OBAVIJEST - Objava/Apostille
Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst


Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.
Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.
Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.
- rođenje
- smrt
- činjenica da je osoba živa

- ime
- sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
- razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
- registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
- razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
- roditeljstvo ili posvojenje
- prebivalište i/ili boravište
- državljanstvo
- nepostojanje kaznene evidencije
- kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:
1. rodni list
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici
Isprave broj 1-5 izdaju matični uredi, ispravu broj 6 izdaju policijske postaje, ispravu broj 7 izdaje Ministarstvo pravosuđa, a ispravu broj 8 izdaje Ministarstvo uprave.
Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske u okviru propisanih djelokruga, odnosno za javne isprave iz svoje nadležnosti, jesu Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.
Nadalje, na području Europske unije riječ je o:
– ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
– upravnim ispravama
– javnobilježničkim ispravama
– službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
– diplomatskim i konzularnim ispravama.
Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.
Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.
Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents  

Dani otvorenih vrata

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SISKU
Ured predsjednice
Broj: 2 Su-623/2018-4
Sisak, 18. listopada 2018.

Povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2018. svi sudovi kao i Ministarstvo pravosuđa organizirat će manifestaciju „Dan otvorenih vrata", te se slijedom toga dana 25 listopada 2018. u vremenu od 09,00-14,00 sati održava Dan otvorenih vrata u Općinskom sudu u Sisku i Stalnim službama u Kutini, Hrvatskoj Kostajnici, Petrinji i Glini.
Radi organizacije grupa i obilazaka, molimo sve zainteresirane da se jave najkasnije do 24. listopada 2018. do 10,00 sati na adresu e-pošte suda: ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr ili telefon 044 525-738.
Svrha obilježavanja tog dana je približavanje pravosuđa građanima, te upoznavanje s radom sudova. To je prigoda da građani sudjeluju u organiziranim programima koji uključuju obilazak, predstavljanje načina rada, upoznavanje sa sustavom eSpis, e-predmet, e-oglasna ploča suda, te SupraNova.
Napominje se da pravni savjeti ili odgovori na pitanja vezana uz stanje konkretnih predmeta nisu dio ove manifestacije, te se isti neće davati.

                                                                                        

                                                                                          Predsjednica suda

                                                                                                  Katarina Žuk