Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Sveta Nedjelja
Oglas - ispravni postupak k.o. Kerestinec
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela (Zona I)
Obnove zemljišne knjige
k.o. Pisarovina I - dovršeno
k.o. Pojatno - dovršeno
k.o. Cvetković - dovršeno
k.o Pisarovina II - dovršeno
k.o. Sveta Nedjelja - dovršeno
k.o. Kerestinec - dovršeno
k.o. Blato - dovršeno
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
Natječaji i oglasi
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-794/19-56, 17.10.2019.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. upisničar (7Su-794/19, 23.09.2019.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik (7Su-404/19-61 , od 18.09.2019)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. -upisničar (7Su-695/19-68, od 18.9.2019.)
Oglas i obavijest - prijam u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-794/19, 12.09.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-481/19-123, 10.9.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19-122, 10.9.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. - upisničar (7Su-481/19-121, 10.9.2019.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - upisničar (7Su-695/19, 4.9.19.)
Obavijest vezana uz objavu javnog natječaja u Narodnim novinama 80/19
Obavijest o danu održavanja testiranja - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sud. zapisničar (7Su-481/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora - sud. savjetnik (7Su-404/19, 28.8.19.)
Poziv kandidatima za stručno osposobljavanje na strukturirani intervju (7Su-10/19, 28.8.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora- adm. ref. - upisničar (7Su-481/19, 27.8.19)
Javni natječaj i obavijest - prijam u drž. službu - sud. upisničar (7Su-695/19, od 21.8.19)
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - više izvršitelja (7Su-481/19, 14.8.2019.)
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 14.8.19.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-432/19-51, 19.7.2019.)
Rješenje o prijmu u drž. službu - adm. ref. sudski zapisničar (7Su-432/19-50, 19.7.2019.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik (7Su-404/19-50, 15.7.19)
Javni natječaj i obavijest - prijem u drž. službu - sudski savjetnik (7Su-404/19, 3.7.19.)
Obavijest o danu održavanja test. i intervjua-adm. ref. sud. zapisničar (7Su-432/19-41, od 1.7.19)
Obavijest o danu održavanja testiranja i razgovora-sud. savjetnik (7Su-404/19-24, 1.7.19)
Obavijest o danu održavanja intervjua za stručno osposobljavanje (7Su-10/19-36 od 1.7.19)
Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme-upisničar (7Su-311/19-101, 14.06.19)
Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (10Su-10/19, 10.6.19.)
Odluku o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu - (7Su-225-2019-60, 4.6.19)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme-sud. zapisničar(7Su-432/19)
Javni natječaj i obavijest za prijam u drž. službu na neodr. vrijeme - sud. savjetnik (7 Su-404/19)
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - 2019. GOD.
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave SP-11/19 od 21. listopada 2019.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Poveznice
Obavijest o danu održavanja testiranja - zemljišnoknjižni referent (7Su-481/19, 28.8.19.)

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Ured predsjednika suda


Broj: 7 Su-481/19-

Zagreb, 28. kolovoza 2019. godine

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog 14. kolovoza 2019. godine u Narodnim novinama broj 77/19 i na web stranici Ministarstva uprave za prijam u državnu službu u Općinski sud u Novom Zagrebu,  dva (2) izvršitelja na radno mjesto zemljišnoknjižni referent, na neodređeno vrijeme, objavljuje

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA TESTIRANJA I RAZGOVORA


Testiranje i razgovor u postupku prijma u državnu službu dva (2) izvršitelja na radno mjesto zemljišnoknjižni referent, na neodređeno vrijeme, za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete za radno mjesto i čije su prijave potpune, održat će se

3.      rujna  2019., u zgradi Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina 3, soba 114/polukat s početkom u 9,30 sati.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se provodi sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj  92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19) i odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidati/kinje kojima je dostavljena pisana obavijest o nepravovremenoj ili neurednoj prijavi odnosno o neispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja  nemaju pravo pristupa testiranju.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

 

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- razgovarati s ostalim kandidatim/kinjama ili na drugi način remetiti koncentraciju    kandidata/kinja.

 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

 

Nakon provedenog testiranja Komisija utvrđuje rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina.

 

Smatra se da su na testiranju zadovoljili kandidati/kinje koji su na provjeri znanja i sposobnosti ostvarili najmanje 5 bodova u pisanoj provjeri te oni pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).

 

Razgovor s kandidatima koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja održat će se 3. rujna 2019., u prostorijama Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina 3, soba 114/polukat, nakon provedenog pisanog testiranja.

 

Na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvati će se na intervju.

 

Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja  i  razgovoru.  Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu, koje će biti objavljeno na web stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu i Ministarstva uprave. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

 

Izabrani kandidat/kinja, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta uz upozorenje da ako u tom roku ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u državnu službu.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje.

 

                                                                                  Komisija za provedbu javnog natječaja