Izdavanje potvrda
Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak može se zatražiti uz popunjeni obrazac zahtjeva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak obrazac.

Za izdavanje istog je potrebna važeća osobna iskaznica (za fizičke osobe)
Dokaz o ovlaštenju za zastupanje se dostavlja/predočava za uvjerenje koje se traži za pravnu osobu.

Zahtjev za uvjerenje se rješava u pravilu prvi idući radni dan.
Kontakt

 

Općinski sud u Dubrovniku

Stalna služba u Korčuli


Put Sv. Nikole b.b.
20260 Korčula

tel. (+385 20) 711-127
fax. (+385 20) 715-430