Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dan otvorenih vrata 2018.
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Godišnji raspored poslova za 2016. god.
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Kontakt
DOKUMENTI
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
Obavijest o radnom vremenu Z.K.Odjela u Korenici i Donjem Lapcu
Obavijest o dopuni zemljišne knjige za k.o. Babin Potok
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Krbavica
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Ličko Petrovo selo
Obavijest za dopunu z.k. knjige - Bunić
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Turjanski
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Kuterevo
Obavijest za dopunu - zemljišne knjige Rudopolje
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Odluka o planu javne nabave za 2016. god.
Javna nabava - obavijest
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. god.
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Plan nabave za 2018.g.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave za 2018.g.
Plan javne nabave za 2018.. godinu - Općinski sud u Gospiću
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
zahtjev i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama za 2016
Godišnje izvješće za 2018.
ARHIVA Z.K.
Oglas o dopuni z.k. za k.o. Sinac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Sinac
Oglas o dopuni z.k. knjige Ličko Lešće
Oglas o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Rudopolje
Odluka o otvaranju z.k. knjige k.o. Boričevac
Oglas za osnivanje z.k. knjige za k.o. Boričevac
Obavijest o dopuni z.k. knjige za k.o. Ličko Lešće
NATJEČAJI - ARHIVA
Rezultati testiranja - administrativni referent - sudski zapisničar
Obavijest o datumu i vremenu testiranja za sudskog savjetnika
Oglas za prijem sudskog savjetnika
Odluka o obustavi javnog natječaja

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Unutarnje ustrojstvo suda

predsjednik suda - DUBRAVKA RUKAVINA

prijem stranaka

Ponedjeljak od 08,00 - 11,00 sati

I kat - soba br. 105

 

zamjenik predsjednika suda - MIRJANA KOSANOVIĆ

glasnogovornik suda - SNJEŽANA PERVANGRAĐANSKI ODJEL

 

predsjednik građanskog odijela - sudac SLAVKA NIKŠIĆ

 suci građanskog odjela:

sudac: SLAVKA NIKŠIĆ, sudski zapisničar: ANĐELKA KRZNARIĆ

sudac: SNJEŽANA PERVAN, sudski zapisničar: MARIA ŠABAN
sudac: TATJANA RADAKOVIĆ BAŠIĆ, sudski zapisničar: LJILJANA RAČIĆ
sudac: MIRJANA KOSANOVIĆ, sudski zapisničar MARIJANA MARINIĆ


sudski savjetnik: KRUNOSLAV NIDERLE, sudski zapisničar: SANDRA PRPIĆ

sudski savjetnik: NENA ŽIGIĆ, sudski zapisničar: MARIJA MUHAR


KAZNENI ODJEL

 

 
suci kaznenog odjela:

sudac: KARMELA MIŠKULIN-BANIĆ, sudski zapisničar: NEVENKA ŠIMIĆ

sudac: DUBRAVKA RUKAVINA, sudski zapisničar: MANDICA PODNAR - BUSIJA

 

suci za mladež:

 

KARMELA MIŠKULIN BANIĆ, DUBRAVKA RUKAVINA


 


SUDSKE PISARNICE:

rad sa strankama-svaki radni dan od 8-12 sati

 

upravitelj sudske pisarnice: JELENA BRKLJČIĆ, ZLATKO GALETIĆ (arhiva) 

 - ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu

 - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

sudski referenti - ovršitelji: JAGA IVKOVIĆ, JASNA BOBIĆ

parnična pisarnica: ZORA MARUŠIĆ, VESNA JURČIĆ
kaznena pisarnica: LUCIJA BUŠLJETA, KATICA KOSTELAC
ovršna pisarnica: JAGA IVKOVIĆ, MARIJA POTNAR

ostavinska pisarnica: JAGODA KUKURUZOVIĆ
izvanparnična pisarnica: JASNA BOBIĆ

upravitelj pisarnice sudske uprave: IVANKA TRAMOŠLJIKA

financijsko - materijalno poslovanje: ANKA ČULJAT, MARTINA KOVAČEVIĆ

               
sudski dostavljači:
ANKA BOROVAC, JOSIP ŠTEKO


ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJELI:

- ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GOSPIĆU

 

zemljišno-knjižni sudac: TATJANA RADAKOVIĆ BAŠIĆ

voditelj: ANKA OSMOKROVIĆ

zemljišnoknjižni referenti:

-  MANDICA KOSOVIĆ

-  DIJANA SMOLČIĆ

-  MIRJANA BUTORAC
-  MARIJA STARČEVIĆ- ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U OTOČCU

 

zemljišno-knjižni sudac: SLAVKA NIKŠIĆ

voditelj: JADRANKA MATASIĆ

zemljišnoknjižni referenti: MANDA LADIŠIĆ, MIRELA DUJMOVIĆ, VERA GRČEVIĆ

- ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U GRAČACU

 

zemljišno-knjižni sudac: MIRJANA KOSANOVIĆ

voditelj: ANA KOŠOROG ŠULENTIĆ 

zemljišnoknjižni referent: MARIJA ŽUPAN 

zemljišnoknjižni referent: KRISTINA BRADARIĆ

- ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U DONJEM LAPCU

 

zemljišno-knjižni sudac: MIRJANA KOSANOVIĆ
voditelj: MIRA PERŠA

 

Uredovni dan: srijeda


-ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U KORENICI

zemljišno-knjižni sudac: Tatjana Radaković Bašić 


voditelj: MIRA PERŠA


zemljišnoknjižni referenti: SNJEŽANA PERNAR, IVKA BUJDO, SANJICA LADIŠIĆ