Glavni izbornik
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dani otvorenih vrata - 2016
Obavijest - Lokalni izbori
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Linkovi
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Naslovnica
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

DOSTAVA

 
Istaknuto na int. str. suda za zz mldb. ošt.: Danijela Zoraja dana 13. veljače 2018.g.

 


Republika Hrvatska
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzija Stepinca 3
53000 Gospić
Poslovni broj: 3Kzd-14/2016-12U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Općinski sud u Gospiću, po sutkinji za mladež Karmeli Miškulin Banić, uz sudjelovanje zapisničarke Nevenke Šimić, u kaznenom predmetu protiv optuženika Sandra Ceferina iz Preloga, zbog kaznenog djela iz 174. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, po optužnici Općinskog državnog odvjetništva za mladež u Gospiću broj KMP-DO-47/2015 od 30. prosinca 2015., nakon održanih rasprava 30. listopada 2017. i 19. prosinca 2017., u nazočnosti Općinske državne odvjetnice za mladež u Gospiću, Vere Magdić Bižanović, optuženika Sandra Ceferina i Danijele Zoroja kao zz mldb. oštećenika, 20. prosinca 2017. objavio je i

p r e s u d i o j e


Optuženik Sandro Ceferin, OIB54273838996, sin Franca Ceferina i Nevenke Hajdenjak r. Kolenko, rođen 30. studenog 1976. u Čakovcu, s prebivalištem u Prelogu, Miroslava Krleže 5, a boravištem u Republici Sloveniji, Trbovlje, Kešićeva cesta 20 i Austriji, Bruck an der Mur, Unteraich 21, državljanin Republike Hrvatske i Republike Slovenije, elektrotehničar, pismen, sa završenom srednjom elektrostrojarskom školom, zaposlen u društvu "Električne inštalacije in meritve Sandro Ceferin" s.p. u Republici Sloveniji, s mjesečnim primanjima od oko 7.500,00 kuna, oženjen, otac jednog maloljetnog djeteta, vojsku služio u Zagrebu i Koprivnici 1997., bez čina, bez nekretnina u vlasništvu, živi s roditeljima, vlasnik osobnog automobila marke "Alfa Romeo Guileta" godina proizvodnje 2012., neosuđivan, nalazi se na slobodi,


k r i v j e

što je,
nakon što je 20. ožujka 2015. u Gračacu, sukladno odluci o kontaktima i druženju sa mlt. sinom Svenom Ceferinom, preuzeo sina od majke uz dogovor da će ga 22. ožujka 2015. vratiti u mjesto prebivališta u Gračac, protivno pravomoćnoj presudi Općinskog i Županijskog suda u Varaždinu P-114/2013 i Gž-3443/2013 svoga sina Svena Ceferina zadržao na području grada Varaždina, te ga upisao u dječji vrtić, odbio dijete vratiti majci Danijeli Zoroja kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj sve do 15. travnja 2015. kada ga je majka preuzela u Varaždinu,

dakle, kao roditelj protupravno zadržao dijete te mu onemogućio da živi s osobom kojoj je povjereno,

čime je počinio kazneno djelo protiv braka, obitelji i djece – oduzimanjem djeteta, opisano u članku 174. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12 - dalje u tekstu: KZ/11), a kažnjivo po članku 174. stavak 2. KZ/11,

pa se na temelju istog zakonskog propisa optuženik Sandro Ceferin

osuđuje
NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU
OD 4 (ČETIRI) MJESECA

te mu se na temelju članka 56. KZ/11

izriče
UVJETNA OSUDA

na način da se kazna zatvora na koju je optuženik osuđen neće izvršiti ukoliko isti u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Na temelju članka 148. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 – dalje u tekstu: ZKP/08), u vezi s člankom 145. stavak 2. točka 1. i 6. ZKP/08, optuženik Sandro Ceferin je dužan nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu od 1.712,00 kuna.

Obrazloženje


Općinsko državno odvjetništvo za mladež u Gospiću, optužnicom broj KMP-DO-47/2015 od 30. prosinca 2015., potvrđenom rješenjem optužnog vijeća poslovni broj Kovm-3/2016-6 od 9. veljače 2016. (list 69-71 spisa), djelomično izmijenjenog činjeničnog opisa djela na raspravi 19.12.2017. (list 97 spisa), teretilo je optuženika Sandra Ceferina, za počinjenje kaznenog djela protiv braka, obitelji i djece, opisanog u članku 174. stavak 1. i 2. KZ/11, a kažnjivog po članku 174. stavak 2. KZ/11.

Danijela Zoroja, kao zakonska zastupnica malodobnog oštećenika Svena Ceferina, u postupku nije postavila imovinskopravni zahtjev prema optuženiku.

Pozvan na očitovanje o optužbi, optuženik Sandro Ceferin je iskazao kako se za kazneno djelo stavljeno mu na teret optužnicom ne smatra krivim.

Tijekom dokaznog postupka u svojstvu svjedoka ispitana je zakonska zastupnica mlt. oštećenika, majka Danijela Zoroja (list 82-83 spisa) te svjedok Milan Zoroja (list 95 spisa), izvršen je uvid u presudu Županijskog suda u Varaždinu posl.br. Gž-3443/13-3 od 9.12.2013. (list 7-9 spisa), u presudu Općinskog suda u Varaždinu, posl.br. P-114/13-6 od 8.4.2013. (list 10-13 spisa), pročitan je dopis Općinskog suda u Gospiću posl.br. R1-48/15 od 23.9.2015. (list 43 spisa), izvršen uvid u rješenje Općinskog suda u Gospiću, posl.br. R1-48/15 od 14.4.2015. (list 44-46 spisa), u sadržaj SMS poruka (list 63-64 spisa), u presliku rješenja Općinskog suda u Gospiću posl.br. R1 Ob-19/2015-13 od 18.12.2015., pravomoćnog 15.2.2016. (list 84-86 spisa), u rješenje Općinskog suda u Gospiću, posl.br. R1-48/15-32 od 16.3.2016., pravomoćno 5.4.2016. (list 87-89 spisa), u rješenje Općinskog suda u Varaždinu, posl.br. R1 Ob-271/17-3 od 10.7.2017. (list 90 spisa), u plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi od 3.7.2017. (list 91-94 spisa), u podatke JRO MUP-a RH (list 99 spisa).
Tijekom dokaznog postupka, kao neodlučni za postupak odbijeni su dokazni prijedlozi optuženika za pozivanjem i ispitivanjem u svojstvu svjedoka zaposlenica vrtića u Varaždinu, na okolnost da se on nije protivio da majka dođe po dijete i preuzme ga, da se od PU Varaždinske i Centra za socijalnu skrb Varaždin pribave zapisnici iz kojih bi proizlazilo da je optuženik kod tih tijela izjavio da ne može majci predati dijete na adresu navedenoj u pravomoćnoj presudi, te da se od osnovne škole pribavi podatak da li je odveo dijete na upis, budući je na adresu iz presude dobilo poziv za upis u školu, koji poziv su mu predali roditelji bivše izvanbračne supruge.
Daljnjih dokaznih prijedloga nije bilo.
Na kraju dokaznog postupka, prije ispitivanja optuženika, izvršen je uvid u izvod iz kaznene evidencije za istoga (list 42 spisa).

Prilikom ispitivanja, optuženik je iskazao (list 96-97 spisa) kako se njegov sin Sven početkom ožujka 2015.g. nalazio u Varaždinu te da je tada sa bivšom izvanbračnom suprugom razmjenjivao poruke kako mu je potrebno platiti izlet, što je i učinio. Potom, dana 20. ožujka 2015., oko 10,30 sati, nazvao je bivšu izvanbračnu suprugu, da je pita kuda će doći po dijete, pri čemu mu je ista rekla da se nalaze u Gračacu. Pri tome mu ništa nije rekla o tome da bi ga putem e-maila obavijestila da je sa djetetom preselila u Gračac, niti je on taj e-mail vidio odnosno pročitao, već smatra da mu je taj mail spomenula tek kada je trebao vratiti dijete, jer je tražila da vrati dijete u Gračac, rekavši mu da ga je o preseljenju obavijestila e-mailom.
Kako je optuženik nadalje iskazao, kada je 20. ožujka 2015. oko 10,30 sati čuo da je Danijela sa Svenom u Gračacu, da su tamo preselili i da sina tamo treba preuzeti, to je isti dan i učinio.
Kako je istaknuo, Danijela i njezin tadašnji partner nisu bili zaposleni, ali su često sudjelovali u raznim projektima, tako da su se često selili. Sven je išao s njima, tako da ga je preuzimao u raznim mjestima, npr. Zagrebu, Rijeci, Austriji i sl. Međutim, gdje god bi preuzeo dijete, Danijela Zoroja je uvijek na kraju poruke navela da dijete vrati u Štefanec, kod njezinih roditelja, osobito ako se još nije vratila sa projekta u kojem je sudjelovala.
Dakle, u petak 20. ožujka 2015., oko 12:30 ili 13:30 sati preuzeo je sina Svena u Gračacu, pri čemu mu bivša izvanbračna supruga nije ništa rekla gdje ga treba vratiti, već samo da će se čuti. On osobno je dijete namjeravao vratiti u nedjelju na adresu u Štefanecu, Ludbreška 4, koja adresa je navedena kao adresa majke i djeteta u pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Varaždinu, a na kojoj adresi žive roditelji bivše supruge odnosno djetetovi baka i djed po majci. Stoga uopće nije zvao niti kontaktirao bivšu izvanbračnu suprugu na okolnost gdje će predati dijete. Međutim, ona je nazvala njega, misli oko 14:00 sati u nedjelju, rekavši mu da Svena treba vratiti u Gračac, jer da su se oni tamo preselili i da ga je o tome prethodno obavijestila e-mailom. Međutim, on i nakon tog razgovora i obavijesti o e-mailu nije pogledao taj e-mail, jer su bili na ručku kod njegovih roditelja. Samo je rekao bivšoj supruzi da ne može dovesti dijete u Gračac, jer se na to nije pripremio i nema za to financijskih sredstava, već da će dijete ostaviti na adresi Štefanec, Ludbreška 4, koja adresa je i navedena u pravomoćnoj presudi, gdje žive njezini roditelji, ali je Danijela Zoroja rekla da dijete treba vratiti u Gračac.
Na povratku sa ručka kod njegovih roditelja, oko 18:00 sati, zaustavio se u Štefancu, Ludbreška 4, a Svenovi djed i baka po majci su izašli ispred kuće. Tad je nazvao Danijelu i rekao joj da je nema na toj adresi, pa da joj ne može vratiti dijete, a ista je inzistirala da dijete vrati u Gračac. Međutim, on je inzistirao da se dijete preuzme na adresi iz presude, pa je sa sinom otišao u Varaždin, u njegov stan ili stan njegove nove supruge. Kako smatra prije toga je otišao u PP Varaždin, gdje je pokazao pravomoćnu presudu i rekao da majke djeteta nema na adresi navedenoj u presudi, pa da tamo ne može predati odnosno vratiti dijete. Kako misli, tamo je rekao i da je dijete preuzeo u Gračacu te da se majka djeteta nalazi u Gračacu. U PP Varaždin je otišao kako ne bi imao nekakvih problema jer je sa bivšom partnericom znao imati problema oko vraćanja djeteta. Zbog toga je sutradan ujutro sa Svenom otišao i u Centar za socijalnu skrb Varaždin, gdje je rekao isto. U Centru je pitao i kako je moguće da se njegova bivša izvanbračna supruga samo tako preseli sa djetetom, u tako udaljeno mjesto, a da se njega ništa ne pita, pri čemu su mu u Centru rekli da je Danijela bila u Centru, da je rekla da se sa djetetom namjerava preseliti u Gračac. Koliko se sjeća, tamo su mu rekli da Danijeli ta obavijest nije bila dovoljna, već da je to trebala prijaviti nadležnom sudu.
Tada je zaprimio i pozive iz Centra za socijalnu skrb Zadar ili Gračac, pri čemu mu je rečeno da bi trebao vratiti dijete u Gračac, a on je odgovorio, koliko se sjeća, da on u tom trenutku ne može doći u Gračac, da nema financijskih mogućnosti, ali da majka djeteta u svakom trenutku može doći i preuzeti dijete bilo gdje u Varaždinu, dakle ili kod njega, ili kod njegovih roditelja ili u vrtiću u Varaždinu.
Kako je optuženik iskazao, tijekom tog vremena od 20. ožujka 2015. pa nadalje, njegov sin Sven je na adresu Štefanec, Ludbreška 4, zaprimio poziv škole za obavljanje razgovora sa psihologom ili pedagogom, radi upisa u prvi razred. Taj poziv su mu predali roditelji njegove bivše izvanbračne supruge, pa je odveo Svena na taj razgovor. Obzirom da je kroz tjedan morao raditi, a nije bilo majke kojoj bi predao dijete niti ga je ona došla preuzeti, otišao je u vrtić pitati da li Sven može dolaziti, jer je do tada išao u taj vrtić, što su u vrtiću prihvatili. Pri tome im je rekao, ukoliko majka slučajno dođe po Svena, da joj ga predaju, što je majka i učinila 15. travnja 2015.
Kroz vrijeme od 20. ožujka 2015. do 15. travnja 2015., koristio je i nešto godišnjeg odmora, pa je vodio Svena u vrtić i iz vrtića, a kada je morao biti na poslu u Sloveniji, o Svenu i pohađanju vrtića vodila je brigu njegova supruga i njegovi roditelji. Kroz vrijeme od 20. ožujka 2015. do 15. travnja 2015. sa bivšom izvanbračnom suprugom se telefonski čuo 20-30 puta, skoro svaki dan, uzajamno su se nazivali. U tim telefonskim razgovorima Danijela je tražila da joj da dijete na telefon, tako da su se čuli.
Zaključno, optuženik je iskazao da je dijete bilo u dobi kada se moralo pripremati za upis u prvi razred, a da se njegova majka sa svojim tadašnjim partnerom selila 6 do 7 puta. Kako smatra, on svojim postupanjem nije nikako naštetio svome sinu.
Na posebno pitanje ODO optuženiku, kuda su se to zakonska zastupnica mlt. oštećenika i njezin tadašnji partner selili 6 ili 7 puta tijekom te godine dana, optuženik je odgovorio kako su sudjelovali u projektima u raznim gradovima, kroz vrijeme od npr. 15 dana i sl. Na daljnji upit ODO da li to znači da su se odselili sa ranije adrese i prijavili na neku drugu adresu, ili to znači da su privremeno izbivali sa adrese prebivališta, radi obavljanja nekog posla ili sudjelovanja u projektu, kroz vrijeme od npr. petnaest dana, optuženik je odgovorio kako on to ne može reći, jer je bivša izvanbračna supruga prema njemu bila "škrta" sa informacijama, kako smatra u želji da on što manje viđa svog sina. Optuženik je odgovorio kako je pri svakom kontaktu sa bivšom partnericom istoj rekao gdje je Sven, te da se ista čak i čula telefonski sa Svenom, pa bi joj Sven rekao "kod bake sam" i sl.
Na traženje ODO, obzirom da je pri provođenju dokazne radnje prvog ispitivanja, najprije iskazao kako je dobio e-mail od bivše partnerice i time saznanje da se preselila u Gračac, a potom da je pri istom ispitivanju rekao da su mu to zapravo rekli roditelji bivše partnerice, da obrazloži to odstupanje i očituje se kada je dobio prvo saznanje da se dijete preselilo u Gračac, optuženik je odgovorio kako je rekao da se u nedjelju najprije oko 14:00 sati telefonom čuo sa bivšom partnericom, a potom da se kasnije istog dana čuo i sa njenim roditeljima, koji su mu također rekli da je ona sa djetetom u Gračacu i da to ode prijaviti u policiju. Na upit ODO optuženik je odgovorio kako je on razgovarao i sa službenicima u PP Prelog i to dva puta, a iz razloga što je on imao prijavljeno prebivalište u Prelogu, Miroslava Krleže 5, tako da su s njim obavili razgovor i policijski službenici te postaje. Rekli su da su došli pogledati gdje je dijete.
Na posebno pitanje sutkinje optuženik je odgovorio kako je bivša partnerica od njega, pri telefonskim razgovorima u razdoblju od 20. ožujka 2015. do 15. travnja 2015., tražila da vrati Svena u Gračac, pri čemu joj je odgovarao da čeka plaću.

Ocjenom obrane optuženika Sandra Ceferina i usporedbom iste sa provedenim dokazima, koji su cijenjeni pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, ocjena je suda kako je u postupku utvrđeno da je optuženik ostvario bitna subjektivna i objektivna obilježja na teret mu stavljenog kaznenog djela iz članka 174. stavak 1. i 2. KZ/11, na način da je kao roditelj protupravno zadržao dijete te mu time onemogućio da živi s osobom kojoj je povjereno, pa je za isto oglašen krivim.

U postupku nije bilo sporno da je presudom Općinskog suda u Varaždinu, posl.br. P-114/13-6 od 8. travnja 2013. (list 10-13 spisa), preinačenom presudom i rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, posl.br. Gž-3443/13-3 od 9. prosinca 2013. (list 7-9 spisa), pravomoćno presuđeno da će mldb. Sven Ceferin, rođen 21. listopada 2008. u Varaždinu, živjeti s majkom Danijelom Zoroja, pri čemu su istom presudom određeni i susreti i druženja oca Sandra Ceferina sa mldb. Svenom, na način da će se održavati prvi, drugi i četvrti vikend u mjesecu, od petka u 14,00 sati do nedjelje u 18,00 sati, te svaki drugi državni praznik i vjerski blagdan, kao i 30 dana ljetnih praznika u srpnju ili kolovozu mjesecu, sukladno dogovoru stranaka.

U postupku nije bilo sporno, već osnovom iskaza samog optuženika, u tom dijelu sukladnog provedenim dokazima, i to prvenstveno iskazu Danijele Zoroje, zz mldb. oštećenika ispitane u svojstvu svjedoka (list 82-83 spisa), kako je optuženik Sandro Ceferin, kao roditelj odnosno otac mldb. Svena Ceferina, u petak 20. ožujka 2015., u Gračacu preuzeo mldb. sina od majke, radi susreta odnosno druženja sa mldb. sinom, sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci.

U postupku nije bilo sporno, također već osnovom iskaza samog optuženika, kako isti potom u nedjelju 22. ožujka 2015. do 18,00 sati nije vratio dijete majci u Gračac, kao što u postupku nije bilo sporno da je majka sama preuzela dijete tek 15. travnja 2015. u vrtiću u Varaždinu.

U postupku je bilo sporno, da li je optuženik kao roditelj protupravno zadržao dijete u vremenu od 22. ožujka 2015. do 15. travnja 2015., time mu onemogućivši da živi s majkom kao osobom kojoj joj povjereno, budući je optuženik to u cijelosti negirao.

Obranu optuženika da nije imao financijskih sredstava vratiti dijete u Gračac, da nije pravodobno obaviješten o preseljenju te da majka nije niti mogla bez odluke suda preseliti sa djetetom iz Varaždina u Gračac, kao i da je svoje obvezu ispunio dovezavši dijete u nedjelju na adresu iz pravomoćne presude (Štefanec, Ludbreška 4), gdje ga je i inače dovozio, ali da tamo nije bilo majke da ga preuzme, te zaključno da je majka preuzela dijete u vrtiću u Varaždinu, 15. travnja 2015., čemu se nije protivio, pa da kod njega nije bilo namjere protupravno zadržati dijete i onemogućiti mu da živi s majkom, kojoj je povjereno, sud je cijenio suprotnom u postupku provedenim dokazima i time očito usmjerenom izbjegavanju kaznene odgovornosti.

Naime, Danijela Zoroja, zz mldb. oštećenika, ispitana u svojstvu svjedoka u bitnom je iskazala (list 82-83 spisa), kako su njeni odnosi sa optuženikom, kao bivšim izvanbračnim suprugom, bili izrazito loši, da je bilo problema oko preuzimanja i vraćanja djeteta, zbog čega su se međusobno prijavljivali policiji, tako da se obratila Centru za socijalnu skrb Varaždin i PP Varaždin kada se sa tadašnjim partnerom zbog posla odlučila preseliti u Gračac. Raspitala se da li kao majka, kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj, može samostalno donijeti odluku o preseljenju sa djetetom, pri čemu joj je rečeno da to može učiniti. Tada je i prijavila prebivalište mldb. sina Svena u Gračacu, a potom je putem e-maila, jer je to bio njihov način komunikacije, obavijestila optuženika da su se preselili u Gračac. Kako je iskazala, optuženik je sigurno vidio taj e-mail, budući ju je sutradan nazvao, pa su se dogovorila da će doći po dijete u Gračac. Optuženik je preuzeo dijete 20.3.2015., oko 12,00 sati u Gračacu. U trenutku kad je smjestio dijete u vozilo i zatvorio vrata rekao joj je "vidjeti ćeš ti sada, idem te prijaviti". Iako se pobojala da bi moglo doći do problema, nadala se da će "razum prevladati" i da će optuženik vratiti dijete u Gračac, pri čemu mu je dala do znanja da zbog dalekog puta to može biti i u ponedjeljak, obzirom da Sven još nije išao u školu i da je ona tek pokrenula postupak njegovog upisa u vrtić u Gračacu, pa ne bi bio problem da ostane kod oca dan duže.
Kako je iskazala, u nedjelju oko 18,00 sati je nazvala optuženika, pri čemu joj je isti rekao da će dijete vratiti na adresu iz pravomoćne presude, pri čemu mu je rekla da dijete sada ima prijavljeno prebivalište u Gračacu, ali je isti inzistirao da ga vraća na adresu Štefanec, Ludbreška 4, gdje joj žive roditelji, iako je znao da je još tijekom trajanja parničnog postupka promijenila adresu prebivališta, te da je s djetetom bila prijavljena na adresi Varaždin, Dravska 17, gdje je podizao i vraćao dijete. Obzirom da je optuženik rekao da neće dovesti dijete u Gračac, otišla je to prijaviti u PP Gračac. Sutradan, u ponedjeljak, zaprimila je pozive iz PP Varaždin i PP Prelog, pri čemu joj je rečeno da Svena nisu zatekli na adresama koje je naznačila u prijavi, da bi je kasnije iz PP Prelog izvijestili da su Svena zatekli u Prelogu, kod djeda i bake po ocu. Tom telefonskom razgovoru prisustvovao je i optuženik, koji nije htio vratiti Svena u Gračac, iako je ona na tome inzistirala, budući je imala i djevojčicu, tada u dobi od 2 godine, te. zbog financijskog stanja nije mogla otputovati po Svena u Varaždin.
Kako je iskazala, Svena je preuzela tek 15.4.2015. u vrtiću Varaždinu, a u razdoblju od 20.3.2015. do 15.4.2015. zapravo nije znala gdje se Sven nalazi te je s istim imala svega dva telefonska kontakta, i to jednom kad su njeni roditelji zamolili optuženika da dozvoli Svenu da ide s njima na neki rođendan, tako da je tad stupila u kontakt sa Svenom posredstvom svoje majke. Slučajno je saznala i da Sven ide u vrtić u Varaždinu, jer joj se putem facebooka javila jedna teta iz vrtića, začuđena time da se ona odselila, a da je Sven opet tamo upisan u vrtić. Po tom saznanju uspjela se financijski organizirati, pa je otišla u Varaždin, gdje je preuzela Svena iz vrtića.
Budući da optuženik ima dvojno državljanstvo, prepala se da bi mogao odvesti dijete u Sloveniju, tako da je pred Općinskom sudom u Gospiću zatražila izmjenu odluke o susretima i druženju oca sa djetetom te izdavanje privremene mjere zabrane optuženiku susreta i druženja sa djetetom, do konačne odluke suda o načinu i vremenu održavanja kontakata, koja mjera je i izdana.
Zaključno, optužena je iskazala kako se u veljači 2017. sa sinom vratila u Štefanec, kod roditelja, da Sven pohađa školu u Šenovcu te da se sada susreti i druženja oca i sina odvijaju normalno, bez tenzija.
Na posebno pitanje ODO, svjedokinja je odgovorila kako optuženik nakon 20.3.2015. nije preuzimao dijete u Gračacu, budući mu je bila izrečena privremena mjere zabrane kontakata sa djetetom. Nakon godinu dana sud je ukinuo tu mjeru i odredio susrete i druženja u Centru za socijalnu skrb Gospić, gdje su se isti i održavali. Kako je odgovorila, prilikom preuzimanja djeteta u Gračacu kritičnog dana, usmeno se dogovorila sa optuženikom da će dijete vratiti na isto mjesto.

Ovakav iskaz svjedokinje, za razliku od iskaza optuženika, sud je cijenio jasnim, određenim i neposredno uvjerljivim te sukladnim drugim dokazima provedenim u postupku, slijedom čega mu je u cijelosti poklonio vjeru i otklonio kao neutemeljene primjedbe optuženika na isti, cijeneći da je osnovom istog i njemu sukladnih drugih provedenih dokaza, u postupku utvrđeno da je optuženik Sandro Ceferin, sa izravnom namjerom, svjestan obilježja kaznenog djela i očito htijući njihovo ostvarenje, kao roditelj, nakon što je u petak 20.3.2015. preuzeo dijete radi kontakata i druženja, isto nije vratio u nedjelju 22.3.2015. u mjesto prebivališta u Gračac, gdje ga je preuzeo, već je protupravno zadržao dijete sve do 15.4.2015., kad ga je majka preuzela iz vrtića u Varaždinu.

Naime, iskaz svjedokinje Danijele Zoroje, da je kao roditelj, sa kojim prema pravomoćnoj sudskoj odluci dijete živi, a koji onda ima pravo određivanja boravišta djeteta, uredno prijavila prebivalište djeteta u Gračacu, gdje se sa djetetom preselila zbog potreba posla, sud je cijenio sukladnim podacima iz Jedinstvenog registra osoba MUP-a RH (list 99 spisa), iz kojih nesporno proizlazi da je dana 16.3.2015. prebivalište mldb. Svena Ceferina uredno prijavljeno na adresi u Gračacu, Vranska 5.

Nadalje, iz ispisa e-mail poruke (list 63 spisa), koju je priložio optuženik pri provođenju dokazne radnje prvog ispitivanja, a što je također sukladno iskazu svjedokinje Danijele Zoroje, nesporno proizlazi da je ista dana 18. ožujka 2015., u 12,34 sati, obavijestila optuženika o preseljenju u Gračac.

Slijedom izloženog, uz nespornu činjenicu da je optuženik preuzeo dijete u petak 20. ožujka 2015. u Gračacu, ocjena je suda da je optuženik nesumnjivo bio svjestan da dijete sada sa majkom živi u Gračacu, te da dijete u nedjelju 22. ožujka 2015., do 18,00 sati, sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci, treba i vratiti u Gračac.

Obranu optuženika kako "nije odmah vidio" e-mail poruku te da mu zz mldb. oštećenika pri preuzimanju djeteta u Gračacu nije ništa rekla niti o preseljenju niti da dijete u nedjelju treba vratiti u Gračac, sud je cijenio ne samo neživotnom već i suprotnom provedenim dokazima te time očito usmjerenom izbjegavanju kaznene odgovornosti.

Naime, uz nespornu činjenicu da je optuženik obaviješten o preseljenju e-mailom dana 18.3.2015. i da je došao 20.3.2015. po dijete u Gračac, što nesporno ne bi mogao učiniti da nije znao da je dijete tamo, sud prihvaća u potpunosti vjerodostojnim iskaz zz mldb. oštećenika da je optuženiku i pri preuzimanju djeteta naglasila da ga treba vratiti u Gračac, gdje sada žive, pa ako to zbog dugog puta ne može učiniti u nedjelju da ga doveze u ponedjeljak, ali optuženik to očito nije htio učiniti, pa niti nakon poziva zz mldb. oštećenika dana 22.3.2015., niti nakon poziva iz PP Prelog i Centra za socijalnu skrb Zadar, Podružnice Gračac, te svih poziva zz mldb. oštećenika koje mu je uputila do 15.4.2015.

Da je optuženik bio u potpunosti svjestan obilježja djela i da je htio njegovo počinjenje, i da je pozivanje kako je bio u obvezi vratiti dijete samo na adresu u Štefancu, Ludbreška 4, na kojoj je dijete živjelo sa majkom tijekom vođenja parničnog postupka, bilo očito usmjereno samo izbjegavanju odnosno ublažavanju kaznene odgovornosti, po ocjeni suda proizlazi i iz iskaza svjedoka Milana Zoroje (list 95 spisa), djeda mldb. oštećenika po majci, na koji po optuženiku nije bilo primjedbi.
Kako je svjedok u bitnom iskazao, optuženik je u nedjelju došao vozilom ispred njegove kuće u Štefancu, Ludbreška 4, a na zadnjem sjedalu je bio unuk Sven. Po izlasku iz vozila, vidno uzrujani optuženik mu je rekao da neće ostaviti Svena na toj adresi, kod njega i njegove supruge, već da ga vodi sa sobom, na što mu je rekao da vodi računa o tome što radi, jer da ima obveze u vezi preuzimanja i vraćanja djeteta, na što je optuženik rekao da neka bude što bude, da on ide.
Dakle, optuženik očito nije htio ostaviti sina niti na adresi u Štefancu, Ludbreška 4, iako je sam tvrdio da je to adresa gdje ga je trebao predati, i da ga je i ranije uvijek ostavljao kod djeda i bake po majci.
Pored toga, optuženik je opet upisao dijete u vrtić u Varaždinu, a što zz mldb. oštećenika nije saznala od njega, već slučajno preko facebooka od jedne "tete" iz vrtića.
Također, kako proizlazi iz iskaza samog optuženika danog pri provođenju dokazne radnje prvog ispitivanja, isti je dana 27.3.2015., dakle protekom pet dana od dana kad je dijete trebao vratiti majci u mjesto prebivališta, a prije nego što majka 30.3.2015. podnijela prijedlog za donošenje privremene mjere kojim se opt. zabranjuju susreti i druženja sa mlt. sinom, jer odbija vratiti majci dijete koje je preuzeo 20.3.2015. (list 44-45 spisa), podnio prijedlog za promjenu odluke o tome s kim će dijete živjeti.
Dakle, navedena okolnost po ocjeni suda također jasno upućuje da je optuženik bio u potpunosti svjestan ne samo da mldb. dijete sada živi sa majkom u Gračacu, već i da je u potpunosti bio svjestan da je postupio suprotno pravomoćnoj sudskoj odluci, ne vrativši dijete majci u Gračac do 22.3.2015. u 18,00 sati, a onda time svakako i da je dijete protupravno zadržao i onemogućio mu da živi s majkom kojoj je povjereno.
Zaključno, majka je dijete preuzela 15. travnja 2015. u vrtiću Varaždinu, tek nakon što su odlukom Općinskog suda u Gospiću, posl.br. R1-48/2015 od 14. travnja 2015., optuženiku Sandru Ceferinu zabranjeni susreti i druženja sa mlt. sinom Svenom Ceferinom (list 44-45 spisa).

Slijedom izloženog, ocjena je suda kako je dokazima provedenim u postupku utvrđeno da je optuženik Sandro Ceferin s izravnom namjerom, kao roditelj protupravno, bez pravne osnove, zadržao mldb. dijete, onemogućivši majci, kojoj je povjereno odlukom suda, da živi s njim, ostvarivši time bitna subjektivna i objektivna obilježja kaznenog djela stavljenog mu na teret optužnicom ODO u Gospiću, s tim što je sud u činjeničnom opisu precizirao da je optuženik dijete odbio vratiti majci a ne kako se navodilo predati majci, čime se nije utjecalo na identitet optužbe i djela.

Prilikom odluke o vrsti i visini kazne, optuženiku je olakotnim cijenjena dosadašnja neosuđivanost, kao i da se sada, prema iskazu zz mldb. oštećenika, sve vezano uz kontakte i druženja oca i sina odvija u skladu sa pravomoćnom odlukom i sporazumom koji su postigli, da je optuženik dobar otac, dok posebne otegotne okolnosti nisu utvrđene.

Obzirom na visinu kazne propisane zakonom za kazneno djelo iz članka 174. stavak 1. i 2. KZ/11 te utvrđene olakotne i nepostojanje posebnih otegotnih okolnosti, optuženik je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, koja kazna se neće izvršiti ukoliko isti kroz vrijeme provjeravanja od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.
Naime, ocjena je suda da je osnovano očekivati da će se takvom vrstom i mjerom kazne kod do sada neosuđivanog optuženika u potpunosti ostvariti ciljevi specijalne prevencije, utjecajem na istoga da shvati kažnjivost svog postupanja i više se ne javi kao počinitelj kaznenog djela, uz istodobno postizanje primjerenog generalnopreventivnog učinka, utjecajem na svijest ostalih građana.

Imovinskopravni zahtjev prema optuženiku u postupku nije postavljen, pa o istome nije niti odlučivano.

Na temelju članka 148. stavak 1. ZKP/08 u svezi s člankom 145. stavak 2. točka 1. i 6. ZKP/08, optuženik je dužan nadoknaditi trošak kaznenog postupka, u vidu troškova svjedoka u iznosu od 712,00 kn (list 5, 83 i 95 spisa) te paušalne svote u iznosu od 1.000,00 kn, čija visina je određena prema složenosti i trajanju postupka te imovinskim prilikama optuženika, ukupno 1.712,00 kuna, koji trošak je dužan platiti u roku od 15 (petnaest) dana od pravomoćnosti presude, pod prijetnjom ovrhe.

U Gospiću 20. prosinca 2017.

Zapisničar:
Nevenka Šimić,v.r. Sutkinja za mladež:
Karmela Miškulin Banić,v.r.

UPUTA O PRAVU NA ŽALBU: Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana primitka prijepisa iste. Žalba se podnosi putem ovog suda u pisanom obliku i tri primjerka, a o istoj odlučuje Županijski sud.
Oštećenik može pobijati presudu zbog odluke suda o njegovim troškovima kaznenog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu (čl. 464. st. 4. ZKP/08).

DNA:
1. ODO u Gospiću, na broj: KMP-DO-47/2015
2. Optuženik Sandro Ceferin, Prelog, Miroslava Krleže 5
3. Zz mldb. ošt., Danijela Zoroja, Štefanec, Ludbreška 4
4. Centar za socijalnu skrb u Varaždinu – po pravomoćnosti


Za točnost otpravka-ovlašteni službenik

Nevenka Šimić
__________________________________________________________


Istaknuto na int. str. suda za Dragicu Božić i Stojana Božića 9. veljače 2018.

 


Republika Hrvatska
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzija Stepinca 3
53000 Gospić
Poslovni broj: 3Kov-54/2017-29U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

R J E Š E NJ E

Općinski sud u Gospiću, u optužnom vijeću sastavljenom od sudaca Karmele Miškulin Banić kao predsjednice optužnog vijeća, te Mirjane Kosanović i Snježane Pervan kao članova vijeća, uz sudjelovanje Nevenke Šimić kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv 1. okrivljenika Franje Hudorovića, OIB 07294248420, 2. okrivljenice Jadranke Hudorović, OIB 85924072297, 3. okrivljenice Sandre Hudorović, OIB 50355659632, 4. okrivljenice Darinke Ivanišević, OIB 35117628276, 5. okrivljenika Darka Ivaniševića, OIB 96674072005 i 6. okrivljenika Sanela Ramića, OIB 41859940057, zbog kaznenog djela iz članka 231. stavak 1. Kaznenog zakona, na sjednici vijeća održanoj 2. veljače 2018.

r i j e š i o j e

Na temelju članka 354. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 - dalje u tekstu: ZKP/08), potvrđuje se optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Gospiću broj K-DO-285/2016 od 20. travnja 2017., protiv 1. okrivljenika Franje Hudorovića, 2. okrivljene Jadranke Hudorović, 3. okrivljene Sandre Hudorović, 4. okrivljene Darinke Ivanišević, 5. okrivljenika Darka Ivaniševića i 6. okrivljenika Sanela Ramića, zbog kaznenog djela protiv imovine – razbojničkom krađom, opisanog i kažnjivog po članku 231. stavak 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - dalje u tekstu:KZ/11).

Obrazloženje


Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću, 21. travnja 2017., podiglo je kod ovog suda optužnicu poslovni broj K-DO-285/2016 od 20. travnja 2017., protiv 1. okrivljenika Franje Hudorovića i dr., zbog kaznenog djela iz članka 231. stavak 1. KZ/11.

U pravodobnom odgovoru na optužnicu, 2. okrivljena Jadranka Hudorović, po branitelju po službenoj dužnost, odvjetniku Silviju Petroviću iz Gospića, u bitnom ističe kako je u odnosu na istu proturječje između prikupljenih dokaza takvo da bi na raspravi bilo nemoguće izricanje osuđujuće presude, zbog čega se predlaže obustava kaznenog postupka u odnosu na 2. okrivljenu.

4.okrivljena Darinka Ivanišević, po braniteljici po službenoj dužnosti, odvjetnici Gordani Peraković-Turković iz Ogulina, u pravodobnom odgovoru na optužnicu, u bitnom ističe da se osporava činjenični navod iz optužnice koji se stavlja na teret 4. okrivljenoj odnosno da 4. okrivljena u cijelosti poriče da bi počinila kazneno djelo stavljeno joj na teret te da bi se postupanje okrivljene inkriminirane prilike moglo cijeniti samo činom samoobrane budući je oštećeni Stojan Božić te prilike prijetio nožem.

5.okrivljenik Darko Ivanišević, po branitelju Davoru Popoviću, odvjetniku iz Karlovca, u pravodobnom odgovoru na optužnicu, predlaže vraćanje optužnice tužitelju radi dodatnog ispitivanja svjedoka Vesne Šajnović i Marine Amić te provođenja dokazne radnje prepoznavanja, a podredno obustavu kaznenog postupka u odnosu na 5. okrivljenika zbog nedostatka dokaza da bi isti bio osnovano sumnjiv za djelo koje je predmet optužnice.

6.okrivljenik Sanel Ramić, po branitelju po službenoj dužnosti, odvjetniku Tihomiru Vojvodiću iz Gospića, u pravodobnom odgovoru na optužnicu, predlaže odbacivanje optužnice, ističući da se u konkretnom slučaju očito radi o građanskopravnom odnosu, jer da nema dokaza tko je bio ovlašten koristiti sporni voćnjak odnosno tko je vlasnik voćnjaka, te da svi naknadi ekscesi u kojima je došlo i do fizičkog sukoba nisu odlučni, već daje odlučna činjenica da li su okrivljenici ili oštećenici imali ovlaštenje za berbu šljiva.

Optužno vijeće pristupilo je ispitivanju optužnice određivanjem sjednice vijeća, koja je održana u odsutnosti uredno pozvanog ODO u Gospiću, uredno pozvane braniteljice 1. okrivljenika, odvjetnice Danijele Cvijanović iz Gospića, zatim 2. okr. Jadranke Hudorović i njenog branitelja, odvj. Silvija Petrovića iz Gospića, 3. okrivljene Sandre Hudorović i njezine braniteljice, odvj. Katice Kovačević iz Gospića, 4. okrivljene Darinke Ivanišević i 5. okrivljenog Darka Ivaniševića te 1. okrivljenika Franje Hudorovića i 6. okrivljenika Sanela Ramića, koji nisu izvijestili sud o promjeni adrese, kao niti oštećenici Dragica i Stojan Božić.

Sjednici nazočna braniteljica 4. okrivljenice po službenoj dužnosti, odvjetnica Gordana Peraković – Turković je iskazala kako u cijelosti ostaje kod pisanog odgovora na optužnicu te da 4. okrivljena u cijelosti poriče počinjenje kaznenog djela stavljenog joj na teret optužnicom.
Nazočni branitelj 5. okrivljenika Darka Ivaniševića, odvjetnik Davor Popović iz Karlovca je iskazao kako u cijelosti ostaje kod pisanog odgovora na optužnicu, kao i kod prijedloga da vijeće optužnicu vrati tužitelju radi dopune, provođenjem dokaznih radnji predloženih i obrazloženih u odgovoru na optužnicu, odnosno podredno da vijeće obustavi kazneni postupak u odnosu na 5. okrivljenika Darka Ivaniševića, temeljem čl. 355. stavak 1. točka 4. ZKP/08.

Optužnica se cijeni osnovanom.

Ispitujući optužnicu optužno vijeće je cijenilo da su ispunjene procesnopravne i materijalnopravne pretpostavke za podizanje optužnice odnosno da postoji osnovana sumnja, potkrijepljena dokazima, protiv 1. okrivljenika Franje Hudorovića, 2. okrivljene Jadranke Hudorović, 3. okrivljene Sandre Hudorović, 4. okrivljene Darinke Ivanišević, 5. okrivljenog Darka Ivaniševića i 6. okrivljenog Sanela Ramića kao počinitelja kaznenog djela iz članka 231. stavak 1. KZ/11.

Naime, osnovana sumnja pretpostavlja postojanje vjerojatnosti višeg stupnja da je počinjeno kazneno djelo i tko je njegov počinitelj, odnosno dokazi na kojima se temelji optužnica moraju potkrijepiti postojanje osnovane sumnje, pri čemu dokazi ne moraju biti toliko pouzdani da se može izvesti meritoran zaključak da su okrivljenici počinili kazneno djelo, budući o tome odlučuje sud na raspravi nakon kontradiktorno provedenog postupka.

Slijedom izloženog, cijeneći dokaze na kojima se temelji optužnica ODO u Gospiću posl.br. K-DO-285/2016 od 20. travnja 2017., u vidu liječničke dokumentacije za žrtvu Stojana Božića, zapisnika o ispitivanju žrtava Dragice Božić i Stojana Božića, zapisnika o ispitivanju svjedoka Vesne Šajnović, Marine Amić, Zorice Božić, Boška Ivaniševića te zapisnika o prvom ispitivanju 1. - 6. okrivljenika, posebice zapisnika o ispitivanju 6. okrivljenika Sanela Ramića, vijeće nalazi da iz istih proizlazi postojanje takve osnovane sumnje, a da li su 1., 2., 3., 4., 5., i 6. okrivljenici počinili na teret im stavljeno kazneno djelo i to upravo na način kako im je stavljeno na teret činjeničnim opisom djela i da li se radi upravo o navedenoj pravnoj kvalifikaciji, za koju sud nije vezan, cijeniti će raspravi sud nakon provedene rasprave.

Dakle, vijeće je cijenilo kako je optužnica propisno sastavljena, sukladno odredbi članka 342. ZKP/08, da ne postoje razlozi iz članka 355. ZKP/08 za obustavu kaznenog postupka, niti nedostaci iz članka 356. stavak 1. ZKP/08, na način da činjenični opis djela ne proizlazi iz ranije pribavljenih dokaza ili da je potrebno bolje razjašnjenje stvari, pa je optužnicu potvrdilo i odlučilo kao u izreci, a nakon provedene rasprave i brižljive ocjene kontradiktorno provedenih dokaza, uslijediti će meritorna odluka suda o odlučnim činjenicama odnosno o kaznenoj odgovornosti 1. do 6. okrivljenika.

U Gospiću 2. veljače 2018.

Zapisničar

Nevenka Šimić,v.r. Predsjednica optužnog vijeća

Karmela Miškulin Banić,v.r.

POUKA O PRAVU NA ŽALBU: Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena (čl. 491. st. 2. ZKP/08).

DNA:
1. ODO u Gospiću, na broj: K-DO-285/2016
2. 1.okr. Franjo Hudorović, Škare 51, Otočac
3. Braniteljica 1. okr., odvj. Danijela Cvijanović, Gospić, Popa F. Biničkog 4
4. 2. okr. Jadranka Hudorović, Perušić, Sajmište 10
5. Branitelj 2. okr., odvj. Silvije Petrović, Gospić, 118. brigade HV broj 1
6. 3. okr. Sandra Hudorović, Gornje Vrhovine 165
7. Braniteljica 3. okr., odvj. Katica Kovačević, Gospić, E. Kvaternika 7
8. 4. okr. Darinka Ivanišević, Perušić, Studenačka 8a
9. Braniteljica 4. okr., odvj. Gordana Peraković-Turković, Otočac, B. Kašića 4
10. 5. okr. Darko Ivanišević, Perušić, Studenačka 8a
11.Branitelj 5. okr., odvj. Davor Popović, Karlovac, Kralja Tomislava 6
12. 6. okr. Sanel Ramić, Zapolje Brodsko 11
13. Branitelj 6 okr., odvj. Tihomir Vojvodić, Gospić, Kaniška 15
14. Ošt. Dragica Božić, Otočac, Škare 172 Za točnost otpravka – ovlašteni službenik
15. Ošt. Stojan Božić, Otočac, Škare 172 Nevenka Šimić

_________________________________________________