Općinski sud u Sesvetama


Dana 1.siječnja 2019. godine stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog suda u Zagrebu, Prekršajnog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Velikoj Gorici i Prekršajnog suda u Velikoj Gorici.


S danom 1. siječnja 2019. godine ustrojen je Općinski sud u Sesvetama sa stalnim službama u Dugom Selu, Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu.

Uslijed reorganizacije Općinski sud u Sesvetama uz građanski odjel ima i prekršajni odjel (za područje ranije nadležnosti Prekršajnog suda u Zagrebu na području Sesveta, Dugog Sela i Sv. Ivana Zeline te ranije nadležnosti Prekršajnog suda u Velikoj Gorici na području Vrbovca).