Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Općinski sud u Gospiću

 

 

Poštovani posjetitelji,


Dobro došli na web stranicu Općinskog suda u Gospiću. Nadamo se kako ćete ovim putem naći potrebne informacije, ali i ujedno dobiti potpunije informacije o našem radu.

Zahvaljujemo na Vašoj posjeti. 

                                                                                                                       Predsjednica suda:

 

                                                                                                                       Dubravka Rukavina 
   

                                
Općinski sud u Gospiću smješten je u zgradi pravosudnih institucija na adresi Trg Alojzija Stepinca 3, Gospić. U istoj zgradi nalaze se i Županijski sud u Karlovcu - Stalna služba u Gospiću, Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću.

Zakonom o područjima i sjedištima sudova, NN 67/2018 ustanovljuju se općinski, županijski, trgovački i upravni sudovi i utvrđuje njihovo sjedište i područja nadležnosti. 

Zakonom su određena  sjedište i područje nadležnosti županijskih i općinskih sudova te je, sukladno navedenome, Županijski sud u Karlovcu nadležan za područja općinskih sudova u Karlovcu, Ogulinu i Gospiću, a Općinski sud u Gospiću za područje općina: Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Donji Lapac, Plitvička Jezera, Udbina, Brinje i Vrhovine i gradova: Gospić i Otočac.