Glavni izbornik
Naslovnica
Obavijesti
Odluka - obvezno korištenje maski za lice svim zaposlenicima suda i strankama
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Zaprešiću
Odluka - redovan rad - Stalna služba u Jastrebarskom
Odluka - održavanje ročišta - lipanj 2020.
Odluka - rad pisarnica u sjedištu suda
Odluka - preventivne mjere
Obavijesti Kaznenog odjela
Radno vrijeme
Obavijest - stranke i odvjetnici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska
Služba za mirenje
Stalna služba u Jastrebarskom
Stalna služba u Samoboru
Stalna služba u Zaprešiću
Kontakti
Info - Zemljišne knjige
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Oglas - ispravni postupak k.o. Klinča Sela Nova - Zona II
Oglas - ispravni postupak k.o. Stupnik novi
Oglas - ispravni postupak k.o. Kupljenovo Novo
Obnove zemljišne knjige
k.o. Stupnik (Zona I) - ispravni postupak
k.o. Stupnik (Zona II) - u tijeku
k.o. Zaprudski otok - u tijeku
k.o. Hruševec Kupljenski – u tijeku
Natječaji i oglasi
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-1037/19-47, 12.3.20.)
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma - adm. ref - zapisničar (7Su-993/19, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - adm. ref. - sudski zapisničar (7Su-993/19-59, 12.3.20.)
Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski savjetnik - 2 izvršitelja (7Su-993/19-58, 12.3.20.)
Uvjerenja i ovjere
Ovjera isprava za upotrebu u međunarodnom prometu
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN - 85/15
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Priopćenja
Mirenje
Javna nabava
Javna dražba
Obavijest sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Odluke
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Plan nabave
Ostale informacije
Odluke
Novčana naknada žrtvama
Uplate na depozitni račun suda
Procedure (fiskalna odgovornost)
Financijska izvješća
e-Predmet i e-Oglasna ploča
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Kodeks sudačke etike
Pravilnici
Pozivi (10. 2. 2020.)
Financijski plan
Poveznice
Arhiva
Pozivi za dostavu ponuda (postupak jednostavne nabave UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020.)
Ovdje možete preuzeti pozive za dostavu ponuda vezane uz provedbu postupaka jednostavne nabave:

Usluge održavanja postrojenja za grijanje i hlađenje - Evidencijski broj nabave: UPPGH-8/20 od 13. srpnja 2020:

- POTVRDA (Obrazac 5)


Poziv na dostavu ponuda predmeta nabave - nabava zdravstvene usluge - Sistematski pregled državnih službenika i namještenika
Evidencijski broj nabave: SP-11/20 od 9. lipnja 2020.

- Obrazac 5 - Specifikacija zdravstvenih pregleda iz Kolektivnog ugovora

Poziv na dostavu ponuda predmeta jednostavne nabave - razna uredska oprema i potrepštine - Evidencijski broj nabave: OKM-4/20 od 15. travnja 2020.:


Poziv na dostavu ponuda predmeta jednostavne nabave - materijal i sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine - Evidencijski broj nabave: SČH-3/20 od 15. travnja 2020.:

- Poziv za dostavu ponuda
- Ponudbeni list - Obrazac 1
- Obrazac 2 - Izjava
- Obrazac 3 - Izjava
- Troškovnik - materijal i sredstva za čišćenje
- Tehničke specifikacije
- Prilog - mjesto isporukePoziv na dostavu ponuda predmeta jednostavne nabave - toneri i tinte za pisače - Evidencijski broj nabave: TO-2/20 od 15. travnja 2020.:


Poziv na dostavu ponuda predmeta nabave - nabava zdravstvene usluge - Sistematski pregled državnih službenika i namještenika
Evidencijski broj nabave: SP-11/20 od 17. veljače 2020.
Nabava zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika
Evidencijski broj nabave: SP-11/19 od 21. listopada 2019.


Nabava zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika
Evidencijski broj nabave: SP-11/19 od 25. rujna 2019.

- Specifikacija zdravstvenih pregleda (Obrazac 5)

Godišnje održavanje i servis klimatizacije i grijanja te potrošnje tople vode - Evidencijski broj nabave: UOP-5/19 od 21. svibnja 2019:Uredski papir i ostala papirna konfekcija - Evidencijski broj nabave: UP-1/19 od 21. svibnja 2019:Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga - Evidencijski broj nabave: SLA-10/19 od 18. travnja 2019: