Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dan otvorenih vrata 2018.
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
DOKUMENTI
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Registar ugovora
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Kontakt

Općinski sud u Gospicu
Trg Alojzija Stepinca 3
53000 Gospic


tel. (+385 53) 572-291  -centrala
fax. (+385 53) 572-424

 

NAPOMENA: Predsjednica suda prima stranke ponedjeljkom od 8,00-11,00 sati

 

SUDSKE PISARNICE:

rad sa strankama - svaki radni dan od 8-12 sati 


upravitelj sudske pisarnice: JELENA BRKLJČIĆ, tel:  (+385 53) 658-880 Jelena.Brkljacic@osgs.pravosudje.hr

                                                     ZLATKO GALETIĆ (arhiva)

 - ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu
 - uvjerenje da se ne vodi kazneni potupak

 

parnična pisarnica: ZORA MARUŠIĆ, VESNA JURČIĆ, GORDANA PEŠUT,

 tel: (+385 53) 658-870 Zora.Marusic@osgs.pravosudje.hr


kaznena pisarnica: LUCIJA BUŠLJETA, KATICA KOSTELAC,  tel: (+385 53) 658-874

Lucija.Busljeta@osgs.pravosudje.hr

 

ovršna pisarnica: JAGA IVKOVIĆ, MARIJA POTNAR,  tel: (+385 53) 658-876

Jaga.Ivkovic@osgs.pravosudje.hr


izvanparnična pisarnica: JAGODA KUKURUZOVIĆ,  JASNA BOBIĆ, tel: (+385 53) 658-881

Jagoda.Kukuruzovic@osgs.pravosudje.hr, Jasna.Bobic@osgs.pravosudje.hr

upravitelj pisarnice sudske uprave: IVANKA TRAMOŠLJIKA , tel: (+385 53) 658-882

Ivanka.Tramosljika@osgs.pravosudje.hr, opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr

financijsko - materijalno poslovanje:

 ANKA ČULJAT, MARTINA KOVAČEVIĆ,   tel. (+385 53) 658-890,

                                                                          fax. (+385 53) 573-081
Anka.Culjat@osgs.pravosudje.hr
sudski dostavljači: ANKA BOROVAC, JOSIP ŠTEKO

                               tel. (+385 53) 658-884

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJELI:

koordinator- ANKA OSMOKROVIĆ

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GOSPIĆU

adresa: Gospić, Trg Alojzija Stepinca 3

 tel. 053/658-426

Radno vrijeme za građanstvo: 8:00-12:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: 13:00-14:30


voditelj: ANKA OSMOKROVIĆ

Anka.Osmokrovic@osgs.pravosudje.hr
zemljišno-knjižni referenti:

            MANDICA KOSOVIĆ, MIRJANA BUTORAC - tel. 053/658-425                                               MARIJA STARČEVIĆ, DIJANA SMOLČIĆ - tel. 053/658-427

                                            

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U OTOČCU

adresa: Otočac, Bartola Kašića 7
tel: (+385 53) 771-036


Radno vrijeme za građanstvo,odvjetnike, javne bilježnike i geodete:  8:00-13:00 sve dane osim četvrtka

voditelj: JADRANKA MATASIĆ jadranka.matasic@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knižni referenti: MANDA LADIŠIĆ, MIRELA DUJMOVIĆ, VERA GRČEVIĆ


ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GRAČACU

adresa: Gračac, Dr. Mile Budaka bb

tel: (+385 23) 773-010, fax. (+385 23) 773-259


Radno vrijeme za građanstvo: sve dane osim ponedjeljka: 8:00-12:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: sve dane osim ponedjeljka :

 12:00-16:00

voditelj: ANA KOŠOROG ŠULENTIĆ ana.kosorog@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knjižni referent: MARIJA ŽUPAN

 

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U DONJEM LAPCU

 adresa: Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 1


tel,fax. (+385 53) 765-357


Radno vrijeme  za stranke svake srijede

 

voditelj: MIRA PERŠA mira.persa@osgs.pravosudje.hr

 


ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U KORENICI

 adresa: Korenica, Trg Sv. Jurja 5


tel: (+385 53) 756-354, (+385 53) 756-355
fax. (+385 53) 776-637

Radno vrijeme za građanstvo: 8:00-12:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: 12:30-15:00


voditelj: MIRA PERŠA mira.persa@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knjižni referenti: SNJEŽANA PERNAR, IVKA BUJDO