Općinski sud u Sesvetama


Dana 1.siječnja 2019. godine stupa na snagu novi Zakon
 o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18)
prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog suda
u Zagrebu, Prekršajnog suda u Zagrebu, Općinskog suda
u Velikoj Gorici i Prekršajnog suda u Velikoj Gorici.


S danom 1. siječnja 2019. godine ustrojen je Općinski
sud u Sesvetama sa stalnim službama u Dugom Selu,
 Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu.

Uslijed reorganizacije Općinski sud u Sesvetama uz
građanski odjel ima i prekršajni odjel (za područje ranije
nadležnosti Prekršajnog suda u Zagrebu na području
Sesveta, Dugog Sela i Sv. Ivana Zeline te ranije
nadležnosti Prekršajnog suda u Velikoj Gorici na
području Vrbovca).