Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Gospiću
internet provjera statusa predmeta
Dostava
Unutanje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Financijsko i materijalno poslovanje
Zemljišno-knjižni odjel
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova za 2019. godinu
Odluke - Povjerenik za etiku i dr.
Linkovi
ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK
PRISTOJBE U ZEMLJIŠNO - KNJIŽNOM POSTUPKU
1. Upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava
2. Brisanje upisa u zemljišnim knjigama
3. Zabilježba u zemljišnim knjigama
4. Ispravak upisa
OBAVIJESTI -zemljišno-knjižni postupak
Javna nabava
Sprečavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Javna nabava - obavijest
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabavu robe i usluga
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Registar ugovora
Plan nabave za 2019. godinu
Plan javne nabave za 2019
Fiskalna odgovornost
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
PROCEDURU NABAVE I IZDAVANJE UREDSKOG I OSTALOG MATERIJALA
PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI
Potvrde o nekažnjavanju
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godisnje izvjesce ZPPI
Godišnje izvješće csv
Naknada žrtvama kaznenih djela
Financijska izvješća
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. god.
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Obrazac financijskog izvješća za 2016
Plan nabave za 2017.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017.
Financijsko izvješće za 2018.
NATJEČAJI
Odluka o obustavi provedbe postupka Oglasa
OBAVIJEST

           

  

 

Općinski sud u Gospiću

 

    

 

Trg Alojzija Stepinca, Gospić

 

Plana grada Gospića

PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Gospiću
Ured predsjednika
Broj: 17 Su-1089/2017
U Gospiću, 16. veljače 2017. godine

PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA-VLASTITI PRIHODI


1. Stranka podnosi Zahtjev za presliku u nadležnoj Pisarnici suda.
2. Sudac/ovlašteni službenik odobrava presliku, utvrđuje broj stranica i iznos koji stranka treba uplatiti, te stranku upućuje na uplatu traženog iznosa.
3. Stranka uplatu može izvršiti na žiro račun suda.

UPLATA NA ŽIRO RAČUN

Uplaćene preslike na žiro računu suda se temeljem Izvoda knjiže na vlastite prihode na račune (66151 i 661511), danom uplate.


POSTUPANJE SA NAPLAĆENIM VLASTITIM PRIHODIMA

1. Prikupljeni vlastiti prihodi s računa suda uplaćuju se u Proračun, u pravilu jednom mjesečno, odnosno kada ima naplaćenih prihoda, te se uvrštavaju u mjesečne potrebe za sredstvima za materijalne rashode.
2. Vlastiti prihodi uplaćeni u Proračun troše se na plaćanje rashoda prema Financijskom planu, prilikom plaćanja kroz Riznicu, u pravilu, jednom mjesečno.


Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave
Tatjana Radaković Bašić