Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Sveta Nedjelja
Oglas - ispravni postupak k.o. Kerestinec
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela (Zona I)
Obnove zemljišne knjige
k.o. Pisarovina I - dovršeno
k.o. Pojatno - dovršeno
k.o. Cvetković - dovršeno
k.o Pisarovina II - dovršeno
k.o. Sveta Nedjelja - dovršeno
k.o. Kerestinec - dovršeno
k.o. Blato - dovršeno
k.o. Klinča Sela (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona I) - u tijeku
k.o. Klinča Sela (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
Natječaji i oglasi
Obavijest o danu održavanja razgovora - adm. ref. - upisničar (7Su-966/19, 3.1.2020.)
Javni natječaj i obavijest - viši zk referent (7Su-696/19, 13.12.2019.)
Oglas za prijam u drž. službu na odr. vrijeme - adm. referent - upisničar (7Su-966/19-3, 28.11.19.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19-35, 21.11.19.)
Obavijest o danu održavanja testiranja - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-829/19, 30.10.19.)
Javni natječaj i obavijest - adm. referent - sudski zapisničar (7Su-829/19, 16.10.2019.)
PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - 2019. GOD.
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Mirenje
Javna nabava
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave SP-11/19 od 21. listopada 2019.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Poveznice
Ured predsjednice suda

PREDSJEDNICA SUDA

Marija Karadžole, sutkinja

ZAMJENICA PREDSJEDNICE SUDA

Ivana Šeparović Bradvica, sutkinja

UPRAVITELJICA UREDA PREDSJEDNICE SUDA
Inga Landeka

 

VODITELJICA STALNE SLUŽBE U JASTREBARSKOM

Dragica Sirovica Hranilović, sutkinja
 

VODITELJ STALNE SLUŽBE U SAMOBORU

Darko Župančić, sudac

 
VODITELJ STALNE SLUŽBE U ZAPREŠIĆU
Siniša Radanović, sudac

 
GLASNOGOVORNICA SUDA
Marija Orošić Kranjčec, sutkinja
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Andrija Krivak, viši sudski savjetnik
POVJERENIK ZA ETIKU
Ljubomir Svalina
SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Anita Lončarić
POVJERLJIVI SAVJETNIK
Ljubomir Svalina
POVJERENIK ZAŠTITE NA RADU
Ljubomir Svalina
POVJERENIK ZA OTPAD
Gordana Crnković
ZAMJENIK POVJERENIKA ZA OTPAD
Mirjana Gjurgjan
OSOBA ZADUŽENA ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM
Stjepan Vrančić

 


 

USTROJSTVENE JEDINICE UREDA PREDSJEDNIKA SUDA

 

PODODSJEK ZA KADROVSKE POSLOVE I POSEBNE EVIDENCIJE

Voditelj pododsjeka za kadrovske poslove i posebne evidencije:

Anita Lončarić

PODODSJEK ZA POSLOVE S INOZEMSTVOM

Voditelj pododsjeka za poslove s inozemstvom:

Ružica Glavinić

ODSJEK ZA INFORMATIČKU PODRŠKU I OBRADU STATISTIČKIH PODATAKA

Voditelj odsjeka za informatičku podršku i obradu statističkih podataka:

Stjepan Vrančić

PODODSJEK ZA STATISTIKU

Voditelj pododsjeka za statistiku:

Nikolina Mikulin Babić

PODODSJEK ZA MATERIJALNO - FINANCIJSKE POSLOVE

Voditelj pododsjeka za materijalno - financijske poslove:

-

ODJELJAK ZA POMOĆNO TEHNIČKE POSLOVE

Voditelj odjeljka za pomoćno tehničke poslove:

Ante Pavić

ODJELJAK IZDAVANJA UVJERENJA O NEVOĐENJU KAZNENOG POSTUPKA

Voditelj odjeljka izdavanja uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka: 

Siniša Jakopčević