Kontakt

Općinski sud u Gospicu
Trg Alojzija Stepinca 3
53000 Gospic


tel. (+385 53) 572-291  -centrala
fax. (+385 53) 572-424

 

NAPOMENA: Predsjednica suda prima stranke petkom od 8,00-10,30 sati

 

SUDSKE PISARNICE:

rad sa strankama - svaki radni dan od 8-12 sati 


upravitelj sudske pisarnice: JELENA BRKLJČIĆ, tel:  (+385 53) 658-880 Jelena.Brkljacic@osgs.pravosudje.hr

                                                     ZLATKO GALETIĆ (arhiva)

 - ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu
 - uvjerenje da se ne vodi kazneni potupak

 

parnična pisarnica: ZORA MARUŠIĆ, VESNA JURČIĆ, GORDANA PEŠUT,

 tel: (+385 53) 658-870 Zora.Marusic@osgs.pravosudje.hr


kaznena pisarnica: LUCIJA BUŠLJETA, KATICA KOSTELAC,  tel: (+385 53) 658-874

Lucija.Busljeta@osgs.pravosudje.hr

 

ovršna pisarnica: JAGA IVKOVIĆ, MARIJA POTNAR,  tel: (+385 53) 658-876

Jaga.Ivkovic@osgs.pravosudje.hr


izvanparnična pisarnica: JAGODA KUKURUZOVIĆ,  JASNA BOBIĆ, tel: (+385 53) 658-881

Jagoda.Kukuruzovic@osgs.pravosudje.hr, Jasna.Bobic@osgs.pravosudje.hr

upravitelj pisarnice sudske uprave: IVANKA TRAMOŠLJIKA , tel: (+385 53) 658-882

Ivanka.Tramosljika@osgs.pravosudje.hr, opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr

financijsko - materijalno poslovanje:

 ANKA ČULJAT, MARTINA KOVAČEVIĆ,   tel. (+385 53) 658-890,

                                                                          fax. (+385 53) 573-081
Anka.Culjat@osgs.pravosudje.hr
sudski dostavljači: ANKA BOROVAC, JOSIP ŠTEKO, ANA MANOJLOVIĆ

                               tel. (+385 53) 658-884

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJELI:

koordinator- ANKA OSMOKROVIĆ

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GOSPIĆU

adresa: Gospić, Trg Alojzija Stepinca 3

 tel. (+385 53) 572-038

Radno vrijeme za građanstvo: 8:00-13:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: 13:00-14:30


voditelj: ANKA OSMOKROVIĆ, tel: kućni: 210

Anka.Osmokrovic@osgs.pravosudje.hr
zemljišno-knjižni referenti: MANDICA KOSOVIĆ, MIRJANA BUTORAC,
                                               MARIJA STARČEVIĆ, DIJANA SMOLČIĆ 

                                               tel: kućni: 211, 219

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U OTOČCU

adresa: Otočac, Bartola Kašića 7
tel: (+385 53) 771-036


Radno vrijeme za građanstvo,odvjetnike, javne bilježnike i geodete:  8:00-13:00 sve dane osim čet

voditelj: JADRANKA MATASIĆ jadranka.matasic@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knižni referenti: MANDA LADIŠIĆ, MIRELA DUJMOVIĆ, VERA GRČEVIĆ


ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GRAČACU

adresa: Gračac, Dr. Mile Budaka bb

tel: (+385 23) 773-010, fax. (+385 23) 773-259


Radno vrijeme za građanstvo: sve dane osim ponedjeljka: 8:00-12:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: sve dane osim ponedjeljka :

 12:00-16:00

voditelj: ANA KOŠOROG ŠULENTIĆ ana.kosorog@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knjižni referent: MARIJA ŽUPAN

 

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U DONJEM LAPCU

 adresa: Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 1


tel,fax. (+385 53) 765-357


Radno vrijeme  za stranke sveke srijede

 

voditelj: MIRA PERŠA mira.persa@osgs.pravosudje.hr

 


ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U KORENICI

 adresa: Korenica, Trg Sv. Jurja 5


tel: (+385 53) 756-354, (+385 53) 756-355
fax. (+385 53) 776-637

Radno vrijeme za građanstvo: 8:00-12:00

Radno vrijeme za odvjetnike, javne bilježnike i geodete: 12:30-15:00


voditelj: MIRA PERŠA mira.persa@osgs.pravosudje.hr


zemljišno-knjižni referenti: SNJEŽANA PERNAR, IVKA BUJDO