Izdavanje potvrda
Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak može se zatražiti uz popunjeni obrazac zahtjeva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak obrazac.

Za izdavanje istog je potrebna važeća osobna iskaznica (za fizičke osobe)
Dokaz o ovlaštenju za zastupanje se dostavlja/predočava za uvjerenje koje se traži za pravnu osobu.

Zahtjev za uvjerenje se rješava u pravilu prvi idući radni dan.
Obavijest

 

 

Zakonom o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine" broj 67/18) došlo do reorganizacije mreže sudova tako da je Prekršajni sud u Dubrovniku prestao postojati pripajanjem Općinskom sudu u Dubrovniku prema području nadležnosti, tako da su Stalne službe do sada Prekršajnog suda u Dubrovniku i to Stalna služba Lastovo, Korčula i Blato pripojeni Općinskom sudu u Dubrovniku.

 

 

Općinski sud Dubrovnik Stalna služba u Korčuli

Osnovne informacije

 

Općinski sud u Dubrovniku

Stalna služba u Korčuli


Put Sv. Nikole b.b.
20260 Korčula

tel. (+385 20) 711-127
fax. (+385 20) 715-430