Izdavanje potvrda
Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak može se zatražiti uz popunjeni obrazac zahtjeva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak obrazac.

Za izdavanje istog je potrebna važeća osobna iskaznica (za fizičke osobe)
Dokaz o ovlaštenju za zastupanje se dostavlja/predočava za uvjerenje koje se traži za pravnu osobu.

Zahtjev za uvjerenje se rješava u pravilu prvi idući radni dan.
Radno vrijeme

 

Radno vrijeme Stalne službe

svakim radnim danom od 07-15 sati

*

Sudske pisarnice

svakim radnim danom 07.30-12h

Prijemna pisarnica radi svakim radnim danom od 7.30-15.00h

Vrijeme dnevnog odmora je 12-12.30h

*

Zemljišnoknjižni odjel 

svakim radnim danom osim četvrtka  08.00-12.00h