Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Procedura naplate prihoda
PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Procedura stvaranja ugovornih obveza
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA VJEŠTAKA, ODVJETNIKA I SUDSKIH TUMAČA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Ročišnik
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 K-106/2019 - Dražen Krizmanić i dr. - čl. 326 st. 1 KZ11 - glavna rasprava
P-424/2014 - Nebojša Trošelj c/a Joso Trošelj i dr. - utvrđenje prava vlasništva - ročište za glavnu raspravu
09:15
09:30
09:45
10:00 K-189/2015 - Niko Batljan i dr. - čl.317 st. 1 i dr. KZ11 - ročište za glavnu raspravu
10:15
10:30 Pr-37/2017 - Ivan Vrbić c/a RH MUP - radno-isplata - pripremno ročište
10:45
11:00 Pr-38/2017 - Dajana Krešić c/a RH MUP - pripremno ročište
Ovr-503/2014 - DDM INVEST i dr. c/a Ivan Valek - ovrha na nekretnini - očevid
P-35/2016 - Jovo Kukić c/a Milan Kukić - prestanak uznemiravanja - očevid
11:15 Pr-41/2017 - Ivan Milčić c/a RH MUP - radno-isplata - ročište za glavnu raspravu
11:30
11:45
12:00 P-1/2016 - Marija Smojver c/a Općina Karlobag - utvrđenje prava vlasništva - pripremno ročište
12:15
12:30 Povrv-158/2013 - ERSTE&Steiermarkiche bank d.d c/a Miroslav Delić - prigovor na rješenje o ovrsi
12:45
13:00 Ovr-416/2017 - Nikolina Rakitić i dr. c/a Ivica Vuković - ovrha na nekretnini - očevid
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45