Izdavanje potvrda
Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak može se zatražiti uz popunjeni obrazac zahtjeva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak obrazac.

Za izdavanje istog je potrebna važeća osobna iskaznica (za fizičke osobe)
Dokaz o ovlaštenju za zastupanje se dostavlja/predočava za uvjerenje koje se traži za pravnu osobu.

Zahtjev za uvjerenje se rješava u pravilu prvi idući radni dan.
Javni natječaji

 

Datum objave: 13.12.2019.

 

Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja za Javni natječaj radi prijma u državnu službu na radno mjesto sudski savjetnik 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme Su-1237/19

 

Datum objave: 22.11.2019.

 

 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku, Stalnu službu u Korčuli - sudski savjetnik - 1 izvršitelj/ica Su-1237/2019


Obavijest uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku, Stalnu službu u Korčuli - sudski savjetnik - 1 izvršitelj/ica Su-1237/2019Datum objave: 09.04.2019.

 

Obavijest o provedbi testiranja po Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku ss Korčula 7 Su-180/19 na radno mjesto administrativni referent - sudski upisničar - 1 izvršitelj/ica od 05. travnja 2019. godine

 

Datum objave: 14.03.2019.

 

 

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku, Stalna služba u Korčuli 7 Su-180/2019 na radno mjesto administrativni referent - sudski upisničar - 1 izvršitelj/ica od 11. ožujka 2019.


Obavijest uz Oglas Općinskog suda u Dubrovniku 7 Su-180/2019 od 11. ožujka 2019. za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog upisničara 1 izvršitelja/ice, Stalna služba u Korčuli 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku, Stalnu službu u Korčuli - sudski savjetnik - 1 izvršitelj/ica Su-1237/2019


Obavijest uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku, Stalnu službu u Korčuli - sudski savjetnik - 1 izvršitelj/ica Su-1237/2019