Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Odluka - obvezno korištenje maski za lice svim zaposlenicima suda i strankama
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Zaprešiću
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Jastrebarskom
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - preventivne mjere
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela Nova - Zona II
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Mirenje
Javna nabava
Javna dražba
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Arhiva
Kontakti


Općinski sud u Novom Zagrebu

Turinina 3, 10010 Zagreb
Centrala tel. +385 1 2356-800
Telefax

fax. +385 1 2356-881

Predsjednica suda

tel. +385 1 2356-860

fax. +385 1 2356-882

email: ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr

Glasnogovornica suda

tel. +385 1 2356-835

email: marija.orosic@osnzg.pravosudje.hr

Računovodstvo suda

tel. +385 1 2356-846

email: racunovodstvo@osnzg.pravosudje.hr

Parnični odjel - ured predsjednika tel. +385 1 2356-835

Kazneni odjel - ured predsjednika

tel. +385 1 2356-866

Izvanparnični i ovršni odjel

- ured predsjednika

tel. +385 1 2356-876

Zemljišnoknjižni odjel

- ured predsjednika

tel. +385 1 2356-838
Zemljišnoknjižni odjel
- pisarnica
tel. +385 1 2356-883
tel. +385 1 2356-801
 Sudska pisarnica
tel. +385 1 2356-864
Prijemna pisarnica

tel. +385 1 2356-899

email: prijemna@osnzg.pravosudje.hr

Parnična pisarnica

tel. +385 1 2356-812

tel. +385 1 2356-893

tel. +385 1 2356-894

tel. +385 1 2356-855

Izvanparnična i ostavinska pisarnica tel. +385 1 2356-853
Ovršna pisarnica

tel. +385 1 2356-854

tel. +385 1 2356-813

Kaznena pisarnica

tel. +385 1 2356-880
email: kaznena@osnzg.pravosudje.hr

Ovjera isprava u
međunarodnom prometu

tel. +385 1 2356-892
Izdavanje uvjerenja da se ne vodi
kazneni postupak
tel. +385 1 2356-889
   
Stalna služba u Jastrebarskom tel. +385 1 6274-100
email: ured.voditelja@osjs.pravosudje.hr
Stalna služba u Samoboru tel. +385 1 33350-50
email: ured.voditelja@ossa.pravosudje.hr
Stalna služba u Zaprešiću tel. +385 1 3350-555
email: ured.voditelja@oszp.pravosudje.hr