Važne obavijesti

e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta
Ministarstvo pravosuđa, kao glavni korisnik projekta IPA 2009 „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove“, od 18. travnja pustilo je u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese http://e-predmet.pravosudje.hr/.

Uvjerenja
Stalna služba u Glini nadležna je za izdavanje uvjerenja da se protiv fizičke osobe ne vodi kazneni postupak, da nije potvrđena optužnica i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor.

Pristojba na uvjerenje o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se uvjerenje traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.
U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takvog uvjerenja plaćaju sudsku pristojbu, u iznosu od 30 kuna državnih biljega za svako izdano uvjerenje.