 2019. godine okrivljeniku je produljen istražni zatvor određen rješenjem suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici od 27. lipnja 2019. godine (a koji je prethodno produljen rješenjem suca istrage istog suda od 24. srpnja 2019. godine te rješenjem ovog suda od 26. rujna 2019. godine), obzirom je okrivljenik državljanin Republike Srbije koji ničim nije vezan za Republiku Hrvatsku u kojoj nema niti prebivalište niti boravište, nema reguliran status, zaposlenje niti obitelj, koja prema navodima okrivljenika živi na teritoriju Republike Srbije, a koje sve okolnosti ukazuju na bojazan da bi okrivljenik boravkom na slobodi mogao pobjeći, sakriti se i postati nedostupan pravosudnim tijelima.

 

Glasnogovornica Općinskog suda u Novom Zagreb
Sutkinja Marija Orošić Kranjčec