Izdavanje potvrda
Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak može se zatražiti uz popunjeni obrazac zahtjeva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak obrazac.

Za izdavanje istog je potrebna važeća osobna iskaznica (za fizičke osobe)
Dokaz o ovlaštenju za zastupanje se dostavlja/predočava za uvjerenje koje se traži za pravnu osobu.

Zahtjev za uvjerenje se rješava u pravilu prvi idući radni dan.
Linkovi
 

Ministarstvo pravosuđa RH www.pravosudje.hr
Vrhovni sud RH www.vsrh.hr
Udruga hrvatskih sudaca www.uhs.hr
Pravosudna akademija www.pak.hr
Narodne novine www.nn.hr