Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dan otvorenih vrata 2018.
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
DOKUMENTI
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Registar ugovora
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Godišnji raspored poslova za 2016. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD GOSPIĆ
SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 06 Su-3974/2015
U Gospiću, 27. studeni 2015. 


              Općinski sud u Gospiću, po Predsjedniku suda Tatjani Radaković Bašić, temeljem čl. 22. – 23. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/14 i 49/14), nakon pribavljenog mišljenja sa sjednice svih sudaca i sudskih savjetnika, dana 27. studenog 2015. godine, donosi


                                  GODIŠNJI RASPORED POSLOVA ZA 2016. 
                                         U OPĆINSKOM SUDU U GOSPIĆU


1. U Općinskom sudu Gospiću poslovi će se obavljati u referadama slijedećih oznaka:

Referada I. – Sudac Ivan Garić
Referada III. – Sudac Karmela Miškulin Banić
Referada IV. – Sudac Slavka Nikšić
Referada VI. – Sudac Snježana Pervan
Referada VII. – Sudac Tatjana Radaković-Bašić – Predsjednik suda
Referada VIII. – Sudac Veljko Čađenović
Referada X. – Sudski savjetnik Maja Tomljanović
Referada XI. – Sudski savjetnik Nena Žigić
Referada XII. – Sudac Dubravka Rukavina
Referada XIII. – Sudac Mirjana Kosanović

Zamjenica Predsjednice suda TATJANE RADAKOVIĆ BAŠIĆ,
- Sudac KARMELA MIŠKULIN BANIĆ – ref. III.

Glasnogovornik Općinskog suda Gospić
- sudac SNJEŽANA PERVAN – ref. VI.

2. ADMINISTRATORI E-SPIS SUSTAVA
- Zlatko Galetić i Jelena Brkljačić

Dodjela novih predmeta u rad sucima i sudskim savjetnicima vrši se kroz algoritam za dodjelu predmeta koji je sastavi dio aplikacije e-Spis automatski (nasumice) nakon što u karticu predmeta budu upisani osnovni podaci o predmetu.

3. KAZNENI ODJEL
1. Sudac Ivan Garić – ref. I.
2. Sudac Dubravka Rukavina - ref. XII.
3. Sudac Karmela Miškulin Banić – predsjednik kaznenog odjela - ref. III.

Referada I.
- kazneni predmeti iz grupe A, B, C i D
- predmeti iz upisnika „Kv“ oznake D, osim predmeta koji se odnose na prigovore protiv optužnica dodijeljenih u rad suca Ivana Garića
- predmeti iz upisnika „Km“ oznake A, B i C
- predmeti iz upisnika „IkZN“ i „IkROD“
- predmeti iz upisnika „Kr“
- predmeti iz upisnika „Kov“ (optužno vijeće) u smislu novog Zakona o kaznenom postupku

Referada III.
- kazneni predmeti iz grupe A, B, C i D
- predmeti iz upisnika „Kv“ oznake D, osim predmeta koji se odnose na prigovore protiv optužnica dodijeljenih u rad suca Karmele Miškulin Banić
- predmeti iz upisnika „Km“ oznake A, B i C
- predmeti iz upisnika „IkZN“ i „IkROD“
- predmeti iz upisnika „Kov“ (optužno vijeće) u smislu novog Zakona o kaznenom postupku
- predmeti iz upisnika „Kr“

Referada XII.
- kazneni predmeti iz grupe A, B, C i D
- predmeti iz upisnika „Kv“ oznake D, osim predmeta koji se odnose na prigovore protiv optužnica dodijeljenih u rad suca Dubravke Rukavina
- predmeti iz upisnika „Km“ oznake A, B i C
- predmeti iz upisnika „IkZN“ i „IkROD“
- predmeti iz upisnika „Kov“ (optužno vijeće) u smislu novog Zakona o kaznenom postupku
- predmeti iz upisnika „Kr“

4. SUCI ZA MLADEŽ, PREDSJEDNICI VANRASPRAVNOG VIJEĆA I VANRASPRAVNOG VIJEĆA ZA MLADEŽ I PREDSJEDNICI OPTUŽNOG VIJEĆA, TE ČLANOVI ISTIH

1. Sudac Karmela Miškulin Banić
2. Sudac Ivan Garić
3. Sudac Dubravka Rukavina

5. ČLANOVI VANRASPRAVNOG VIJEĆA, VANRASPRAVNOG VIJEĆA ZA MLADEŽ I OPTUŽNOG VIJEĆA

1. Sudac Slavka Nikšić
2. Sudac Veljko Čađenović
3. Sudac Snježana Pervan
4. Sudac Tatjana Radaković Bašić
5. Sudac Mirjana Kosanović

6. GRAĐANSKI ODJEL

PREDSJEDNIK ODJELA, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ODJELA, SUCI,
SUDSKI SAVJETNICI I BROJEVI REFERADA

1. Sudac Slavka Nikšić – predsjednik građanskog odjela - referada IV.
2. Sudac Veljko Čađenović – referada VIII.
3. Sudac Snježana Pervan – referada VI.
4. Sudac Tatjana Radaković Bašić – Predsjednik suda - referada VII.
5. Sudac Mirjana Kosanović– referada XIII.
6. Sudski savjetnik Maja Tomljanović – referada X.
7. Sudski savjetnik Nena Žigić – referada XI.


RASPORED PREDMETA
Predmeti u radu pred Općinskim sudom u Gospiću, a sukladno verificiranim šifrarnicima vrsta sudskih predmeta, raspoređuju se prema algoritmu e - spisa kako slijedi:

Referada IV.
- zadužuje se s novim „P“ predmetima
- grupa A obiteljski i statusnim predmetima
- grupa B - sporovi iz nasljeđivanja
- grupa C – sporovi iz stvarnog prava (brisovne tužbe, predaja – povrat, služnost, smetanja posjeda, pravo vlasništva, ostalo
- grupa D – sporovi po osnovi ugovora i pravnih poslova
- (obvezno - isplata, obvezno - ništetnost, obvezno - ostalo, obvezno - pobijanje, obvezno – poništenje /pobojnost)
- grupa E – sporovi iz stambenih odnosa
- grupa F – sporovi o naknade štete
- grupa G – sporovi iz radnih odnosa – prava iz kolektivnih ugovora
- grupa H – radno – mobbing
- zadužuje se s novim „Povrv“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „Pl“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „R1“ predmetima
- grupa B – uređenje suvlasničkih odnosa, međa i nužnih prolaza, razvrgnuća suvlasničke zajednice
- grupa C – obiteljsko – izvanparnično
- sastava oporuke i ovjera ugovora o doživotnom uzdržavanju
- zadužuje se predmetima iz upisnika „Ovr“
- ovrha – obiteljski odnosi; predaja /oduzimanje djeteta
- predmeti ovršnog vijeća
- zemljišnoknjižni sudac sa područja Zemljišnoknjižnog odjela Otočac (mentor ovlaštenim z.k. referentima zk. odjela Otočac i savjetnici u provođenju pojedinačnih ispravnih postupaka)

Referada VI.
- zadužuje se s novim „P“ predmetima
- grupa A - obiteljski i statusni predmeti
- grupa B - sporovi iz nasljeđivanja
- grupa C - sporovi iz stvarnog prava
(brisovne tužbe, predaja – povrat, služnost, smetanja posjeda, pravo vlasništva, ostalo
- grupa D – sporovi po osnovi ugovora i pravnih poslova
- (obvezno - isplata, obvezno - ništetnost, obvezno - ostalo, obvezno - pobijanje, obvezno – poništenje /pobojnost)
- grupa E – sporovi iz stambenih odnosa
- grupa F – sporovi o naknade štete
- grupa G – sporovi iz radnih odnosa – prava iz kolektivnih ugovora
- grupa H – radno – mobbing
- zadužuje se s novim „Povrv“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „Pl“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „R1“ predmetima
- grupa B – uređenje suvlasničkih odnosa, međa i nužnih prolaza, razvrgnuća suvlasničke zajednice
- grupa C – obiteljsko – izvanparnično
- sastava oporuke i ovjera ugovora o doživotnom uzdržavanju
- zadužuje se predmetima iz upisnika „Ovr“
- ovrha – obiteljski odnosi; predaja / oduzimanje djeteta
- predmeti ovršnog vijeća
- upisnik „Mir“

Referada VII.
- zadužuje se s novim „P“ predmetima
- grupa A - obiteljskim i statusnim predmetima
- grupa B - sporovi iz nasljeđivanja
- grupa C - sporovi iz stvarnog prava
(brisovne tužbe, predaja – povrat, služnost, smetanja posjeda, pravo vlasništva, ostalo
- grupa D - sporovi po osnovi ugovora i pravnih poslova
(obvezno-isplata, obvezno-ništetnost, obvezno- ostalo, obvezno – pobijanje, obvezno – poništenje / pobojnost)
- grupa E - sporovi iz stambenih odnosa
- grupa F - sporovi o naknade štete
- grupa G - sporovi iz radnih odnosa – prava iz kolektivnih ugovora
- grupa H - radno – mobbing
- zadužuje se s novim „Povrv“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „Pl“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „R1“ predmetima
- grupa B - uređenje suvlasničkih odnosa, međa i nužnih prolaza, razvrgnuća suvlasničke zajednice
- grupa C - obiteljsko – izvanparnično
- sastava oporuke i ovjera ugovora o doživotnom uzdržavanju
- upisnik „Mir“
- zemljišnoknjižni sudac sa područja Zemljišnoknjižnog odjela Gospić (mentor ovlaštenim z.k. referentima zk. odjela Gospić)
- zadužuje se da novim Su- predmetima
- ovjere
- zadužuje se s „Gzp“ i „Kzp“ predmetima
- zadužuje se s „Su Ik“ predmetima

Referada VIII.
- zadužuje se s novim „P“ predmetima
- grupa A - obiteljskim i statusnim predmetima
- grupa B - sporovi iz nasljeđivanja
- grupa C – sporovi iz stvarnog prava
(brisovne tužbe, predaja – povrat, služnost, smetanja posjeda, pravo vlasništva, ostalo
- grupa D – sporovi po osnovi ugovora i pravnih poslova
(obvezno - isplata, obvezno - ništetnost, obvezno - ostalo, obvezno - pobijanje, obvezno – poništenje /pobojnost)
- grupa E – sporovi iz stambenih odnosa
- grupa F – sporovi o naknade štete
- grupa G – sporovi iz radnih odnosa – prava iz kolektivnih ugovora
- grupa H – radno – mobbing
- zadužuje se s novim „Povrv“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „Pl“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „R1“ predmetima
- grupa B – uređenje suvlasničkih odnosa, međa i nužnih prolaza, razvrgnuća suvlasničke zajednice
- grupa C – obiteljsko – izvanparnično
- sastava oporuke i ovjera ugovora o doživotnom uzdržavanju
- zadužuje se predmetima iz upisnika „Ovr“
- ovrha – obiteljski odnosi; predaja /oduzimanje djeteta
- predmeti ovršnog vijeća
- zemljišnoknjižni sudac sa područja Zemljišnoknjižnog odjela Korenica (mentor ovlaštenim z.k. referentima zk. odjela Korenica u provođenju pojedinačnih ispravnih postupaka)

Referada X.
- zadužuje se svim „Povrv“ i „Pl“ predmetima u kojima je v.p.s. do 100.000,00 kn prema algoritmu e – spisa
- zadužuje se sa predmetima iz upisnika „O“, prema algoritmu e-spisa (mentor sudac Slavka Nikšić)
- zadužuje se novim predmetima iz upisnika „R1“
- grupa A (dokazivanje smrti – proglašenje za umrlog, nasljednička izjava, osiguranje dokaza, osnivanje sudskog pologa, amortizacija isprava, pohrana oporuke, postavljanje lovca, priznanje strane sudske odluke, pružanje međunarodne pravne pomoći, pružanje pravne pomoći)
- grupa F – osnivanje sudskog pologa
- zadužuje se sa „R2“ predmetima
- zadužuje se predmetima iz upisnika „Ovr“ oznake A ovrhe na nekretninama
- ovršnim predmetima grupa A - ovrha radi naplate novčane tražbine – (ovrha na motornom vozilu, ovrha na novčanoj tražbini, ovrha na pokretninama, ovrha na vrijednosnom papiru)
- grupa A - ovrha na nekretninama
- grupa B – ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine (ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili ne činjenje)
- grupa B – ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine radi ispražnjenja i predaje nekretnine
- grupa C – osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, osiguranje na temelju sporazuma stranaka, ovrha radi vraćanja na rad odnosno u službu
- grupa C - osiguranje privremenim mjerama i ostalo osiguranje (prethodnim mjerama i osiguranje prethodnom ovrhom) bez obzira na vrijednost predmeta spora
- zadužuju se „Ovrv“ predmetima
- ovrha radi predaje i isporuke pokretnina i nekretnina
- ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnina
- ne zadužuje se novim predmetima pojedinačnog ispravnog postupka, u radu ostaju neriješeni predmeti zemljišnoknjižnog odjela Otočac i ½ dijela pojedinačnih ispravnih postupaka iz Zk. odjela Gračac (mentor sudac Mirjana Kosanović)
- zadužuje se RZ-predmetima povezivanja zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora

Referada XI.
- zadužuje se svim „Povrv“ i „Pl“ predmetima u kojima je v.p.s. do 100.000,00 kn prema algoritmu e - spisa
- zadužuje se sa predmetima iz upisnika „O“, prema algoritmu e-spisa (mentor sudac Mirjana Kosanović)
- zadužuje se novim predmetima iz upisnika „R1“
- grupa A (dokazivanje smrti – proglašenje za umrlog, nasljednička izjava, osiguranje dokaza, osnivanje sudskog pologa, amortizacija isprava, pohrana oporuke, postavljanje lovca, priznanje strane sudske odluke, pružanje međunarodne pravne pomoći, pružanje pravne pomoći)
- grupa F – osnivanje sudskog pologa
- zadužuje se sa „R2“ predmetima
- zadužuje se predmetima iz upisnika „Ovr“ oznake A ovrhe na nekretninama
- ovršnim predmetima grupa A - ovrha radi naplate novčane tražbine – (ovrha na motornom vozilu, ovrha na novčanoj tražbini, ovrha na pokretninama, ovrha na vrijednosnom papiru)
- grupa A - ovrha na nekretninama
- grupa B – ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine (ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili ne činjenje)
- grupa B – ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine radi ispražnjenja i predaje nekretnine
- grupa C – osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, osiguranje na temelju sporazuma stranaka, ovrha radi vraćanja na rad odnosno u službu
- grupa C - osiguranje privremenim mjerama i ostalo osiguranje (prethodnim mjerama i osiguranje prethodnom ovrhom) bez obzira na vrijednost predmeta spora
- zadužuju se „Ovrv“ predmetima
- ovrha radi predaje i isporuke pokretnina i nekretnina
- ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnina

Referada XIII.
- zadužuje se s novim „P“ predmetima
- grupa A obiteljski i statusnim predmetima
- grupa B - sporovi iz nasljeđivanja
- grupa C – sporovi iz stvarnog prava
(brisovne tužbe, predaja – povrat, služnost, smetanja posjeda, pravo vlasništva, ostalo
- grupa D – sporovi po osnovi ugovora i pravnih poslova
(obvezno - isplata, obvezno - ništetnost, obvezno - ostalo, obvezno - pobijanje, obvezno – poništenje /pobojnost)
- grupa E – sporovi iz stambenih odnosa
- grupa F – sporovi o naknade štete
- grupa G – sporovi iz radnih odnosa – prava iz kolektivnih ugovora
- grupa H – radno – mobbing
- zadužuje se s novim „Povrv“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „Pl“ predmetima u kojima je v.p.s. iznad 100.000,00 kn
- zadužuje se s novim „R1“ predmetima
- grupa B – uređenje suvlasničkih odnosa, međa i nužnih prolaza, razvrgnuća suvlasničke zajednice
- grupa C – obiteljsko – izvanparnično
- sastava oporuke i ovjera ugovora o doživotnom uzdržavanju
- zadužuje se predmetima iz upisnika „Ovr“
- ovrha – obiteljski odnosi; predaja / oduzimanje djeteta
- predmeti ovršnog vijeća
- zemljišnoknjižni sudac sa područja Zemljišnoknjižnog odjela Gračac (mentor ovlaštenim z.k. referentima zk. odjela Gračac i savjetnici u provođenju pojedinačnih ispravnih postupaka)


7. SUDSKI SAVJETNICI I MENTORI

Sudska savjetnica Maja Tomljanović
Temeljem čl. 191. st. 3. Zakona o zemljišnim knjigama ovlašćuje se sudska savjetnica Maja Tomljanović za provođenje rasprave za ispravak u Zk. odjelu Otočac.
Sudskoj savjetnici Maji Tomljanović mentor je sudac Slavka Nikšić u zemljišnoknjižnim predmetima s područja Zk. odjela Otočac, a u zemljišnoknjižnim predmetima s područja Gračac i Donji Lapac, sudac Mirjana Kosanović.

Sudska savjetnica Nena Žigić
Sudskoj savjetnici Neni Žigić mentor je sudac Mirjana Kosanović.

8. OSLOBOĐENJE OD SUDAČKE NORME
Predsjedniku suda Tatjani Radaković Bašić umanjuje se obavljanje sudačke dužnosti i to za 30% (čl. 8. Okvirnih mjerila).

Zamjeniku predsjednika suda sucu Karmeli Miškulin Banić umanjuje se sudačka dužnost za 10% (čl. 10. Okvirnih mjerila).

Sucu Slavki Nikšić umanjuje se sudačka dužnost kao mentor sudskoj savjetnici sudskoj savjetnici Maji Tomljanović 10% (čl. 5. Okvirnih mjerila).

Sucu Mirjani Kosanović umanjuje se sudačka dužnost kao mentor sudskoj savjetnici sudskoj savjetnici Neni Žigić 10% (čl. 5. Okvirnih mjerila).

9. SJEDNICE GRAĐANSKOG I KAZNENOG ODJELA
Sjednice građanskog odjela održavat će se jednom mjesečno po prethodnoj obavijesti predsjednika Građanskog odjela, te svaki puta kada se za to ukaže potreba.

10. MIRENJE PRED SUDOVIMA
Suci za mirenje su Tatjana Radaković Bašić i Snježana Pervan.
11. RASPORED SUDSKIH ZAPISNIČARA

REFERADA SUDSKI ZAPISNIČAR

Referada I Gordana Gugić
Referada III Nevenka Šimić
Referada IV Anđelka Krznarić
Referada VI Maria Šaban
Referada VII Ljiljana Račić
Referada VIII Ankica Orešković
Referada X Kristina Bradarić
Referada XI Sanjica Janković
Referada XII Mandica Podnar Busija
Referada XIII Marijana Marinić


12. UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE
Državni službenici JELENA BRKLJAČIĆ i ZLATKO GALETIĆ (arhiva) upravljaju odjelom sudske pisarnice, skrbe za provođenje i uredno obavljanje poslova, vrše nadzor nad radom upisničara, zapisničara i dostavljača, te vode upisnike „Kr“, Kr-2“, „Ov-H“, otvaraju i zaprimaju poštu, podneske predane neposredno po strankama i odvjetnicima, obavljaju poslove izdavanja uvjerenja da nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu niti izrečena presuda za kaznena djela za koje je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna, vode evidenciju o sudskoj statistici te administratora e-spisa.
Državna službenica JELENA BRKLJAČIĆ vodi upisnik Mir.
Državna službenica DALIBORKA OGNJENOVIĆ pomaže u radu sudske pisarnice te se raspoređuje za potrebe arhive.


13. UPRAVITELJ PISARNICE SUDSKE UPRAVE
Državni službenik IVANKA TRAMOŠLJIKA obavlja poslove upravitelja pisarnice sudske uprave, u čemu joj pomaže službenik SANDRA PRPIĆ, te vodi upisnike „Su“, „Su Ik“, vodi popis sudaca porotnika i vrši poziv istih, čuva izdvojene dokaze, vodi evidenciju o zaprimljenim i pohranjenim dokazima, čuva prijedlog sporazuma stranaka od kojeg su stranke odustale, ukoliko se svjedoci ili vještaci ne odazovu na poziv stranke nakon što stranka predoči dokaz o sadržaju i uručenju poziva izdaje sudski poziv s upozorenjem o posljedicama nedolaska, sukladno odredbama novoga ZKP-a koji poslovi su predviđeni za tajnika suda; u slučaju spriječenosti mijenjaju je Jelena Brkljačić, Zlatko Galetić i Sandra Prpić.
Državni službenik IVANKA TRAMOŠLJIKA obavlja poslove službenika za informiranje, u čemu je mijenja službenik SANDRA PRPIĆ.

14. PISARNICE I UPISNIČARI

KAZNENA PISARNICA
Administrativni referenti – upisničari LUCIJA BUŠLJETA i KATICA KOSTELAC vode upisnike „K“, „Km“, „Kv“ i „Kov“ sa pripadajućim imenicima i očevidnicima, vode upisnike „Kovm", "Kzd", "Kmp", "Kim", "Krm", "Kvm" i „KOP“, obavljati će poslove naplate sudske pristojbe, naplate novčanih kazni i paušala, nadziranja otpremanja sudskih poziva, odluka i dopisa, provjeravanja da li su uredno dostavljeni, u slučaju potrebe nalažu novu otpremu, o nedostacima otpreme i dostavljanju dopisa izvještavaju raspravnog suca radi poduzimanja potrebnih mjera, otprema II-stupanjskih odluka, te obavljaju ostale poslove sukladno Sudskom poslovniku.


PARNIČNA PISARNICA
Administrativni referenti – upisničari VESNA JURČIĆ, ZORA MARUŠIĆ i GORDANA PEŠUT vode upisnike „P“, "P Ob", "P-eu", "Pl", "Pn", "Povrv", "Pr", "Ps" i "Psp" sa pripadajućim imenicima i očevidnicima, obavljati će poslove naplate sudske pristojbe, nadziranja otpremanja sudskih poziva, odluka i dopisa, provjeravanja da li su uredno dostavljeni, u slučaju potrebe nalažu novu otpremu, o nedostacima otpreme i dostavljanju dopisa izvještavaju raspravnog suca radi poduzimanja potrebnih mjera, otprema II-stupanjskih odluka, te obavljaju ostale poslove sukladno Sudskom poslovniku.

IZVANPARNIČNA PISARNICA
Administrativni referent – upisničar JAGODA KUKURUZOVIĆ vodi upisnik „O“ sa pripadajućim imenicima i očevidnicima, obavljati će poslove naplate sudske pristojbe, poslove nadziranja, otpremanja sudskih poziva, odluka i dopisa, provjeravanja da li su uredno dostavljeni, u slučaju potrebe nalažu novu otpremu, o nedostacima otpreme i dostavljanju dopisa izvještavaju raspravnog suca radi poduzimanja potrebnih mjera, otprema II-stupanjskih odluka, te obavljaju ostale poslove sukladno Sudskom poslovniku.

Administrativni referent – upisničar JASNA BOBIĆ vodi upisnik „R1“, „R2“, "R1-Ob", "R1-eu","Pom" i "Pom-eu", sa pripadajućim imenicima i očevidnicima, obavljati će poslove naplate sudske pristojbe, nadziranja i otpremanja sudskih poziva, odluka i dopisa, provjeravanja da li su uredno dostavljeni, u slučaju potrebe nalažu novu otpremu, o nedostacima otpreme i dostavljanju dopisa izvještavaju raspravnog suca radi poduzimanja potrebnih mjera, otprema II-stupanjskih odluka, te obavljaju ostale poslove sukladno Sudskom poslovniku.

Administrativni referenti - upisničari JAGA IVKOVIĆ i MARIJA POTNAR vode upisnike „OV“, „Ovr“ , „Ovrv“ i "Ovr-eu" sa pripadajućim imenicima i očevidnicima, obavljati će poslove naplate sudske pristojbe, poslove nadziranja otpremanja sudskih poziva, odluka i dopisa, provjeravanja da li su uredno dostavljeni, u slučaju potrebe nalažu novu otpremu, o nedostacima otpreme i dostavljanju dopisa izvještavaju raspravnog suca radi poduzimanja potrebnih mjera, otprema II-stupanjskih odluka, te obavljaju ostale poslove sukladno Sudskom poslovniku.

15. OSTALI UPISNICI
Državni službenik IVANKA TRAMOŠLJIKA vodi upisnike „Ik-ROD“ i „Ik ZN“ sa pripadajućim imenicima i očevidnicima, Su Gzp i Su Kzp.

16. SUDSKI REFERENTI – OVRŠITELJI
Administrativni referenti – upisničari JASNA BOBIĆ i JAGA IVKOVIĆ obavljat će poslove sudskog ovršitelja.

17. OSTALO
Sudska službenica MIRJANA BOŠNJAK obavlja poslove arhive i Zk-odjel sa sjedištem u Gračacu. Državni službenik MIRELA KREŠIĆ - porodni dopust, mijenja je državna službenica MARIJA MUHAR.18. FINANCIJSKO – MATERIJALNO POSLOVANJE
Poslove financijskog-materijalnog poslovanja, kao i poslove vođenja "Pi" upisnika, obavljat će voditelj ANKA ČULJAT i računovodstveni referent, financijski knjigovođa MARTINA KOVAČEVIĆ.

19. ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJELI – KOORDINATOR ANKA OSMOKROVIĆ

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GOSPIĆU
Voditelj ANKA OSMOKROVIĆ
Upravlja radom i organizira rad, vodi radne sastanke, daje upute za rad, prati propise, kontrolira i potpisuje otpravak pošte, vrši podjelu predmeta, izrađuje statistike po zahtjevu.
Anka Osmokrović određena je koordinatorom zemljišno-knjižnih odjela Općinskog suda u Gospiću.
U slučaju spriječenosti zamjenjuje je MANDICA KOSOVIĆ.

Ovlašteni zemljišno-knjižni referenti ANKA OSMOKROVIĆ i MANDICA KOSOVIĆ samostalno donose rješenja čiji nacrt sačinjavaju osobno i po zemljišno-knjižnim referentima, provode rješenja u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrše prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavljaju poslove verifikacije u EOP prepisanih z.k.uložaka, sačinjavaju potvrde, z.k. izvatke, primaju stranke, a po potrebi obavljaju druge poslove koje im se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda ili voditelja z.k. odjela.

Viši ovlašteni zemljišno-knjižni referent DIJANA SMOLČIĆ

Zemljišno-knjižni referenti MIRIJANA BUTORAC i MARIJA STARČEVIĆ
Viši zemljišno-knjižni referent i zemljišno-knjižni referenti u okviru poslova u gruntovnici sačinjavaju nacrte zemljišno-knjižnih odluka o kojima će rješavati ovlašteni zemljišno-knjižni referenti, potpisana rješenja provode u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrše prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavljaju poslove verifikacije, sačinjavaju potvrde i z.k. izvatke, primaju stranke, a prema potrebi obavljaju druge poslove koje ime se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda ili voditelja z.k. odjela.

Zemljišnoknjižni sudac Tatjana Radaković Bašić.

Državna službenica SLAVICA KOVAČEVIĆ vrši otpremanje rješenja, ulaganje u zbirku isprava, ulaganje dostavnica, utvrđivanje pravomoćnosti na rješenjima i ulaganje pravomoćnih spisa (do donošenja posebnog rješenja o rasporedu temeljem pravilnika o sistematizaciji).

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GRAČACU
Voditelj ANA KOŠOROG ŠULENTIĆ
Upravlja radom i organizira rad, daje upute za rad, prati propise, kontrolira i potpisuje otpravak pošte, vrši podjelu predmeta, izrađuje statistike po zahtjevu.

Ovlašteni zemljišno-knjižni referent ANA KOŠOROG ŠULENTIĆ samostalno donosi rješenja čiji nacrt sačinjavaju osobno i po zemljišno-knjižnim referentima, provodi rješenja u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrši prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavlja poslove verifikacije u EOP prepisanih z.k.uložaka, sačinjavaju potvrde, z.k. izvatke, prima stranke, a po potrebi obavljaju druge poslove koje joj se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda.
U slučaju spriječenosti zamjenjuje je MARIJA ŽUPAN.

Ovlašteni zemljišno-knjižni referenti ŽUPAN MARIJA samostalno donosi rješenja čiji nacrt sačinjavaju osobno i po zemljišno-knjižnim referentima, provodi rješenja u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrši prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavlja poslove verifikacije u EOP prepisanih z.k.uložaka, sačinjavaju potvrde, z.k. izvatke, prima stranke, a po potrebi obavljaju druge poslove koje joj se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda ili voditelja z.k. odjela.

Zemljišnoknjižni sudac Mirjana Kosanović.

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U KORENICI
Voditelj MIRA PERŠA.
Upravlja radom i organizira rad, vodi radne sastanke, daje upute za rad, prati propise, kontrolira i potpisuje otpravak pošte, vrši podjelu predmeta, izrađuje statistike po zahtjevu. Ovlašteni zemljišno-knjižni referent Mira Perša samostalno donosi rješenja čiji nacrt sačinjava osobno i po zemljišno-knjižnim referentima, provodi rješenja u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrši prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavljaju poslove verifikacije u EOP prepisanih z.k.uložaka, sačinjava potvrde, z.k. izvatke, prima stranke, a po potrebi obavlja druge poslove koji joj se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda.
Ovlašteni zemljišno-knjižni referent IVKA BUJDO samostalno donosi rješenja čiji nacrt sačinjava osobno, provodi rješenja u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrši prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavlja poslove verifikacije u EOP prepisanih z.k.uložaka, sačinjava potvrde, z.k. izvatke, prima stranke, a po potrebi obavlja druge poslove koji joj se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda ili voditelja zk-odjela.
Zemljišnoknjižni referent SNJEŽANA PERNAR u okviru poslova u gruntovnici sačinjava nacrte zemljišno-knjižnih odluka o kojima će rješavati ovlašteni zemljišno-knjižni referenti, potpisana rješenja provode u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrši prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavlja poslove verifikacije, sačinjava potvrde i z.k. izvatke, prima stranke, vrši otpremanje rješenja, ulaganje u zbirku isprava, ulaganje dostavnica, utvrđivanje pravomoćnosti na rješenjima i ulaganje pravomoćnih spisa, a prema potrebi obavlja druge poslove koje joj se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda ili voditelja z.k. odjela.
Zemljišnoknjižni sudac Veljko Čađenović.

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U DONJEM LAPCU (za stranke radi srijedom)
Voditelj MIRA PERŠA.
Ovlašteni zemljišno-knjižni referent MIRA PERŠA samostalno donosi rješenja čiji nacrt sačinjava osobno, provodi rješenja u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrši prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavlja poslove verifikacije u EOP prepisanih z.k.uložaka, sačinjava potvrde, z.k. izvatke, prima stranke, a po potrebi obavljaju druge poslove koje joj se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda.
U slučaju spriječenosti mijenja je državni službenik IVKA BUJDO.
Provodi rasprave u postupku osnivanja zemljišne knjige k.o. Boričevac uz nadzor z.k. suca Mirjane Kosanović, a koje rasprave se provode u Zk-odjelu Korenica.
ANA MANOJLOVIĆ srijedom obavlja poslove dostavljača i održavanja čistoće u Zk-odjelu Donji Lapac.
Zemljišnoknjižni sudac Mirjana Kosanović.

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U OTOČCU
Voditelj JADRANKA MATASIĆ
Upravlja radom i organizira rad, vodi radne sastanke, daje upute za rad, prati propise, kontrolira i potpisuje otpravak pošte, vrši podjelu predmeta, izrađuje statistike po zahtjevu.
U slučaju spriječenosti zamjenjuje je MANDA LADIŠIĆ.
Ovlašteni zemljišno-knjižni referenti JADRANKA MATASIĆ i MANDA LADIŠIĆ samostalno donose rješenja čiji nacrt sačinjavaju osobno i po zemljišno-knjižnim referentima, provode rješenja u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrše prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavljaju poslove verifikacije u EOP prepisanih z.k.uložaka, sačinjavaju
potvrde, z.k. izvatke, primaju stranke, a po potrebi obavljaju druge poslove koje im se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda ili voditelja z.k. odjela.
Zemljišno-knjižni referenti VERA GRČEVIĆ i MIRELA DUJMOVIĆ u okviru poslova u gruntovnici sačinjavaju nacrte zemljišno-knjižnih odluka o kojima će rješavati ovlašteni zemljišno-knjižni referenti, potpisana rješenja provode u ručno vođenim i EOP zemljišnim knjigama, vrše prijepis z.k. uložaka u EOP vođenu knjigu i obavljaju poslove verifikacije, sačinjavaju potvrde i z.k. izvatke, primaju stranke, vrše otpremanje rješenja, ulaganje u zbirku isprava, ulaganje dostavnica, utvrđivanje pravomoćnosti na rješenjima i ulaganje pravomoćnih spisa, a prema potrebi obavljaju druge poslove koje ime se dodijele u rad po nalogu predsjednika suda ili voditelja z.k. odjela.
Zemljišnoknjižni sudac Slavka Nikšić.

20. DOSTAVLJAČI
Dostavljači ANKA BOROVAC, JOSIP ŠTEKO i ANA MANOJLOVIĆ dostavljaju sudske pozive i odluke, predaju i preuzimaju poštu, vode knjigu običnih i preporučenih pošiljaka, te obavljaju ostale poslove sukladno Sudskom poslovniku.

21. ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Spremačice Općinskog suda u Gospiću ANKA PEZELJ I ANA MANOJLOVIĆ održavaju čistoću i urednost svih prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održavaju čistoću i urednost hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda, zadužuju poseban materijal i inventar za čišćenje, obavljaju sve druge poslove odgovarajuće naravi koje im povjeri predsjednik suda.

Spremačica Z.k. odjela u Otočcu DANICA BRAJKOVIĆ preuzima poštanske pošiljke za sud, dostavlja sudske pošiljke, vodi knjigu običnih i preporučenih pošiljaka, održava čistoću i urednost svih prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održava čistoću i urednost hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda, zadužuje poseban materijal i inventar za čišćenje, vrši loženje peći i održavanje istih i obavlja sve druge poslove odgovarajuće naravi koje joj povjeri predsjednik suda.

Spremačica Z.k. odjela u Korenici KATICA MATANIĆ preuzima poštanske pošiljke za sud, dostavlja sudske pošiljke, vodi knjigu običnih i preporučenih pošiljaka, održava čistoću i urednost svih prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održava čistoću i urednost hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda, zadužuje poseban materijal i inventar za čišćenje, vrši loženje peći i održavanje istih i obavlja sve druge poslove odgovarajuće naravi koje joj povjeri predsjednik suda.

Spremačica Z.k. odjela u Gračacu MARIJA TOMIČIĆ preuzima poštanske pošiljke za sud, dostavlja sudske pošiljke, vodi knjigu običnih i preporučenih pošiljaka, održava čistoću i urednost svih prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održava čistoću i urednost hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda, zadužuje poseban materijal i inventar za čišćenje, vrši loženje peći i održavanje istih i obavlja sve druge poslove odgovarajuće naravi koje joj povjeri predsjednik suda.


22. KOMISIJA ZA UNIŠTENJE ODUZETIH PREDMETA
U komisiji za uništenje oduzetih predmeta imenuju se:
1. Sudac DUBRAVKA RUKAVINA, predsjednik komisije
2. Sudac IVAN GARIĆ, član komisije
3. Administrativni referent – upisničar LUCIJA BUŠLJETA, član komisije

23. PRIMJENA
Raspored poslova na Općinskom sudu u Gospiću primjenjuje se od 01.01.2016.g., pa do nastanka drugih okolnosti koje budu zahtijevale izmjenu godišnjeg rasporeda poslova.

24. POVJERENIK ZAŠTITE NA RADU – Daliborka Ognjenović


PREDSJEDNIK SUDA PRIMA STRANKE PETKOM OD 8,00 – 11,00 sati.                                                                                                         PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                       Tatjana Radaković Bašić