Odluka oštećenje zgrade suda

O B A V I J E S T STRANKAMA I PUNOMOĆNICIMA STRANAKA

     REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SESVETAMA

       Zagrebačka 22, Sesvete

 

Ured predsjednika

Broj:  Su-187/2020

Sesvete  23. ožujka 2020.

 

 

 

                                                                                              

O B A V I J E S T

STRANKAMA I PUNOMOĆNICIMA STRANAKA

 

 

            Obavještavaju se stranke i punomoćnici stranaka da će sve odluke u parničnim predmetima koji su vođeni u sjedištu Općinskog suda u Sesvetama biti objavljene isključivo na e-Oglasnoj ploči zbog oštećenja zgrade u sjedištu suda u Sesvetama, Zagrebačka 22.

 

 

 

                                                                                          Predsjednica suda                                                                                                                                                                                           Sanja Zec

OBAVIJEST

Republika Hrvatska
Općinski sud u Sesvetama
Ured predsjednika suda


OBAVIJEST

Obavještavaju se građani (stranke) da zbog proglašenja epidemije

bolesti izazvane Corona virusom (COVID-19), Općinski sud u Sesvetama,

u sjedištu suda Sesvete, Zagrebačka 22 i na svim lokacijama suda – u

Sesvetama (Trg Dragutina Domjanića 6 i Bjelovarska 2) te u stalnim

službama

suda u Dugom Selu, Vrbovcu i Svetom Ivanu Zelini neće primati

stranke od 16. ožujka 2020. nadalje zbog preventivne zaštite građana

i djelatnika suda.Građani (stranke) se upućuju da će se svi kontakti sa sudom odvijati

putem elektroničke pošte (e-maila) i telefona prema kontaktima dostupnim

na internetskim stranicama suda.
Suci će procjenjivati u svakom pojedinom predmetu potrebu žurnog i

neodgodivog postupanja i samostalno odlučivati o održavanju rasprava

i odgodi istih.Predsjednica suda
Sanja Zec
ODLUKA (Su-187/2020) predsjednice suda od 16. ožujka 2020. godinePreporuke Ministarstva pravosuđa za prevenciju prenošenja i suzbijanje

epidemije

novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19) od

13. ožujka 2020. godine

  

Općinski sud u Sesvetama


Dana 1.siječnja 2019. godine stupa na snagu novi Zakon
 o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18)
prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog suda
u Zagrebu, Prekršajnog suda u Zagrebu, Općinskog suda
u Velikoj Gorici i Prekršajnog suda u Velikoj Gorici.


S danom 1. siječnja 2019. godine ustrojen je Općinski
sud u Sesvetama sa stalnim službama u Dugom Selu,
 Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu.

Uslijed reorganizacije Općinski sud u Sesvetama uz
građanski odjel ima i prekršajni odjel (za područje ranije
nadležnosti Prekršajnog suda u Zagrebu na području
Sesveta, Dugog Sela i Sv. Ivana Zeline te ranije
nadležnosti Prekršajnog suda u Velikoj Gorici na
području Vrbovca).