Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

Sudska uprava

 

 

   Prema zakonu o sudovima NN.28/13, 33/15, 82/15, 82/16  i 67/18 predsjednik suda

  obavlja poslove sudske uprave sukladno zakonu i sudskom poslovniku.

 

   Predsjednika suda u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti u obavljanju poslova

   sudske uprave zamjenjuje sudac određen godišnjim rasporedom poslova ( zamjenik

   predsjednika suda).

 

   Sudovi imaju glasnogovornika suda. Glasnogovornik suda je sudac ili sudski savjetnik

   određen godišnjim rasporedom poslova. Glasnogovornik suda daje obavijesti o radu

   suda u skladu sa Zakonom os udovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na

   pristup informacijama.

 

   DUBRAVKA RUKAVINA

predsjednica suda

e-mail - ured.predsjednika@osgs.pravosudje.hr

tel. 053/658-885

soba br. 105

 

MIRJANA KOSANOVIĆ

zamjenica predsjednice suda

tel. 053/658-877

 

 

PRIMANJE STRANAKA:

ponedjeljkom od 9,00 -10,00 sati

 

 

IVANKA TRAMOŠLJIKA

e-mail - ivanka.tramosljika@osgs.pravosudje.hr

upraviteljica sudske uprave

tel. 053/658-882

soba br. 105

 

 

OVJERA ISPRAVA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U INOZEMSTVU

svakog radnog dana od 8,00 - 12,00 sati

 

 

DUBRAVKA RUKAVINA

glasnogovornica suda

tel. 053/658-885

soba br. 103

 

 

MIRJANA KOSANOVIĆ

zamjenica glasnogovornice suda

tel.053/658-877

sudnica br. 5