Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Odluka - obvezno korištenje maski za lice svim zaposlenicima suda i strankama
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Zaprešiću
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Jastrebarskom
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - preventivne mjere
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela Nova - Zona II
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora - sudski savjetnici (7Su-993/19, 18.09.20)
Obavijest kandidatima o danu održavanja testiranja - sudski zapisničar (7Su-993/2020, 18.9.20.)
Javni natječaj - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-106/2020-10, 11.9.2020.)
Oglas - prijam u državnu službu - više radnih mjesta (7 Su-993/2019, 1.9.20)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Mirenje
Javna nabava
Javna dražba
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Izjava o pristupačnosti
Poveznice
Arhiva
Ured predsjednice suda

PREDSJEDNICA SUDA

Marija Karadžole, sutkinja

ZAMJENICA PREDSJEDNICE SUDA

Ivana Šeparović Bradvica, sutkinja

UPRAVITELJICA UREDA PREDSJEDNICE SUDA
Inga Landeka
 
RAVNATELJICA SUDSKE UPRAVE
Ljiljana Kovač Pleše
 

VODITELJICA STALNE SLUŽBE U JASTREBARSKOM

Dragica Sirovica Hranilović, sutkinja
 

VODITELJ STALNE SLUŽBE U SAMOBORU

Darko Župančić, sudac
 
VODITELJ STALNE SLUŽBE U ZAPREŠIĆU
Siniša Radanović, sudac
 
GLASNOGOVORNICA SUDA
Marija Orošić Kranjčec, sutkinja
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Andrija Krivak, viši sudski savjetnik
POVJERENIK ZA ETIKU
Ljubomir Svalina
SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Anita Lončarić
POVJERLJIVI SAVJETNIK
Ljubomir Svalina
POVJERENIK ZAŠTITE NA RADU
Ljubomir Svalina
POVJERENIK ZA OTPAD
Gordana Crnković
ZAMJENIK POVJERENIKA ZA OTPAD
Mirjana Gjurgjan
OSOBA ZADUŽENA ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM
Stjepan Vrančić

 


 

USTROJSTVENE JEDINICE UREDA PREDSJEDNIKA SUDA

 

RAVNATELJ SUDSKE UPRAVE

Ravnateljica sudske uprave:
Ljiljana Kovač Pleše
PODODSJEK ZA KADROVSKE POSLOVE

Voditelj pododsjeka za kadrovske poslove i posebne evidencije:

Anita Lončarić

PODODSJEK ZA POSLOVE S INOZEMSTVOM

Voditelj pododsjeka za poslove s inozemstvom:

Ružica Glavinić

ODSJEK ZA INFORMATIČKU PODRŠKU I OBRADU STATISTIČKIH PODATAKA

Voditelj odsjeka za informatičku podršku i obradu statističkih podataka:

Stjepan Vrančić

PODODSJEK ZA STATISTIKU

Voditelj pododsjeka za statistiku:

Nikolina Mikulin Babić

PODODSJEK ZA MATERIJALNO - FINANCIJSKE POSLOVE

Voditelj pododsjeka za materijalno - financijske poslove:

Vlasta Vraneković

SUDSKA PISARNICA

Upraviteljica sudske pisarnice:
Zdravka Ciglec
ODJELJAK ZA POMOĆNO TEHNIČKE POSLOVE

Voditelj odjeljka za pomoćno tehničke poslove:

Ante Pavić

ODJELJAK IZDAVANJA UVJERENJA O NEVOĐENJU KAZNENOG POSTUPKA

Voditelj odjeljka izdavanja uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka: 

Siniša Jakopčević