Obavijest

 

Obavijest
o izdavanju potvrde iz kaznenih evidencija za kandidate na lokalnim izborima za 2017.- Osobe koje se kandidiraju za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, kao i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog narodamogu za sebe zatražiti izdavanje
potvrde iz kaznene evidencije- u sjedištu općinskog suda,
- u njegovim stalnim
- putem sustava e-Građani


Izdavanje potvrde moći će se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista i kandidatura.

Preustroj mreže općinskih sudova
Hrvatski sabor na sjednici održanoj 24. listopada 2014. godine donio je Zakon o područjima i sjedištima sudova, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 128/14 i stupio je na snagu dana 1. travnja 2015. godine.
Stupanjem na snagu ovog Zakona došlo je do preustroja mreže općinskih sudova u Republici Hrvatskoj pri čemu Općinski sud u Kutini, Općinski sud u Glini i Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog suda u Sisku.
Obavijesti

 

 

Obavijest strankama

e-PREDMET


Na internetskoj stranici

http://e-predmet.pravosudje.hr/

 

Možete izvršiti uvid u status sudskih predmeta u kojima ste stranka u postupku. Više o navedenoj usluzi možete pročitati ovdje.