Potvrde i uvjerenja

Potvrde i Uvjerenja:

U sobi 6 prizemlje izdaju se:

  • Potvrde o činjenicama o kojima sudska pisarnica vodi popis (potvrda o podnesenoj tužbi, uloženoj žalbi, pravomoćnosti i sl.)

 

             

  • Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

 

 

Obrazac