Glavni izbornik
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Kontakt
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje zemljišne knjige za k.o. Boričevac
Dostava
Linkovi
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Naknada žrtvama kaznenih djela
Naslovnica
dopuna zemljišne knjige za k.o. Ličko Lešće
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Obustava postupka javnog natječaja za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme voditelja zemlji
Odluka o obustavi javnog natječaja
Oglas za prijem Sudskog savjetnika na određeno vrijeme
Obavijest kandidatima o danu testiranja i načinu provedbe postupka testiranja povodom natječaja za S
Obavijest o dopuni zemljišne knjige ko. Rudoplje
Oglas o dopuni zemljišne knjige k.o. Rudoplje
Oglas o dopuni zemljišne knjige u k.o. Ličko Lešće
Obavijest o dopuni zemljišne knjige čest.kat.br. 1382/2 k.o. Sinac
Oglas o dopuni zemljišne knjige za kč. br. 1382/2 k.o. Sinac
Rezultati testiranja - Oglas za administrativnog referenta sudskog zapisničara
Obavijest o radom vremenu zemljišnoknjižnog odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Pravilnik o blagajničkom poslovanju

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Kontakt

Općinski sud u Gospicu
Trg Alojzija Stepinca 3
53000 Gospic


tel. (+385 53) 572-291  -centrala
fax. (+385 53) 572-424

 

NAPOMENA: Predsjednica suda prima stranke petkom od 8,00-10,30 sati

 

SUDSKE PISARNICE:

rad sa strankama - svaki radni dan od 8-12 sati 


upravitelj sudske pisarnice: JELENA BRKLJČIĆ, tel:  (+385 53) 658-880 Jelena.Brkljacic@osgs.pravosudje.hr

                                                     ZLATKO GALETIĆ (arhiva)

 - ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu
 - uvjerenje da se ne vodi kazneni potupak

 

parnična pisarnica: ZORA MARUŠIĆ, VESNA JURČIĆ, GORDANA PEŠUT,

 tel: (+385 53) 658-870 Zora.Marusic@osgs.pravosudje.hr


kaznena pisarnica: LUCIJA BUŠLJETA, KATICA KOSTELAC,  tel: (+385 53) 658-874

Lucija.Busljeta@osgs.pravosudje.hr

 

ovršna pisarnica: JAGA IVKOVIĆ, MARIJA POTNAR,  tel: (+385 53) 658-876

Jaga.Ivkovic@osgs.pravosudje.hr


izvanparnična pisarnica: JAGODA KUKURUZOVIĆ,  JASNA BOBIĆ, tel: (+385 53) 658-881

Jagoda.Kukuruzovic@osgs.pravosudje.hr, Jasna.Bobic@osgs.pravosudje.hr

upravitelj pisarnice sudske uprave: IVANKA TRAMOŠLJIKA , tel: (+385 53) 658-882

Ivanka.Tramosljika@osgs.pravosudje.hr, opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr

financijsko - materijalno poslovanje:

 ANKA ČULJAT, MARTINA KOVAČEVIĆ,   tel. (+385 53) 658-890,

                                                                          fax. (+385 53) 573-081
Anka.Culjat@osgs.pravosudje.hr
sudski dostavljači: ANKA BOROVAC, JOSIP ŠTEKO, ANA MANOJLOVIĆ

                               tel. (+385 53) 658-884

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJELI:

koordinator- ANKA OSMOKROVIĆ

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GOSPIĆU

adresa: Gospić, Trg Alojzija Stepinca 3

 tel. (+385 53) 572-038

Radno vrijeme za građanstvo: 8:00-13:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: 13:00-14:30


voditelj: ANKA OSMOKROVIĆ, tel: kućni: 210

Anka.Osmokrovic@osgs.pravosudje.hr
zemljišno-knjižni referenti: MANDICA KOSOVIĆ, MIRJANA BUTORAC,
                                               MARIJA STARČEVIĆ, DIJANA SMOLČIĆ 

                                               tel: kućni: 211, 219

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U OTOČCU

adresa: Otočac, Bartola Kašića 7
tel: (+385 53) 771-036


Radno vrijeme za građanstvo,odvjetnike, javne bilježnike i geodete:  8:00-13:00 sve dane osim čet

voditelj: JADRANKA MATASIĆ jadranka.matasic@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knižni referenti: MANDA LADIŠIĆ, MIRELA DUJMOVIĆ, VERA GRČEVIĆ


ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GRAČACU

adresa: Gračac, Dr. Mile Budaka bb

tel: (+385 23) 773-010, fax. (+385 23) 773-259


Radno vrijeme za građanstvo: sve dane osim ponedjeljka: 8:00-12:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: sve dane osim ponedjeljka :

 12:00-16:00

voditelj: ANA KOŠOROG ŠULENTIĆ ana.kosorog@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knjižni referent: MARIJA ŽUPAN

 

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U DONJEM LAPCU

 adresa: Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 1


tel,fax. (+385 53) 765-357


Radno vrijeme  za stranke sveke srijede

 

voditelj: MIRA PERŠA mira.persa@osgs.pravosudje.hr

 


ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U KORENICI

 adresa: Korenica, Trg Sv. Jurja 5


tel: (+385 53) 756-354, (+385 53) 756-355
fax. (+385 53) 776-637

Radno vrijeme za građanstvo: 8:00-12:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: 12:30-15:00


voditelj: MIRA PERŠA mira.persa@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knjižni referenti: SNJEŽANA PERNAR, IVKA BUJDO