Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Sudske pisarnice

 

 

 

   SJEDIŠTE OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU

PRIJEMNA PISARNICA:

 

JELENA BRKLJAČIĆ

e-mail - jelena.brkljacic@osgs.pravosudje.hr

upraviteljica sudske pisarnice

tel. 053/658-884

soba br. 102

 

ZLATKO GALETIĆ

zamjenik upraviteljice sudske pisarnice

 

PRIJEM STRANAKA

od 8,00-12,00 sati

 

 

 

PARNIČNA PISARNICA:

ZORA MARUŠIĆ

e-mail - zora.marusic@osgs.pravosudje.hr

GORDANA PEŠUT

VESNA JURČIĆ

tel. 053/658-870

soba br. 2

 

PRIJEM STRANAKA

svakim radnim danom od 8,00-12,00 sati

 

 

KAZNENA PISARMNICA:

LUCIJA BUŠLJETA

e-mail - lucija.busljeta@osgs.pravosudje.hr

ANKICA OREŠKOVIĆ

tel. 053/658-874

soba br. 111


PRIJEM STRANAKA
svakim radnim danom od 8,00-12,00 sati

 

 

 

OVRŠNA PISARNICA

JAGA IVKOVIĆ, sudski ovršitelj

e-mail - jaga.ivkovic@osgs.pravosudje.hr

tel. 053/658-876 

soba br. 1a

 

 

 

IZVANPARNIČNA I OSTAVINSKA PISARNICA

JASNA BOBIĆ

e-mail - jasna.bobic@osgs.pravosudje.hr

JAGODA KUKURUZOVIĆ

tel. 053/658-881

soba br. 1b

 

 

 

PREKRŠAJNA PISARNICA

IVANKA BALENOVIĆ

e-mail - ivanka.balenovic@psgs.pravosudje.hr

tel.053/573-038

SUZANA GALEŠIĆ

tel. 053/658-397

soba  br. 12

 

 

 

SUDSKI REFERENTI IZVRŠENJA PREKRŠAJNIH SANKCIJA

 U SJEDIŠTU SUDA I STALNOJ SLUŽBI

U OTOČCU

MARIJA SOKOLIĆ

e-mail - marija.sokolic@psgs.pravosudje.hr

tel. 053/658-395

JADRANKA RUKAVINA

053/658-396

soba br. 16

IVANKA MARINCEL

e-mail - ivanka.marincel@psgs.pravosudje.hr

tel. 053/658-387