Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Zemljišno-knjižni odjel

 

 

 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Gospiću

TATJANA RADAKOVIĆ BAŠIĆ

zemljišno-knjižni sudac

 

ANKA OSMOKROVIĆ

voditeljica zemljišno-knjižnog odjela

prizemlje-- lijevo

tel. 053/658-426

 

MANDICA KOSOVIĆ

zamjenica voditeljice zemljišno-knjižnog odjela

tel. 053/658-425

 

e-mail zemljišno-knjižnog odjela

ana.osmokrovic@osgs.pravosudje.hr

ili

mandica.kosovic@osgs.pravosudje.hr

 

 

 

PRIMANJE STRANAKA:

od utorka do petka od 08,00 - 12,00 sati

 

PRIMANJE ODVJETNIKA:

od utorka do petka od 12,30-13,30 sati

 

PRIMANJE MJERNIKA I OSTALIH SURADNIKA:

od utorka do petka od 12,30-13,30 sati

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU

SA SJEDIŠTEM U GRAČACU

 

MIRJANA KOSANOVIĆ

zemljišno-knjižna sutkinja

 

ANA KOŠOROG ŠULENTIĆ

voditeljica zemljišno-knjižnog odjela

tel.023/773-289

ana.kosorog@osgs.pravosudje.hr

 

 

PRIMANJE STRANAKA:
od utorka do petka od 08,00 - 12,00 sati


PRIMANJE ODVJETNIKA:
od utorka do petka od 12,30-13,30 sati


PRIMANJE MJERNIKA I OSTALIH SURADNIKA:
od utorka do petka od 12,30-13,30 sati 


 

 

____________________________________________________________________

 

 

 ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU
SA SJEDIŠTEM U KORENICI

 

TATJANA RADAKOVIĆ BAŠIĆ
zemljišno-knjižna sutkinja

MIRA PERŠA
voditeljica zemljišno-knjižnog odjela
tel. 053/756-355

e-mail mira.persa@osgs.pravosudje.hr

 

 

 

PRIMANJE STRANAKA:
od utorka do petka od 08,00 - 12,00 sati


PRIMANJE ODVJETNIKA:
od utorka do petka od 12,30-13,30 sati


PRIMANJE MJERNIKA I OSTALIH SURADNIKA:
od utorka do petka od 12,30-13,30 sati

___________________________________________________________________

 

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU
SA SJEDIŠTEM U DONJEM LAPCU


MIRJANA KOSANOVIĆ

zemljišno-knjižna sutkinja

MIRA PERŠA
voditeljica zemljišno-knjižnog odjela

tel. 053/765-357 

e-mail mira.persa@osgs.pravosudje.hr 

 

 

RADNO VRIJEME:

od 07,00 do 15,00 svake srijede

 

___________________________________________________________________

 

 

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU
SA SJEDIŠTEM U OTOČCU


SLAVKA NIKŠIĆ

zemljišno-knjižna sutkinja


JADRANKA MATASIĆ
voditeljica zemljišno-knjižnog odjela

tel. 053/771-036 

e-mail jadranka.matasic@osgs.pravosudje.hr

 

 

 

 PRIMANJE STRANAKA:
od utorka do petka od 08,00 - 12,00 sati


PRIMANJE ODVJETNIKA:
od utorka do petka od 12,30-13,30 sati


PRIMANJE MJERNIKA I OSTALIH SURADNIKA:
od utorka do petka od 12,30-13,30 sati